När är arbetsgivare skyldiga att begära att få se utdrag ur arbetstagares belastningsregister vid arbete med barn?

Hej, Jag ska i sommar jobba på ett kollo med barn i åldern 6-12 år. Jag har dock inte blivit ombedd att uppvisa mitt belastningsregister. När jag pratade med vänner om detta påpekade en vän att det är lag på att arbetsgivaren måste be om belastningsregister om man ska jobba med barn. Jag har kikat lite närmare på lagen om belastningsregister och i 1§ framgår att det är lag på att en anställd måste visa upp sitt belastningsregister på begäran av arbetsgivaren. Men så som jag tolkar finns ingen lag på att arbetsgivaren måste begära detta, tolkar jag det rätt? I så fall tycker jag att det är helt sjukt, hur kan man som seriös arbetsgivare anställa någon som ska jobba med barn utan att kolla belastningsregistret först?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar när arbetsgivaren är skyldig att begära att få se utdrag ur arbetstagarens belastningsregister när det handlar om arbete med barn.


I vissa fall är arbetsgivaren skyldig att begära att få se utdrag ur belastningsregistret
Det finns ingen generell lagbestämmelse som säger att arbetsgivare i vissa situationer måste begära att få se ett utdrag ur arbetstagarens belastningsregister. Däremot finns en sådan skyldighet i vissa situationer, men vilka dessa situationer är framgår i bestämmelser i olika lagar.


Ett exempel är att arbetsgivaren måste begära att få se arbetstagarens belastningsregister när det handlar om anställning inom bland annat grundskola och förskola. Även om det inte uttryckligen står att arbetsgivaren ska begära att få se ett utdrag anges i lagen att arbetstagaren ska visa upp ett sådant utdrag. Sker inte detta får personen inte anställas och därför kan en skyldighet för arbetsgivaren utläsas ur denna bestämmelse (se 2 kap. 31 § skollagen).


Det finns även en skyldighet för arbetsgivaren att begära att få se arbetstagarens belastningsregister när det handlar om personer som ska arbeta med att ge stöd och service åt barn med funktionshinder. Arbetsgivaren får i detta fall uttryckligen inte anställa någon utan att först kontrollera dennes belastningsregister (se 1 § lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder). En liknande skyldighet finns också när det kommer till personal som arbetar på vissa boenden som tar emot barn (se 1 § lag om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn).


Vid arbete med barn inom kolloverksamhet finns ingen sådan skyldighet för arbetsgivaren
Om det inte rör sig om något av fallen ovan där det i lag framgår att arbetsgivaren har en skyldighet att begära att få se ett utdrag ur arbetstagarens belastningsregister finns ingen sådan skyldighet. Däremot har arbetsgivaren i vissa fall getts möjligheten att begära att få se ett utdrag.


Detta gäller exempelvis vid arbete som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, dit kolloverksamhet bör kunna räknas (se 1 § lag om registerkontroll för personer som ska arbeta med barn och jämför med prop. 2012/13:194 s. 45). Om arbetsgivaren i en sådan situation skulle begära att få se ett utdrag ur belastningsregistret måste du visa upp det, men om arbetsgivaren inte begär det utgör det inget hinder mot att anställa dig ändå.


Det föreligger alltså en rätt för arbetsgivaren att begära att få se ett utdrag ur ditt belastningsregister, men ingen skyldighet (se prop. 2012/13:194 s. 44).


Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Om du önskar läsa mer om detta kan du göra det på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida där det finns mycket tydlig och matnyttig information.  

Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”