Måste vi dela lika på barnens underhållskonstnader om vi har olika inkomst?

2021-05-17 i Underhåll
FRÅGA |Jag har gemensam vårdnad och växelvis boende med min ex-man. Vi har 4 barn gemensamt. Hur ska vi fördela kostnader för barnen som tex barnomsorg, försäkring, mobilkostnader, kläder osv då vi har stor inkomstskillnad. Jag tjänar 33000 tusen i månaden och min ex-man 56000. Jag är ensamstående och han är sambo. Hur ska då fördelningen oss emellan se ut? Min ex-man tycker det är självklart att vi ska betala hälften var medan jag anser att han bör stå för lite mer.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Omsorg och underhållsansvar regleras i Föräldrabalken (FB). Föräldrarnas gemensamma underhållsansvar för barnenEnligt 7 kap. 1 § FB ska föräldrarna stå för underhåll av barnet för att kunna förse dess grundläggande försörjningsbehov. Det handlar om att ge barnet mat, boende, kläder, aktiviteter och annat för att se till att barnet mår bra. Underhållet ska motsvaras av vad som är rimligt utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Andra saker som ska tas hänsyn till är barnets egna inkomster eller/ och tillgångar samt om det finns några sociala förmåner. Det innebär att underhållsskyldigheten för sitt barn kan se olika ut i olika familjer. Om en förälder inte har vårdnad eller bor med barnet, kan underhållsskyldigheten istället uppfyllas genom att denne betalar underhållsbidrag till den förälder som mestadels har barnet boende hos sig (7 kap. 2 § FB). I fall där föräldrarna har gemensam vårdnad och barnen bor växelvis, brukar normalt inget underhållsbidrag utges från någon då båda föräldrar har kostnader för barnen samt kan dela på barnbidag/ liknande. Måste vi ha lika fördelning om våra ekonomiska situationer ser olika ut?Huvudregeln är att det är upp till föräldrarna gemensamt att avtala om frågor gällande barnen. Frågor som var barnen ska bo eller gå i skolan, eller uppdelning av kostnader för barnet är fritt för föräldrarna att komma överens om mellan varandra. Nu verkar det som att ni är oense om hur ekonomiska kostnader för barnen ska fördelas. Men, i enlighet med 1 § beskriven ovan bestäms underhållsskyldigheten utifrån bl.a. föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta kan gälla var och en för sig om föräldrarna inte lever ihop. Det innebär att en förälder med betydligt högre inkomst än den andra också får anses ha högre underhållsskyldighet. I praktiken kan detta innebära att den föräldern med högre inkomst/ ekonomiska utrymme bör stå för fler kostnader i form av att till större del handla kläder till barnen, betala aktiviteter eller abonnemang eller att barnbidraget helt ska gå till den andra föräldern. Hur en sån fördelning ska se ut är dock upp till er gemensamt att bestämma mellan er. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Underhåll mellan makar med olika ekonomiska förmågor?

