Vad har jag som bröstarvinge rätt till?

2020-06-15 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej! Mina föräldrar är skilda sedan mer än 40 år tillbaka. Pappa gifte om sig kort efter med en kvinna som redan hade en dotter med en annan man. Dottern har inga barn. Pappa har inga barn med sin nya fru. Jag har en bror och vi har samma föräldrar. Min bror har en dotter som har 2 barn. Jag har inga barn. Pappa och hans fru har meddelat både mig, min bror och fruns dotter om att de har skrivit testamente. De har ett hus ihop som för tillfället är värt strax över 3 miljoner. Jag har ingen relation eller kontakt med varken pappa eller hans fru sedan några år tillbaka pga oskiljaktigheter men vi har aldrig diskuterat varken arv eller testamente. Min bror vill egentligen inte heller ha kontakt med dem men säger att han valt att ha det enbart pga arvet. Som bröstarvinge har jag väl rätt till min del av arvet eller kan min pappa välja att ge allt till min bror? Jag har läst att jag då kan kräva min del men då har jag bara rätt till 25%. Stämmer det? Vad är det som gäller om pappa dör före frun? Jag förmodar att hon har rätt att bo kvar. Har fruns dotter rätt till pappas arv också? Har min mamma, som var gift med pappa i 12 år, någon rätt till arvet?Vore tacksam för all info jag behöver veta. Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

För att svara på dina frågor kommer jag att utgå från ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Svaret kommer att vara långt men jag har försökt att dela upp det under olika rubriker för att det ska vara enkelt att hänga med.

Du som bröstarvinge har rätt till din laglott

Du som bröstarvinge har alltid rätt till en del av arvet. Det kallas att den som är bröstarvinge har rätt till sin laglott. Din pappas barn är hans bröstarvingar, alltså du och din bror (2 kap. 1 § ÄB). Som bröstarvinge har du alltid rätt till din laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är halva arvslotten. Arvslotten räknas ut genom att dela upp egendomen som din pappa lämnar efter sig mellan er bröstarvingar.

Ett exempel: Om din pappa avlider och har egendom till ett värde av 600 000 kronor och han har två bröstarvingar är arvslotten 300 000 kronor (600 000/2=300 000). Laglotten är sedan halva arvslotten, alltså 150 000 kronor (300 000/2=150 000). Bröstarvingarna har alltså enligt lag rätt till egendom värt 150 000 kronor.

För att få ut laglotten måste du kräva att testamentet jämkas

Om din pappa avlider och det visar sig att han har testamenterat all egendom till din bror måste du kräva jämkning av testamentet för att få ut laglotten (7 kap. 3 § ÄB). Det måste ske inom sex månader efter att du har tagit del av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Efter sex månader har du som bröstarvinge inte rätt till jämkning av testamentet längre.

Särkullbarn ärver före efterlevande maka

Om din pappa är gift vid sin död ärver hans fru honom (3 kap. 1 § ÄB). Men eftersom din pappa har barn sen innan (du och din bror, som räknas som särkullbarn) ärver ni före er pappas fru (3 kap. 1 § ÄB). Du och din bror har alltså rätt till er del av arvet direkt efter er pappa avlider. Om ni vill kan ni dock avstå från arvet med hänsyn till er pappas fru och vänta med att ta ut er del av arvet till att hon avlider.

Dock finns en garantiregel för efterlevande make!

Trots att du och din bror är bröstarvingar och har rätt till er del av arvet direkt efter att er far har avlidit, har hans fru rätt att så långt arvet räcker få behålla egendom till ett värde av fyra gånger av det i socialförsäkringsbalken stadgade prisbasbeloppet (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det är en garantiregel för att en efterlevande make inte ska stå helt blottad om dennes make avlider. Om ni kräver jämkning av testamentet och vill få ut era laglotter direkt men det skulle innebära att er pappas fru får mindre än fyra gånger prisbasbeloppet, kan ni alltså vara tvungna att avstå en del med hänsyn till garantin för efterlevande make.

Har fruns dotter rätt till er pappas arv?

Om fruns dotter inte står med i din pappas testamente, kan man uttrycka det som att hon inte har rätt till arvet efter din pappa. Dock, när två personer gifter sig blir all deras egendom giftorättsgods (förutom vissa undantag) (7 kap. 1 § ÄktB). Det är giftorättsgodset som ingår i en bodelning vid en av makarnas död (10 kap. 1 § ÄktB). All din pappas egendom, tillsammans med hans frus egendom, ska alltså ingå i en bodelning och delas mellan dem om han avlider. Därmed kan sägas att fruns dotter ärver er far, eftersom hon är bröstarvinge till hans fru, och deras egendom är deras gemensamma. Om dottern inte står med i testamentet, måste hon dock vänta tills att hennes mamma avlider för att få ta del av arvet.

Tidigare äkta makar har inte rätt att ärva

Din mamma har ingen laglig rätt att ärva din pappa, om hon inte står med som arvtagare i testamentet. Om din pappa avlider och din pappa och din mamma inte är gifta vid tillfället så har hon inte rätt till en del av arvet eftersom det bara är personen som den avlidne är gift med vid tillfället som ärver (3 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning

Som bröstarvinge har du rätt till en del av arvet, din laglott. Din pappa kan alltså inte välja att ge allt till din bror. Kom ihåg att du måste begära jämkning av testamentet om det är så att din pappa har testamenterat all sin egendom till din bror. Du och din bror har rätt att ärva före din pappas fru men hon har rätt till en del av arvet till följd av en garantiregel för efterlevande make. Din mamma har ingen rätt att ärva din pappa, om hon inte står som arvtagare i testamentet.

Hoppas att du har fått klarhet i hur det ligger till, trots ett väldigt långt svar!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.

Jenny Viberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98576)