FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll28/02/2022

Har förälder med vårdnad där barnen varaktigt bor hos den andra föräldern underhållsskyldighet trots andra förälderns giftermål?

Hej.

Har frågor om underhållsstöd

Vi är skilda och har gemensam vårdnad för barnen, 18 & 12år. Båda barnen bor heltid hos pappa.

jag betalar underhållsstöd via FK.

Barnens pappa har sambo som bor hos de. hört att de vill gifta sig.

har hört/ läst olika teorier, därför önskar jag få svar från en jurist.

Betalar jag underhållsstöd tills barnen blir 18 Även om min fd har sambo eller gifter sig ?

tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkt

För att besvara din fråga kommer min utgångspunkt vara Föräldrabalken och särskilt 7 kap. om underhållsskyldighet. Därefter måste jag påpeka att underhållsskyldigheten i väldigt stor utsträckning styrs av omständigheter rörande barnen och särskilt föräldrarnas ekonomi.

Underhållsskyldighetens skälighetsbedömning

Från 7 kap. 1 § går det att utläsa att föräldrarna gemensamt ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Denna skälighetsbedömning är något som kan påverkas av om dina barns pappa gifter sig eller på något annat sätt innehar en god ekonomisk förmåga. Andra stycket i samma bestämmelse säger att underhållsskyldighet upphör när barnet fyller arton år, om inte barnet går i grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig utbildning när barnet fyllt arton år. Det är alltså möjligt att du inte har underhållsskyldighet för ditt äldsta barn.

Underhållsskyldighet för annan än förälder med vårdnad

För att du ska bli underhållsskyldig krävs att du uppfyller rekvisiten som ställs upp i 7 kap. 2 §. Enligt min bedömning uppfyller du kraven under andra punkten där du har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern, men barnet bor varaktigt tillsammans med den andra föräldern. Detta spelar roll för bedömningen mot den bestämmelse som kanske är mest central för din fråga, nämligen 7 kap. 5 §. Denna bestämmelse säger att den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig mot barnet, om hen är gift med föräldern. Andra stycket klargör att den som bor med dina barns pappa inte har någon underhållsskyldighet till den del barnet kan få underhåll från dig. Det innebär att under tiden du har underhållsskyldighet och förmår ekonomiskt att betala underhåll, så är dina barns pappas sambo inte underhållsskyldig.

Sammanfattning

Det som kvarstår är samma bedömning som behövde göras i 7 kap. 1 § om din och dina barns pappas ekonomiska förmågor att betala underhållsskyldighet. Om barnens pappa väljer att gifta sig så kan det påverka omständigheterna för en sådan bedömning, men betyder inte att din underhållsskyldighet upphör. Du kommer alltså med största sannolikhet att behöva betala underhållsstöd åtminstone tills barnen blir arton år oavsett om barnens pappa gifter sig.

Jag hoppas att jag har svarat på din fråga, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se

Melker JärlestålRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000