2021-05-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej! En vän till mig och hennes make ska skiljas. Han har en bra inkomst och hon har ingen inkomst alls. Dom har 2 barn tillsammans. Hon har nu flyttat ifrån honom med barnen då han jobbar ständigt på em/kväll, så han kan inte ha barnen lika mkt som henne. Men till sak. Iom att hon inte har en inkomst så är han då försörjningsskyldig. Han har gett henne 20.000kr redan nu så hon har ett tag framöver. Men kom att det är 6 månader han ska försörja henne o barnen, så blir det betydligt mycket mer än så. Nu vägrar han försörja dom. Får han vägra? Vad ska Hon göra om han vägrar? Hur ska man gå till väga? Hon har sökt ekonomiskt bistånd, men då måste han dessutom vara med på ansökan tills skilsmässan är över.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om makars ekonomiska förhållanden finns i Äktenskapsbalken (ÄB).Underhållsbidrag under äktenskapetUtgångspunkten är att båda makarna ska bidra till de gemensamma utgifterna efter sin egen förmåga (6:1 ÄB). Tanken är att båda makarna ska leva på samma ekonomiska standard. Det innebär att en make som har en större inkomst kan behöva bidra till att betala fler utgifter. Om en av makarna inte har tillräckligt mycket pengarna som behövs för att kunna bidra ekonomiskt, ska den andra maken tillskjuta de pengar som behövs (6:2 ÄB). Om detta inte sker frivilligt finns det möjlighet att framtvinga ett sådant underhåll hos domstolen (6:5 ÄB). Det finns därutöver en särskild regel som reglerar de fall då makarna inte bor tillsammans (6:6 ÄB). Enligt denna regel kan den ena maken med bättre ekonomisk förmåga behöva betala underhåll till den andra maken. Även denna regel vilar på tanken att makarna ska bidra till utgifter efter förmåga och att de ska leva på samma ekonomiska standard. Om makarna inte kan komma överens om underhållets storlek, kan detta fastställas av domstolen.Underhållsbidrag till make efter skilsmässaEfter en skilsmässa ska makarna som huvudregel ansvara för sin egen försörjning (6:7 st 1 ÄB). Makarna ska alltså som utgångspunkt inte ha några ekonomiska band efter skilsmässan. I vissa fall anses det dock finnas ett behov av att skydda den ekonomiskt svagare maken under en övergångsperiod, denne kan då ha rätt till underhållsbidrag från den andra maken (6:7 st 2 ÄB). Ett sådant underhållsbidrag under en viss tid blir aktuellt om den ena maken inte har möjlighet att försörja sig själv. Det finns ingen särskild tidsbegränsning för denna övergångsperiod under vilken underhållsbidrag ska utges. Bedömningen ska göras efter den ena makes behov av ekonomiskt stöd och den andra makens betalningsförmåga.Underhållsbidrag till barnFöräldrar ansvarar för underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga (7:1 Föräldrabalken). En förälder ska betala underhållsbidrag till barn som denne inte bor tillsammans med (7:2 Föräldrabalken). Bidraget ska gå till bl.a. boende och mat. Föräldern ska betala bidraget till den andra föräldern som bor med barnet. Föräldrarna till barnet får tillsammans komma överens om underhållets storlek.SammanfattningUnder äktenskapet är huvudregeln att makarna tillsammans ska bidra ekonomiskt så att de kan leva på samma ekonomiska standard. Om makarna inte bor tillsammans kan den ena maken med bättre ekonomisk förmåga behöva betala underhåll till den andra maken. Efter äktenskapets upphörande är utgångspunkten tvärtom, dvs. att makarnas ekonomiska band bryts och att vardera make ansvarar för sin egen försörjning. Om ena maken inte klarar sig ekonomiskt på egen hand, kan denne få underhållsbidrag från den andra maken under en viss övergångsperiod. Båda föräldrarna ska ansvara för barnens underhåll. En förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag. Vad gäller frågor om belopp och tidsperioder för underhållsbidrag får makarna/föräldrarna komma överens om detta gemensamt, det finns även möjlighet att vända sig till tingsrätten som får fatta beslut om detta. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Har en blivande pappa försörjningsskyldighet gentemot sin gravida flickvän eller har flickvännens mamma det när dottern bor hemma?

