Gemensamma barns arvsrätt vid exmakens död

2020-06-16 i Bröstarvinge
FRÅGA
Min Exman dog och jag har 2 barn från honom.Vad gäller för Arv för mina barn
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Bröstarvingar

När jag besvarar din fråga gällande arv till dina barn är det först viktigt att veta att barnen är din och din avlidnas make gemensamma, vilket de verkar vara. Gemensamma barn kallas bröstarvingar och har arvsrätt (2 kap. 1 § ÄB). ÄB är en förkortning av ärvdabalken.

Efterlevande make

Eftersom att det var din exman som dog så ärver du inte av honom vilket du hade gjort om ni hade varit gifta (3 kap. 1 § ÄB). Hade ni varit gifta så hade era barn då fått efterarvsrätt vilket innebär att du hade erhållit din exmans kvarlåtenskap, egendom, med fri förfoganderätt och era barn hade fått ut sitt arv från pappan när du avlider.

Eftersom att ni inte längre var gifta så kommer era gemensamma barn att ärva allt från din exman givet att han inte har egna barn, särkullbarn, som också ska ta arv (2 kap. 1 § ÄB) eller testamente.

Arvet

Är barnen myndiga så innebär det att de kommer att få hela arvet direkt och delar lika på det (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Är barnen inte myndiga så är det i allmänhet förmyndaren som förvaltar barnets förmögenhet och företräder barnet i angelägenheter som rör förmögenheten enlighet huvudregeln i 9 kap. 1 § FB. FB är en förkortning av föräldrabalken. Då din exman har dött så antar jag att du är ensam vårdnadshavare över barnen och därmed förvaltaren. Då tillfaller arvet till dig som förmyndare tills dina barn har fyllt 18 år och är myndiga. Däremot får du inte arvet med fri förfoganderätt, som du skulle fått om du och din exman fortfarande hade varit gifta. Så du ska bara hålla arvet tills dina barn har fyllt 18 år.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Kajsa Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (470)
2021-11-29 Kan förälder göra sina barn arvslösa genom gåva till bara ett av barnen?
2021-11-17 Är ett särkullbarn arvsberättigat?
2021-11-14 Vad händer med barnens arv när en förälder gifter om sig?
2021-10-30 Hur kan en bröstarvinges rätt till arv tillvaratas?

Alla besvarade frågor (97480)