Om jag är det enda barnet - ärver jag allt eller kan halvsyskon ha rätt till arv?

2020-06-13 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej.Jag är min mors enda barn, men jag har två halvsyskon, (gemensam far då givetvis). Kan dom ha rätt till arv efter min mor?
SVAR

Hej!

Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din frågeställning som berör arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar (barn till den avlidne) är enligt svensk lag närmaste arvingar och tillhör första arvsklassen. Huvudregeln är att varje barn tar lika stor del; om det däremot bara finns ett barn tillfaller arvet denne (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Enda barnet - vem ärver?

Om jag tolkar din fråga korrekt så är du den enda bröstarvingen till din mor, men att du har halvsyskon - samma far. Det framgår dock inte av din fråga om din mor var gift eller inte, samt om det finns s.k. särkullbarn (barn till den andre maken). Jag utgår därför i mitt svar från att din mor inte var gift innan hennes bortgång (om den avlidne var gift så tillfaller arvet efterlevande make i huvudregel och bröstarvinge till den avlidne får då vänta på sitt arv (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Vem har rätt till arv?

Dina halvsyskon är inte arvingar till mor. Vilket innebär att de inte har rätt till arv efter henne. Eftersom du är den enda bröstarvingen till din mor kommer arvet enligt lag att tillfalla enbart till dig. Dina halvsyskon är alltså endast arvingar mot er gemensamma far och inte din mor. Du kommer alltså att ärva allt efter din mor enligt den legala arvsordningen - förutsatt att inget testamente finns (2 kap. 1 § första stycket ÄB).

Om testamente finns

Om det skulle finnas ett testamente där din rätt till arv inskränks på något vis genom att din mor har valt att hennes kvarlåtenskap (det som finns kvar efter den avlidne) ska tillfalla någon annan, har bröstarvinge rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av den arvslott som du skulle ärvt genom lag (7 kap. 1 § ÄB). Ett testamente kan alltså aldrig göra att en bröstarvinge totalt förlorar sin rätt till arv, utan i stället har man rätt till sin laglott som då utgör hälften av arvslotten.

Exempelvis i ditt fall som enda barn. Skulle inget testamente finnas ärver du alltså 100 procent av din moders kvarlåtenskap. Om det däremot skulle finnas ett testamente där din arvslott skulle inskränkas, har du ändå rätt till din laglott som då skulle vara 50 procent av din arvslott.

Sammanfattnings ärver endast du från din mor eftersom du är det enda barnet. Detta förutsatt att inget testamente finns som föreskriver något annat och som inskränker din arvsrätt. Dina halvsyskon kommer inte ärva något av din mor eftersom de inte är arvingar till henne, utan endast du kommer få ärva henne - förutsatt att inget testamente finns. I frågan nämnde du inget om testamente så jag utgår från att inget sådant finns föreskrivet.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98576)