2021-05-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej min dotter är 21 och väntar sitt första barn och bor hemma. Hennes kille bor och jobbar på annan ort. Nu får jag som mormor betala för hennes mat o alla mammakläder eftersom hon inte har inkomst,Han där emot har inkomst men betalar inget. Vad är det som gäller?Ska jag som mormor göra detta eller ska han som blivande pappa?De planerar att flytta ihop men när vet ingen förmodligen efter att barnet är fött. Jag har tyvärr inte råd att försörja henne.
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av föräldrabalken (FB) och sambolagen. Har du som mamma skyldighet att försörja din dotter?Föräldrarna har en försörjningsskyldighet för sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga (FB 7 kap. 1 § första stycket). Däremot upphör föräldrarnas försörjningsskyldighet när barnet har fyllt 18 år eller när barnet har fått ut gymnasiet (FB 7 kap. § 1 andra stycket). Som längst är föräldrarna försörjningsskyldiga till dess att deras barn har fyllt 21 år. Du som mamma är därmed inte försörjningsskyldig gentemot din dotter, eftersom hon är 21 år. Det har ingen betydelse att din dotter fortfarande bor kvar hos dig, du har ingen försörjningsskyldighet för henne. Din dotter har själv ett ansvar för att hitta ett jobb eller ansöka om försörjningsstöd från socialtjänsten om du inte har möjlighet att försörja henne eller om du väljer att inte göra det.Har den blivande pappan skyldighet att försörja din dotter?Det finns ingen lagbestämmelse som anger att en blivande pappa har skyldighet att försörja den blivande mamman. Det har ingen betydelse att de har ett förhållande heller, utan eftersom de båda är vuxna så har de själva ansvar för att försörja sig själva. Den blivande pappan har alltså inte heller en skyldighet att försörja din dotter.Ifall din dotter och den blivande pappan väljer att flytta ihop så blir de sambos och sambolagen gäller då. Till skillnad mot äktenskapsbalken som reglerar frågor kring äktenskap innehåller sambolagen ingen bestämmelse om underhållsplikt gentemot den andra sambon. Det finns alltså ingen bestämmelse om att pappan är skyldig att försörja din dotter även när de är sambos. Sambos behöver inte hjälpa till med det ekonomiska.Din dotter och pappan kommer ha försörjningsskyldighet gentemot barnetDet ska dock poängteras att när din dotter har fött så är både hon och pappan underhållsskyldiga gentemot deras nyfödda barn (FB 7 kap. 1 §). Detta gäller dock först när barnet är fött, eftersom det är då föräldrarna har ett barn att försörja.Detta innebär som sagt inte att den blivande pappan är underhållsskyldig gentemot din dotter.Därutöver kan det nämnas att din dotter som blivande mamma kan ta ut föräldrapenning 60 dagar innan hennes beräknade förlossning. Din dotter som är gravid kan få föräldrapenning om hon eller den blivande pappan är försäkrad i Sverige. Man är normalt försäkrad i Sverige om man bor eller arbetar här.SammanfattningDu är inte skyldig att försörja din dotter eftersom hon är 21 år och försörjningsskyldigheten upphör när ens barn har fyllt 21 år. Det har ingen betydelse att din dotter bor hemma hos dig. Den blivande pappan har inte heller en försörjningsskyldighet gentemot din dotter, detta gäller även om de flyttar ihop och blir sambos. Din dotter ansvarar själv för att kunna försörja sig eftersom hon är 21 år, och hon kan exempelvis ansöka om försörjningsstöd från socialtjänsten om hon inte lyckas få ett jobb. Både din dotter och den blivande pappan har däremot försörjningsskyldighet gentemot sitt barn när det är fött. Därutöver kan din dotter ansöka om föräldrapenning 60 dagar innan hennes beräknade förlossning.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline. Jag hoppas även att det löser sig och det kan även poängteras att även om det inte finns en skyldighet enligt lag för den blivande pappan att försörja din dotter, så är det inget som hindrar honom från att göra detta heller.Med vänlig hälsning,

Underhållsbidrag till barn

2021-05-09 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Har haft mina 3 barn varannan vecka sedan separation för 10 år sedan, samt delad vårdnad. Kostnader har alltid delats i två. Nu flyttar jag till en annan stad längre bort och pga studier, bara yngsta barnet (15) följer med. De två äldsta (19 & 17) bör kvar med pappan. Äldsta går på universitet. Andra har ett år kvar på gymnasiet. Från augusti, yngsta bor hos mig heltid (börjar på gymnasium), andra har 1år kvar innan han kommer att flytta till mig för universitet (då blir han 19) och äldsta pluggar vidare i samma stad (dvs bor med pappan). Vad gäller för underhåll? Vad gäller om t.ex barnen vill åka och träffa mig men den yngsta barnet vill inte träffa pappan? Vem står för kostnader med resor? Och försäkringar, fritidsaktiviteter... Tack.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om fördelning av kostnader för barn finns i Föräldrabalken (FB).Föräldrarnas ansvar för underhållNär föräldrar har gemensam vårdnad ansvarar de gemensamt för barnens kostnader. Kostnaderna för barnens underhåll ska föräldrarna ansvara för efter sin ekonomiska förmåga. Det innebär att den ena föräldern kan behöva stå för fler kostnader om denne har en bättre ekonomisk förmåga. Vid bedömning av underhållet ska hänsyn också tas till barnens behov. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, eller när barnet gått ut skolan, dock inte längre än när barnet fyllt 21 år (7:1 FB). Med skolgång avses här grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Universitetsstudier räknas alltså inte.Fördelning av underhålletOm ett barn bor huvudsakligen hos den ena av föräldrarna ska den andra föräldern betala underhållsbidrag (7:2 FB). Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Föräldrarna ska komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara. Tingsrätten kan besluta om och hur mycket detta underhållsbidrag ska vara om föräldrarna inte kommer överens. I din situation är ett av barnen över 18 år och har avslutat sin grundutbildning. Något underhåll för barnet behöver därmed inte utgå. De andra barnen som är under 18 år och studerar på grundnivå är däremot underhållsberättigade.SammanfattningBåda föräldrarna har en skyldighet att bidra ekonomisk till barnens underhåll. Hänsyn ska tas till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. En föräldrar ska betala underhållsbidrag till det barn som denne inte bor med. Föräldrarna får gemensamt komma överens om summan för underhållsbidraget. Kan föräldrarna inte nå en lösning kan domstolen fatta beslut i frågan. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Hur länge är man skyldig att betala underhållsstöd?

