Löneadministration och bevisbörda

2020-04-11 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Var det lagligt gjort att min arbetsgivare nollställde min timbank vid årsskiftet? Jag oroar mig över att han kommer behålla en del av min slutlön som ersättning för timmar ej fullgjorda detta året, och de timmarna han var skyldig mig för 2019 hade givitvis hjälpt. Sen vägrar också ekonomiavdelningen svara på hur min timbank ligger till, eftersom det inte är deklarerat på mitt lönebesked....vilket brukar lämnas ut några veckor efter lönen betalats ut.
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Löner ska betalas ut om arbetet som de ersätter utförts. Detta gäller även om den anställda vid ett senare skede inte inställer sig enligt schema. Om arbetsgivaren får ett krav från den anställda om outbetald lön ligger det hos arbetsgivaren att visa att lönen betalats ut. Det ligger även hos honom att bevisa att det du säger inte stämmer.Bevisbördan är omvänd i mål som dessa. Ett exempel på allt detta är Arbetsdomstolens mål AD 2017 nr. 4. Om din arbetsgivare gör sig skyldig till det du misstänker kan du säga det, och förklara att brist på denna typ av bevisning gangnar dig, inte honom. Kontakta din fackförening för att få hjälp att driva processen. Om du har fler frågor får du gärna skriva till oss igenMed vänliga hälsningar,

Fördröjning på s.k. hyvling

2020-04-09 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |HejOm en arbetsgivare vill “hyvla" timmar på personalen är han då tvingad att betala full lön under en period/uppsägningstid eller träder de nya timmarna in direkt?
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att en uppsägningstid skall inträda krävs att en uppsägning har skett. Uppsägning är ett avslut av anställning med tillhörande uppsägningstid.Denna fråga kräver lite förklaring. Om du bara vill ha ett snabbt svar på din fråga finns det i slutet.Är "hyvling" samma sak som "partiell uppsägning"?Enl. Arbetsdomstolens domar AD 2016 nr. 69 och AD 2012 nr. 16 är hyvling inte likställbart med partiell uppsägning. Eftersom hyvling är ett alternativ i som erbjuds med det specifika syftet att undvika uppsägningar pga. arbetsbrist ses de istället som omplaceringar enl. 7 § LAS 2 stycket. Denna regel sätter ner i ord det som inom arbetsrätten kallas för Ultima-ratio-principen. Den innebär att en uppsägning är bara skälig om inget annat kunde göras för att åtgärda grunden för uppsägningen. Hyvling är alltså inte någon form av uppsägning utan en omplacering.Fördröjning av hyvlingen inträdeEftersom hyvlingen inte utgör en uppsägning kan effekten inträda omedelbart. Detta beror på att omplaceringar inte aktualiserar reglerna om uppsägningstid enl. 11 § LAS Det korta svaretArbetstagaren behöver inte fördröja hyvling av arbetstimmar, utan kan ta dem direkt, så länge han följer reglerna om schema i Arbetstidslagen.Jag hoppa du har fått svar på dina frågor. Om du har fler hjälper vi dig gärna även i framtiden.Med vänlig hälsning,

