FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll28/01/2022

Underhållsbidrag vid delad vårdnad där barnen varaktigt bor hos den ena föräldern

Jag och min exfru har delad vårdnad om våra två barn men dom bor hos henne. Nu vill hon kräva mej på underhåll, saken är den att hon har 4 barn till med en ny sambo och dom tjänar 50 000:- vardera i månaden. Jag lever med min nya fru och ett gemensamt barn men försörjer min fru och barnet helt själv då hon inte har någon inkomst och jag tjänar 50 000:- i månaden.

Ska jag verkligen betala lika stor del av underhållet som min exfru trots att hon har mycket bättre ekonomiska förutsättningar än mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över rätten till underhåll vid delad vårdnad när barnen bor hos den ena föräldern. Regler om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB). Inledningsvis kommer jag att redogöra för gällande bestämmelser och därefter, efter bästa förmåga, säga vad som gäller i ditt fall.

Underhållsskyldighet enligt FB
En förälder ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och underhållsskyldigheten gäller som längst tills barnet fyller 21 år. (7 kap. 1 § FB) När föräldrarna bor tillsammans anses de grundläggande behoven tillgodoses genom den dagliga omsorgen, och underhållsskyldigheten fullgörs vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende och fritidsintressen och så vidare. Om så inte är fallet, där det är fråga om gemensam vårdnad men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den ena föräldern så ska ett underhållsbidrag betalas enligt 7 kap. 2 § FB och underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal.

Om det skulle vara fråga om ett växelvist boende dvs. att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar, finns det även möjlighet att få underhållsbidrag enligt 7 kap. 6 § FB om en förälder försummar sin underhållsskyldighet. Högsta domstolen har i NJA 2013 s. 955 konstaterat att barnet hade rätt att leva på en standard som inte alltför mycket avviker från den som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och detta även om barnet bor hos den andra föräldern. Finns det stora skillnader i föräldrarnas ekonomiska förmåga kan det alltså bli fråga om ett underhållsbidrag. Detta blir aktuellt först när barnen bor växelvist hos båda föräldrar och inte uteslutande hos den ena föräldern.

Underhållsskyldighet pga. samboende
Den som varaktigt bor tillsammans med någon annans barn och med föräldrar som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig under förutsättning att denne är gift med föräldern eller har ett eget barn tillsammans med föräldern (7 kap. 5 § FB). Denna underhållsskyldighet är dock subsidiär till föräldrarnas underhållsskyldighet och blir aktuell först när barnets behov inte kan tillgodoses av föräldrarna.

I din situation
Av din fråga tolkar jag att ni har delad vårdnad om era barn men att barnen varaktigt bor hos din ex-fru. Det innebär att underhållsskyldigheten ska fullgöras genom att ett underhållsbidrag betalas till den förälder som barnen varaktigt bos hos. Eventuell sambos inkomst är inte relevant i frågan då ansvaret enligt ovanstående är subsidiärt så länge ni har möjlighet att tillgodose barnens behov.

I första hand uppmanar jag er att försöka komma överens gemensamt och upprätta ett skriftligt avtal för att bestämma summan på bidraget. Försäkringskassan har en avtalsmall som kan användas som stöd, den hittar du här och om ni behöver hjälp av en tredje part brukar kommunen erbjuda kostnadsfria samarbetssamtal.

Hoppas ovanstående information har varit till hjälp, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga!

Vänligen,

Fredrika SköldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”