2021-05-14 i Underhåll
FRÅGA |Har ett barn som är 20 år. Han har på gymnasiet läst individuella programmet (för att läsa upp grundskolebetyg, vilket han inte nått under pågående två gymnasieår). Senaste året, har han läst på folkhögskola.Barnet har en diagnos, samt LSS-stöd.Har tyvärr ingen kontakt och undrar hur länge jag ska betala underhållsstöd?.Senaste året har jag på Försäkringskassans uppmaning, betalt direkt till honom. Dock vet jag inte om hans studier pågår i höst.Försäkringskassan säger att de inte har mer information, än att barnets studier slutar nu i juni.
Elin Andrén |Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller arton år. Men om barnet går i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap.1 § föräldrabalken). Att gå i folkhögskola kan vara sådan jämförlig grundutbildning i vissa fall, exempelvis om barnet ifråga saknar gymnasiekompetens och därmed läser upp sina betyg på folkhögskolan. Men om man redan har gymnasiekompetens och högskolebehörighet är studierna på folkhögskolan antagligen inte en sådan jämförbar grundutbildning. Du har alltså en skyldighet att betala underhållsstödet tills din son fyller 21 år eller tills då han avslutar sina studier. Om han gör uppehåll i studierna behöver du inte heller betala något underhållsstöd. Om hans studier slutar i juni är det alltså tills den tidpunkten du har en skyldighet att betala, förutsatt att hans studier är en sådan "jämförlig grundutbildning" som krävs enligt lagen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Underhållsbidrag vid gemensam vårdnad

2021-05-14 i Underhåll
FRÅGA |Efter flera år av gemensam vårdnad bor våra två barn nästan uteslutande hos mig. Pappan vägar betala något för deras omkostnader. Hur kan jag göra för att jämna ut kostnadsbördan?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du har för rättsliga möjligheter att få pappan att bidra till era barns försörjning. Regler om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB) och regler om underhållsstöd finns Socialförsäkringsbalken (SFB).Underhållsskyldighet enligt FBEn förälder ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och underhållsskyldigheten gäller som längst tills barnet fyller 21 år. (7 kap. 1 § FB) När föräldrarna bor tillsammans anses de grundläggande behoven tillgodoses genom den dagliga omsorgen, och underhållsskyldigheten fullgörs vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende och fritidsintressen och så vidare. Om så inte är fallet, där det är fråga om gemensam vårdnad men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den ena föräldern så ska ett underhållsbidrag betalas enligt 7 kap. 2 § FB och underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal.Om det skulle vara fråga om ett växelvist boende dvs. att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar, finns det även möjlighet att få underhållsbidrag enligt 7 kap. 6 § FB om en förälder försummar sin underhållsskyldighet. Högsta domstolen har i NJA 2013 s. 955 konstaterat att barnet hade rätt att leva på en standard som inte alltför mycket avviker från den som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och detta även om barnet bor hos den andra föräldern. Finns det stora skillnader i föräldrarnas ekonomiska förmåga kan det alltså bli fråga om ett underhållsbidrag.Underhållsstöd enligt SFBOm det skulle vara så att en förälder inte uppfyller sin underhållsskyldighet kan den förälder som barnet bor hos ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan enligt 17 kap. 2 § SFB. Underhållsstöd är ett fast belopp som varierar beroende på barnets ålder. Från 1 juni 2021 uppgår beloppet till 1 673 kr tills barnet fyller 11 år, 1 823 kr tills barnet fyller 15 år och därefter 2 223 kr. (18 kap. 20 § SFB)I din situationAv din fråga tolkar jag att barnen bor varaktigt hos dig vilket innebär att pappan kan ha en skyldighet att betala underhållsbidrag till era barn. I första hand uppmanar jag er att försöka komma överens gemensamt och upprätta ett skriftligt avtal för att bestämma summan på bidraget. Försäkringskassan har en avtalsmall som kan användas som stöd, den hittar du här och om ni behöver hjälp av en tredje part brukar kommunen erbjuda kostnadsfria samarbetssamtal.Du beskriver dock att pappan vägrar att betala något och återstående alternativ är att ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan eller lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att domstolen ska avgöra frågan om underhållsbidrag och hur stort bidraget ska vara.Hoppas ovanstående information har varit till hjälp, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga!Vänligen,

Måste underhållsbidraget justeras varje år? Kan man ändra underhållsbidragsbeloppet?