Byte från timlön till månadslön

2020-04-09 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej.E-- heter jag och har en fråga.Jag hade timlön nu i Januari månad. Februari månad så övergick vi i månadslön... Min fråga: Visst är det så att jag borde få både timlön och månadslön? I Februari månad fick vi bara månadslönen och det var det enda jag fick. Ska tillägga att innan Februarimånad så hade vi varken Månadslön eller kollektiv avtal.Min arbetsgivare skjuter upp att kontrollera detta .. vi är uppe i 3v nu, funderar på att ta ränta på pengarnaHjälp mig...E--
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tror det har skett ett missförstånd här mellan dig och din arbetsgivare. Månadslön betalas ut när det är underförstått att den anställda arbetar i den utsträckning som hen är anställd. Timlön betalas ut när denna kan variera månad för månad, eller om arbetsgivaren vill kontrollera om arbetstagaren faktiskt arbetar under de angivna tiderna.Skillnad mellan timlön och månadslönTimlön och månadslön belönar samma arbetsinsats, men beräkningen av denna sker på olika sätt. Med månadslön litar arbetsgivaren på att du arbetar så mycket som anställningen kräver, och du får lön om arbetet blir klart. Med timlön är din närvaro kontrollerad av arbetsgivaren, eftersom arbetet måste t.ex. utföras under vissa tider, eller arbetet består i att vara till hands för arbetsgivaren för löpande inkommande arbete.Timlön och månadslön ska vara ungefär detsamma för 40 timmar i veckan eller heltidsanställning.Ditt fallDu har redan fått en månadslön, vilket innebär att ditt arbete har redan betalats. Om de skulle betala timlönen också hade du fått dubbel lön en månad, vilket inte arbetsgivaren har förbundit sig att betala.Jag tror att missförståndet mellan dig och din arbetsgivare består i att din arbetsgivare talade om när den utbetalda lönen går över, medan du talade om när den intjänade lönen går över. Jag hoppas detta ger dig lite mer klarhet i frågan.Med vänlig hälsning,

Är det OK att provjobba utan lön?

2020-03-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,Jag jobbade 2 dagar hos ett företag som vägrar betalade ut lön för mer än en av dagarna då dom anser att det var "prova-på-dagar" kan man göra så?MvhAnton
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har alltid rätt till lön för den tiden du jobbar, även om det är ett provjobb. En provanställning är vanligt bland många arbetsgivare. Dock saknar det lagstöd. Om du och arbetsgivaren kommer överens om att du ska provjobba så ingår ni ett avtal med varandra. Detta anställningsavtal bedömer man efter vanliga avtalsrättsliga principer men som stöd utgår man från om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Frågan är alltså vad ni kom överens om, även muntliga avtal gäller här. Ett avtal är ogiltigt om det inskränker bestämmelserna om anställningsskydd enligt 2 § 2 st. lagen om anställningsskydd.Idag är det väldigt vanligt att arbetsplatsen är ansluten till ett kollektivavtal och en fackorganisation. Även om du inte är med i ett kollektivavtal så gäller kollektivavtalet som din arbetsgivare är ansluten till även för dig. Detta finns för att ge dig som arbetstagare ett visst skydd på arbetsplatsen. Enligt kollektivavtalet är det förmodligen ett brott att inte ge ut lön för den tid man arbetat som provanställd, även om ni har avtalat om annat. Arbetsgivaren gör sig då skyldig till ett kollektivavtalsbrott och blir skadeståndsskyldig enligt 54-55 §§ lag om medbestämmande i arbetslivet.Sammanfattningsvis har du därför rätt till lön för den tid du provjobbat. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Arbetsgivaren håller inne lön för eventuella skador till slutet av året

