Får min arbetsgivare förbjuda mig att ta kontakt med mina kollegor på fritiden?

Får min arbetsgivare förbjuda mig att ta kontakt med mina kollegor på fritiden?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Frågor som gäller arbetsgivares och arbetstagares respektive rätt- och skyldigheter regleras inom arbetsrätten.


Kan min arbetsgivare förbjuda mig att ha kontakt med mina kollegor på fritiden med stöd av arbetsledningsrätten?

En arbetsgivare har en så kallad arbetsledningsrätt vilket innebär att arbetsgivaren har rätt att leda arbetet och fördela arbetsuppgifter. Det är en grundläggande princip på arbetsrättens område. Den ger dock inte arbetsgivaren någon rätt att även utanför arbetstid ha synpunkter på vad arbetstagaren gör.


Kan min arbetsgivare förbjuda mig att ha kontakt med mina kollegor på fritiden med stöd av lojalitetsplikten?

Som arbetstagare har du en så kallad lojalitetsplikt vilken gäller både under arbetstid men även utanför arbetstid. Lojalitetsplikten är inte lagstadgad men följer av alla anställningsavtal. Arbetsdomstolen har uttalat att lojalitetsplikten innebär att du som arbetstagare ska sätta din arbetsgivarens intresse framför dina egna och så långt som möjligt undvika att hamna i situationer där dessa intressen kolliderar med varandra (här är domen med Arbetsdomstolens uttalande). Att du umgås med dina kollegor är ju till viss mån arbetsrelaterat eftersom ni arbetar tillsammans. Om detta umgänge av någon anledning skulle direkt skada din arbetsgivare skulle det därför kunna finnas skäl för din arbetsgivare att förbjuda ett sådant umgänge. Om det dock inte skadar arbetsgivaren eller inte finns några andra skäl för att det är olämpligt ser jag inte något utrymme för din arbetsgivare att kunna förbjuda dig att umgås med dina kollegor.


Sammanfattningsvis har arbetsgivaren som huvudregel inte någon rätt att tala om för dig vad du ska göra eller vem du ska prata med under din fritid. Det är enbart i vissa undantagsfall då en arbetsgivare har rätt att lägga sig i detta. Då det inte framgår av din frågeställning av vilken anledning som din arbetsgivare vill förbjuda dig att prata med dina kollegor på fritiden är det svårt att ge ett mer konkret svar på vad som gäller just i din situation. Jag skulle dock rekommendera dig att kontakta ditt fackförbund om du är medlem i ett sådant. Fackförbundet kan bidra med rådgivning och bistå med hjälp om det skulle behövas. Ytterligare något du kan göra är att vända dig till din arbetsplats skyddsombud eller någon annan som är ansvarig för arbetstagarna trivsel på jobbet och förklara din situation. Givetvis kan du också vända dig direkt till din arbetsgivare för att få mer information om varför arbetsgivaren vill förbjuda att du umgås med dina kollegor.


Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo