Går det att göra sitt barn arvslös?

2020-05-13 i Bröstarvinge
FRÅGA
I pappas testamente har han testamenterat att jag och mina två bröder samt hans maka ska ärva 1/4 var. Vi barn är särkullbarn, vad gäller i arvsrätt här? Kommer makan ärva 50 % eller gäller pappas testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln i svensk rätt är att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt efter den bortgångna föräldern, medan makars gemensamma barn måste vänta tills dess att båda föräldrarna avlidit för att få ut arvet, se 3 kap. 1§ 1st ÄB

Er fars barn, alltså du och dina två bröder utgör s.k. bröstarvingar, (2 kap. 1 § ÄB). I svensk rätt finns det ingen möjlighet att göra en bröstarvinge helt arvslös, (2 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Exempel: Om kvarlåtenskapen uppgår till 900 000 kr när er far avlider innebär det att laglotten är 900 000/2 = 450 000 kr. Laglotten på 450 000 kr ska delas lika mellan er syskon, vilket innebär att vardera syskon erhåller 150 000 kr. Du och dina bröder kommer alltså som minst att få 150 000 kr vardera (i detta exempel), detta oavsett vad som står i er fars testamente. Det 450 000 kr som återstår när ni syskon fått era laglotter får han testamentera bort hur han vill, exempelvis till sin make. Er fars testamente verkar alltså vara korrekt på så sätt att han har rätt att testamentera bort hälften av kvarlåtenskapen.

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (408)
2020-11-30 Hur fördelas arv mellan barn och barnbarn?
2020-11-29 Ärva efter pappa som avlidit utomlands
2020-11-26 Kan en förälder göra sitt barn arvslöst?
2020-11-21 Kan icke-biologiska barn ärva?

Alla besvarade frågor (86939)