2021-05-12 i Underhåll
FRÅGA |Betalar idag underhållsbidrag på 3300kr för mitt barn efter ett Tingsrätts-beslut sedan några år tillbaka.Barnet fyller 18 i år och jag undrar om underhållet MÅSTE räknas om eller kan jag fortsätta betala samma summa?Boendeförälder har knappt inkomst men jag anser att de 3300kr ändå är högt då minsta lagstadgade beloppet är 2073kr.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om det dels går att ändra underhållsbidragsbeloppet och dels om underhållsbidraget måste justeras varje år. Föräldrabalkens sjunde kapitel anger vad som gäller angående underhållsskyldigheten och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer jag gå igenom vad som gäller mer generellt men en sammanfattning av mitt svar på din fråga kommer även finnas i slutet av texten.Underhållsbidraget ska justeras varje år men kan också jämkasEnligt föräldrabalken har vardera förälder underhållsskyldighet för sitt barn tills barnet fyller arton år. Om barnet går i skolan efter denna ålder fortsätter dock skyldigheten längst tills barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § föräldrabalken). Om en förälder ska betala underhållsbidrag till barnet ska beloppets storlek beror dels på barnets behov, dels på föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta belopp kan fastställas antingen genom avtal eller dom (7 kap. 1 § och 2 § föräldrabalken).Lagen anger inte att underhållsbidrag ska justeras varje år men enligt Försäkringskassans samt förarbeten till lagen kan stöd finnas för att justering ska ske utefter prisutvecklingen i samhället. Enligt Försäkringskassan innebär detta att det belopp som kommit till genom Tingsrättens beslut att du ska betala 3 300 kr som underhållsbidrag ska höjas med 1 procent varje år (se Försäkringskassans hemsida och prop. 1978/79:12 s. 123).Underhållsbidragets storlek kan dock komma att jämkas utefter att barnets behov förändras, både till ett högre eller lägre belopp. Om föräldrarna inte kan komma överens om denna ändring kan domstol avgöra ett nytt beslut angående bidragets storlek (7 kap. 10 § föräldrabalken). För att jämkning ska ske krävs att bidragsbeloppet med hänsyn till de ändrade förhållanden inte framstår som rimligt samt att förändringen inte är tillfällig. Alla möjliga förändringar kan inte åberopas utan förändringen måste vara "så när betydelsefull". Omständigheter som varit kända eller kunnat förutses när underhållsbidraget bestämdes kan dock inte föranleda jämkning (se prop. 1978/79:12 s. 116). Sammanfattning och min rekommendationJag kan tyvärr inte bedöma om underhållsbidraget som du anger är rimligt eller inte utan det är ytterst upp till en domstol att avgöra utefter omständigheterna i det enskilda fallet. Notera dock att underhållsbidraget ska justeras varje år och du kan alltså inte betala samma summa. Om du tycker beloppet bör ändras kan du antingen försöka komma överens med boendeföräldern om en mindre summa. Om detta inte når framgång kan du begära att domstolen ska jämka underhållsbidraget och fastställa ett nytt. Behöver du vidare hjälp med detta rekommenderar jag dig att boka tid med någon av våra kunniga jurister. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Är min förälder skyldig att försörja mig fram tills att jag fyller 21?

2021-05-01 i Underhåll
FRÅGA |Jag är 20 år och bor med min mamma och har ingen pappa. Jag tog studenten förra året men fick inget examensbevis för att jag inte orkade med skolan just då. Jag pluggar nu på komvux för att få examensbevis till gymnasiet, är min mamma skyldig att försörja mig fram till att jag fyller 21?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Föräldrabalken anger en underhållsskyldighet för vårdnadshavare till dess då barnet fyller 18 år. Denna skyldighet ska innefatta underhåll åt barnet som är skäligt med hänsyn till barnets behov och förälderns samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken).Som utgångspunkt har vårdnadshavare alltså en underhållsskyldighet till dess barnet blir 18 år. Går barnet i skolan efter denna ålder gäller att vårdnadshavare har underhållsskyldighet då också, dock längst tills barnet fyllt 21 år (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken). Som skola räknas studier i grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning. Som grundutbildning kan inräknas kompletterande studier på Komvux om man inte tidigare fullgjort en gymnasieutbildning. Om man har tidigare fullgjort en gymnasieutbildning och läser fortsatta studier på Komvux kan man enligt praxis innefattas i begreppet "annan jämförlig grundutbildning", förutsatt att fortsatta studier avser en annan linje (7 kap. 1 § föräldrabalken och NJA 1990 s. 49 II). SammanfattningUnder förutsättning att du kompletterar dina tidigare studier på komvux och inte har en tidigare fullgjord gymnasieutbildning, är din mamma skyldig att försörja dig fram tills du är 21 år. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,