Gemensamma barns arvsrätt vid exmakens död

Min Exman dog och jag har 2 barn från honom.Vad gäller för Arv för mina barn

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Bröstarvingar

När jag besvarar din fråga gällande arv till dina barn är det först viktigt att veta att barnen är din och din avlidnas make gemensamma, vilket de verkar vara. Gemensamma barn kallas bröstarvingar och har arvsrätt (2 kap. 1 § ÄB). ÄB är en förkortning av ärvdabalken.

Efterlevande make

Eftersom att det var din exman som dog så ärver du inte av honom vilket du hade gjort om ni hade varit gifta (3 kap. 1 § ÄB). Hade ni varit gifta så hade era barn då fått efterarvsrätt vilket innebär att du hade erhållit din exmans kvarlåtenskap, egendom, med fri förfoganderätt och era barn hade fått ut sitt arv från pappan när du avlider.

Eftersom att ni inte längre var gifta så kommer era gemensamma barn att ärva allt från din exman givet att han inte har egna barn, särkullbarn, som också ska ta arv (2 kap. 1 § ÄB) eller testamente.

Arvet

Är barnen myndiga så innebär det att de kommer att få hela arvet direkt och delar lika på det (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Är barnen inte myndiga så är det i allmänhet förmyndaren som förvaltar barnets förmögenhet och företräder barnet i angelägenheter som rör förmögenheten enlighet huvudregeln i 9 kap. 1 § FB. FB är en förkortning av föräldrabalken. Då din exman har dött så antar jag att du är ensam vårdnadshavare över barnen och därmed förvaltaren. Då tillfaller arvet till dig som förmyndare tills dina barn har fyllt 18 år och är myndiga. Däremot får du inte arvet med fri förfoganderätt, som du skulle fått om du och din exman fortfarande hade varit gifta. Så du ska bara hålla arvet tills dina barn har fyllt 18 år.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Kajsa SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000