Vad gäller vid provanställningar? Vad får du för betalning när avtalet avslutas? Vad kan du göra om du blir arbetslös?

Hej! Jag är anställd på 6 månaders provanställning inom bemanning. Företaget som jag jobbade på ville inte ha kvar mig för väldigt konstiga anledningar! Hur funkar det nu? Vad händer om jag inte får ett annat jobb? Betalar dom ut en vidd % av lönen eller hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS) och lag om arbetslöshetsförsäkring (ALF).


Hur jag kommer lägga upp mitt svar


Först kommer jag förklara vad som gäller för provanställningar. Sedan kommer jag att förklara vad som gäller kring utbetalning av lön. Sist kommer jag öppet besvara hur du kan söka arbetslöshetsförsäkring. Där kommer mitt svar i stort sett bestå av laghänvisningar och förklaringar av dessa. Har du följdfrågor kring detta så ber jag att du åter kontaktar oss genom att ställa ännu en fråga eller boka tid hos en av våra jurister. Du kan även kontakta arbetslöshetskassan om du blir arbetslös för mer hjälp.


Hur funkar det nu? (Vad gäller för provanställningar?)


Provanställningar regleras bland annat i 6§ LAS och 31§ LAS. En provanställning får maximalt ha en prövotid på sex månader (6§ 1st LAS) och detta får inte avtalas bort genom kollektivavtal då det inte nämns som möjlighet i 2b§ LAS.


Om arbetsgivaren inte vill att du ska jobba kvar efter provanställningen måste arbetsgivaren lämna besked till dig innan prövotidens utgång, 6§ 2st LAS. Detta kan avtalas bort eller ändras genom kollektivavtal. En provanställning kan också avbrytas före prövotidens utgång om inte något annat har avtalats, 6§ 3st LAS. Giltigheten av att avsluta en provanställning kan inte prövas rättsligt, det vill säga om det fanns giltiga skäl för att avsluta den. Detta betyder att din arbetsgivare får avsluta anställningen på grund av “konstiga anledningar” och även att du får göra det på grund av “konstiga anledningar”. Detta betyder att både du och arbetsgivaren kan avsluta anställningen om någon av er känner för det.


Det finns ett krav på arbetsgivaren att ska ge besked till dig två veckor i förväg innan om provanställningen ska i avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning, 31§ 1st 1m LAS. Om du är fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör, 31§ 1st 2m LAS. Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet, 31§ 2st LAS. Om arbetsgivaren kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig, både för uppkomna skador och för att bryta mot brottet i sig, 38§ 1 och 2st LAS.


Betalar dom ut en vidd % av lönen eller hur fungerar det?


När det gäller din fråga om betalning så beror det på vad som står i ditt anställningsavtal och vad som regleras i kollektivavtal eller lagar. Normalt sett har du som anställd rätt till lön under din provanställning, precis som under en fast anställning. Om arbetsgivaren väljer att avsluta din anställning under provanställningsperioden är de normalt sett inte skyldiga att betala ut någon slags ersättning till dig, men detta kan variera beroende på omständigheterna och vad som står i ditt avtal.


Vad händer om du inte får ett annat jobb?


De två försäkringarna


Om du inte får ett annat jobb så blir du arbetslös. Då får du söka nya jobb för att få en ny anställning. Medan du söker nya jobb kan du ansöka om ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det finns en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring, se 4§ ALF. Grundförsäkringen har lägre krav medan inkomstbortfallsförsäkringen är för dem som uppfyller särskilda krav och får därmed mer ersättning.


Grundförsäkringen är för dem som inte är medlemmar i arbetslöshetsförsäkringskassa eller för dem som är medlemmar men inte uppfyller villkoren för rätt till en inkomstrelaterad ersättning, 6§ lag ALF.


Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som har varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande månader, under förutsättning att medlemmen efter det senaste inträdet i kassan har uppfyllt arbetsvillkoret som finns i 12-14 §§ ALF. Detta framgår av 7§ ALF.


De allmänna villkoren för att få ersättning är följande enligt 9§ lag ALF:

  1. Du ska vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
  2. Vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen
  3. Även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande

Dessa måste du uppfylla för ersättning, oavsett om det är grundförsäkringen eller inkomstbortfallsförsäkringen.


12-14§§ ALF - arbetsvillkoret


Nedan kommer jag gå igenom 12-14§§ som är arbetsvillkoret för inkomstbortfallsförsäkringen. Du kan läsa igenom för att se om det är uppfyllt för just dig.


Jag kommer nu gå igenom möjligheterna genom 12 § ALF. Om du har de senaste 12 månaderna arbetat i sex månader och arbetat minst 60 timmar per kalendermånad eller haft förvärvsarbete i minst 420 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 40 timmar under var och en av dessa månader har du rätt till ersättning.


Jag kommer nu att förklara 13 § lag ALF som tydliggör vad förvärvsarbete. Tid för förvärvsarbete är även om du haft semester, varit ledig med helt eller delvis bibehållen lön av någon annan anledning än sjukdom, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller barns födelse eller på grund av anställningens upphörande får avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön. Detta betyder att om du får avgångsvederlag räknas det som förvärvsarbete, eller om någon annan av de nämnda är uppfylld.


Jag kommer nu gå igenom möjligheterna genom 13a § ALF som tydliggör kring förvärvsarbete. Om du fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken, dock tillsammans under högst två kalendermånader jämställs det med förvärvsarbete. Minst 330 av de där angivna 420 timmarna ska avse förvärvsarbete under minst 4 kalendermånader som har utförts med minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Under var och en av de återstående högst 2 månaderna ska sökanden ha utfört förvärvsarbete, fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken under tid som motsvarar minst 40 timmar.


Med förvärvsarbete jämställs även tid med förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning enligt 13b§ ALF.

Vid prövning av arbetsvillkoret räknas det inte sådant som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställningsstöd, eller som bedrivits med stöd till start av näringsverksamhet inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, 14§ lag ALF.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”