2020-04-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag jobbar inom transportyrket. Nu vill min chef hålla inne 5kr per timme (har timlön) ifall man skulle orsaka en olycka och skada bilen. Arbetsgivaren vill då hålla 5 kr/ timme i en " pott" i ett år . Om vi inte skadar någon bil så får vi tillbaka pengarna i en klumpsumma i slutet av året. Men om vi skulle orsaka en olycka så får vi stå för månadskostnaden från den potten.. Min fråga är får arbetsgivaren göra så? Får dom hålla inne lön?
Adam Novak |Hej!Tack för att du väner dig till Lawline med din fråga.Det här är en komplex fråga, om ni bara vill ha ett snabbt svar kan ni finna det i slutet av texten.Är detta tillåtet?Din arbetsgivare får absolut inte göra på det här sättet. Den avtalade lönen ska betalas ut så som det står avtalat i anställningsavtalet enl. 6c § LAS. Detta ska inkludera bl.a. när, hur mycket och till vilket konto lönen ska betalas ut. Lön räknas som utbetalad när den kommit den anställda till handa. Så länge den anställda inte har kontroll över pengarna räknas det som att lönen inte blivit utbetald, oavsett anledningen som ges.Sker inte utbetalningen som avtalat har arbetsgivare underlåtit sin mest centrala förpliktelse mot sin anställda, och ni har alla rätt att frånträda ert arbete med omedelbar verkan, samt begära skadestånd och ränta för utebliven lön(4 § 3 stycket LAS).Hur ser detta ut ur lagens synvinkel?Anledningen till att detta inte är tillåtet är att arbetsgivaren har i praktiken minskat er timlön med 5 kr, samt villkorat utbetalningen på ett sätt som liknar skadestånd. Det här strider mot skadeståndslagens regler, där arbetsgivaren är ansvarig för skada som den anställda orsakar(3 kap 1 § Skadeståndslagen). Den anställda är endast skyldig att ersätta skada hos arbetsgivaren om den anställda har orsakat den med uppsåt(4 kap 1 § Skadeståndslagen). Det din arbetsgivare gör föregriper, en för honom mycket kraftig, bevismässig uppförsbacke.Arbetsrättsligt är detta synnerligen osund logik eftersom det hade öppnat en dörr för arbetsgivare att vägra sina anställda deras löner på godtyckliga grunder. Märk att han själv, utan att rådfråga någon sakkunnig, gjorde bedömningen att detta var rimligt. Det hade förflyttat den ekonomiska risken över på de anställda, vilket är oförenligt med tanken om lönearbete och mer liknar upphandlingsförfaranden från utomstående företag. Vidare finns sakrättsliga frågor om dessa pengar investeras. Om arbetsgivaren inte har pengarna till hands vid den tidpunkt som han hävdar att de ska betalas ut har ni fått er lön stulen, och ni måste vända er till rättsliga medel för att få ut den. Om det då visar sig att någon har förvärvat pengarna i god tro kan ni dessutom bli stående utan dem trots er rätt.Vad kan arbetsgivaren göra istället?Arbetsgivaren kan erbjuda bonus utöver det som står i anställningsavtalet. Denna kan vara villkorad på alla tänkbara sätt. Det viktiga är att den delen av ersättningen för ert arbete som är avtalad, dvs. lönen, som ni har rimliga skäl att förvänta er kan inte villkoras ytterligare, fördröjas, minskas eller ändras på något sätt utan ert samtycke. Även om ni samtycker krävs dessutom att överenskommelsen ska vara förenligt med kollektivavtalet. Hur gör jag om arbetsgivaren vägras sluta med detta?Ifall detta sker behöver ni vända er till facket omedelbart. Ett system som detta är i allt väsentligt lönestöld, och ska behandlas som det. Är det tillräckligt allvarligt kan till och med frågor om straffrättsliga prcessor komma i fråga.SammanfattningDet här är strängt förbjudet. Det får inte förekomma överhuvudtaget. Hela lönen ska betalas ut vid det datum, till det konto och i den summa som står angivet i anställningsavtalet. Detta är inte förhandlingsbart. Arbetsgivaren får betala ut bonusar, men dessa ska vara utöver den ordinarie lönen. De ska inte ersätta den.Om din arbetsgivare har gjort detta ska du vända dig till facket omedelbart.Om du har fler frågor är det fritt att skriva till oss igen, vi hjälper mer än gärna.Med vänlig hälsningar,

Permittering av anställda pga. COVID-19

2020-04-09 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej Mitt anställningsavtal ser ut som följande gällande arbetstider:"Den anställdes befattning är på heltid med en arbetstid på 40 timmar per vecka"Nu i dessa Corona-tider väljer min arbetsgivare att dra ner på verksamheten då det inte går så bra. Jag jobbar på en frukost- och lunchrestaurang.Får dom dra ner på mina timmar utan att jag får betalt för mina 40 timmer i veckan som jag har avtal på? Förra året under juli valde dom att stänga restaurangen, då jag inte hade någon intjänad semester fick jag gå en månad utan betalning. Fick dom göra så? Tacksam för svar
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Din arbetsgivare får inte genom s.k. permitteringar minska din lön eller andra förmåner(21 § LAS). Du har blivit permitterad med anledning av lägre behov av arbetskraft, men du har rätt till din lön och förmåner i samma utsträckning som tidigare.Företaget du arbetar hos kan söka statligt stöd, eftersom permissionslönen till korttidpermitterade pga. COVID-19 ersätts upp till 90% av staten. Mer information för specifik besöksnäringen finns här. De vet troligen inte om detta och känner sig tvungna till det de gjort. Berätta för dem om detta, så kommer de troligen betala ut din lön förenat med en förklaring om den ekonomiska situationen företaget befinner sig i.Om du vill få hjälp behöver du kontakta din fackförening alternativt myndigheterna. Det kan vara en idé att höra av dig till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att se om du kan få någon typ av inkomstersättning. Det har öppnats många nya vägar till hjälp från det allmänna i syfte att kompensera krisens effekter.Jag hoppas du lyckas få ut din lön, om än retroaktivt, och att din arbetsplats klarar denna kris.Med vänliga hälsningar,

Fråga om permitteringar för företag utan kollektivavtal

2020-03-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Om vi som företag permitterar personal, vissa på hel och andra på deltid, vilka regler gäller enligt LAS. Måste vi betala full lön? Vi har inget kollektivavtal.
André Tito |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaEn arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter, 21 § lagen om anställningsskydd (LAS). Med permittering menas att arbetsgivaren tillfälligt friställer arbetstagarna och befriar dem från närvaroskyldighet, exempelvis vid arbetsbrist. Undantaget är om arbetet är till sin natur säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande. Enligt 2 § 4 st (LAS) är 21 § semi-dispositiv, vilket innebär att bestämmelsen kan ersättas med kollektivavtal. Arbetsgivare har därför möjligthet att avtala bort denna rätt genom förhandling med facket. Om det inte finns kollektivavtal ska 21 § LAS gälla vilket innebär att anställda har rätt till samma lön som han eller hon har vid arbete. Tillväxtverket har dock gjort det möjligt att tillåta arbetsgivare minska sina anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostanden i form av subvention. Ansökan kan enligt Tillväxtverkets hemsida göras 7 april och har retroaktiv verkan från 16 mars. Detta sker mot bakgrund av den nuvarande virussituationen med Covid-19. Mer finns att läsa på deras hemsida - https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.htmlMed vänlig hälsning,

Får min arbetsgivare ta bort mina jobbpass?

2020-03-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |HejJag är timanställd och sjukanmälde mig en måndag men hade flera pass under veckan; torsdag, fredag, lördag och söndag. Tidigare hade han frågat om jag kunde jobba lördagen och söndagen då det egentligen var min lediga helg, men den måndagen tog han bort dom passen från mitt schema utan att nämna det till mig. Min fråga är om han verkligen får göra så, har ju planerat nu i flera veckor att jag ska jobba.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivaren har inte rätt att ta bort timmar från ditt schemaOm din arbetsgivare schemalägger dig på arbetspass och du godtar tiderna har ni ingått ett avtal med varandra om att du ska jobba den tiden, 1§ avtalslagen. Detta innebär att du är skyldig att jobba den tiden och arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön, vilket följer av principen pacta sunt servanda som är en huvudregel och innebär att avtal ska hållas. Detsamma gäller om ni muntligt har avtalat om dina arbetstider.Eftersom du och din arbetsgivare har träffat en överenskommelse om när du ska arbeta så kan inte din arbetsgivare ensidigt ändra den överenskommelsen utan att du går med på att det sker. Jag vill även tillägga att du har rätt att bli kompenserad för detta, eftersom din arbetsgivare ensidigt tar bort tider som ni tidigare har kommit överens om.SammanfattningDitt avtalade schema ska gälla, alltså ska du få jobba de timmar du och din arbetsgivare avtalat om. Däremot kan det i praktiken vara svårt att tvinga arbetsgivaren att låta dig jobba om hen vägrar, men du har då givetvis rätt till ersättning för avtalsbrott.Jag skulle råda dig att prata med din arbetsgivare om det inträffade direkt. Påtala hen att det inte är tillåtet att ensidigt ändra avtalade arbetstider och att du i framtiden önskar bättre kommunikation. Du kan givetvis i samband med samtalet kräva ersättning för de timmarna du nu går miste om.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,