Vem ärver efter morfar?

Hej!

Min morfar börjar bli till åren och har börjat uttrycka oro inför hur det blir med arvet efter hans bortgång. Han har separerat från min mormor (som är avliden sedan länge) och har två döttrar, varav den ena (min mamma) har gått ur tiden. Blir det så att min pappa ärver mammas lott direkt, eller kanske indirekt genom att mammas dödsbo ärver andelen? Eller är det så att allt per automatik tillfaller den kvarlevande dottern? Även moster har egna barn, ifall det är relevant.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vem är arvsberättigad efter din morfars död?

När det kommer till frågor om arv är det ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag. Jag kommer enbart utgå ifrån de personer/omständigheter som du angett i din fråga då andra personer/omständigheter kan komma att påverka svaret.

I svensk arvsrätt har man tre olika arvsklasser. Den första arvsklassen har företräde framför den andra arvsklassen och den andra arvsklassen har företräde framför den tredje arvsklassen.

I den första arvsklassen tillhör den avlidnes barn (i ärvdabalken benämns dessa som bröstarvingar). Din morfar hade två döttrar och således är de först berättigade till arvet (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Även barn-barn, barnbarnsbarn etc. faller in under denna arvsklass (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Vad detta innebär är att du träder in i din mammas ställe vad gäller hennes hälft av arvet, medan din moster får den andra hälften. Hade inte heller din moster varit i livet hade alltså hennes barn fått dela på hennes hälft. Detta kallas för att du och din mosters barn har istadarätt i förhållande till era mödrar, i de fall de inte är vid liv för att ärva deras far.

Varför din pappa inte har någon istadarätt i förhållande till din mamma (alltså hans ex-maka) är på grund av att han inte har något blodsband alls med din morfar, vilket arvsklasserna i svensk rätt i princip bygger på. En annan grundprincip är att enbart den som lever vid tiden då arvlåtaren dör, har rätt att ärva (1 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB). Eftersom din mamma är avliden är äktenskapet upplöst och en bodelning har antagligen genomförts. Därför är det enbart du som träder i din mammas ställe när det kommer till arvet efter din morfar.

Eftersom samtliga personer som är arvsberättigade till din morfar i detta fall omfattas av den första arvsklassen behöver vi inte utreda den andra eller tredje arvsklassen. Detta eftersom man enbart går vidare till nästa arvsklass ifall det inte finns någon person i den första arvsklassen.

Exempel på hur arvsfördelningen hade kunnat se ut i detta fall.

Om vi antar att din morfars kvarlåtenskap uppgår till 1 200 000 kr hade arvsfördelningen sett ut så här:

- Din mamma och din moster ärver vardera hälften av kvarlåtenskapen, alltså 600 000 kr var.

- Eftersom din mamma inte lever längre och du är det enda barnet, träder du in i hennes ställe och ärver då hennes andel av kvarlåtenskapen på 600 000 kr.

- Ifall din moster hade avlidit innan din morfar kommer hennes barn träda i hennes ställe. I din fråga har du inte angett hur många barn hon har, men man delar helt enkelt upp arvet sett till antal barn. Hade hon haft två barn = 300 000 kr till vardera barn. Hade hon haft tre barn = 200 000 kr till vardera barn.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,
Adam RajabRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000