Bröstarvinges arvsrätt

2020-07-29 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej!Jag har en son som är 16 år och inte haft någon kontakt men sin pappa på några år.Pappan bor i ett radhus med sin nya kvinna och hennes dotter. Och nu har dom fått ett gemensamt barn.Nu är det så att pappan står inte skriven där för han har kvar sin hyresrätt som han hyr ut.Det är lånen som dras på hennes konton.Om hans pappa skulle avlida skulle min son få en del av arvet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande arv regleras i ärvdabalken (ÄB). De som i första hand erhåller arv från den som avlider är den avlidnes barn (2 kap. 1 § ÄB). Om din sons pappa skulle avlida skulle din son alltså vara berättigad en del av arvet. Arvet delas då lika mellan den avlidnes barn, d.v.s. mellan din son och pappans nya barn. Din sons arvslott skulle då vara 50% av kvarlåtenskapen efter pappan. Även om pappan skulle testamentera bort din sons andel så skulle han ändå ha rätt till sin s.k. laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, vilket i detta fall blir 25% (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten får bara inskränkas om barnet samtycker till det. Din son är alltså försäkrad åtminstone 25 % av pappans kvarlåtenskap om han skulle avlida.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (393)
2020-07-31 Ärver bröstarvingar lika mycket?
2020-07-30 Ge bort eller testamentera bort en fastighet till endast ett barn.
2020-07-29 Bröstarvinges arvsrätt
2020-07-05 Vem ärver efter morfar?

Alla besvarade frågor (82614)