FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/01/2022

Underhållsskyldighet när barnet flyttat hemifrån

Hej!

Min dotter är 18 år och går i gymnasiet, hon vill flytta och byta adress. Är jag som mamma skyldig att fortsätta betala underhåll då? Hon har ett jobb som hon kombinerar skolan med. Om hon inte har min adress som fast boende längre. vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du undrar alltså om du har underhållsskyldighet för din dotter nu när hon flyttat hemifrån.

Föräldrabalkens bestämmelser

Tillämpliga bestämmelser återfinns i 7 kap föräldrabalken (FB). I 7:1 FB står att föräldrarna gemensamt ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov. Vid bestämmande av storleken på underhållet ska hänsyn ska tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt sociala förmåner.

Huvudregeln är att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i skolan vid denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under barnets skolgång, men längst fram till dess att barnet fyllt 21 år. Med skolgång åsyftas grundskoleutbildning och gymnasieutbildning.

När barnet flyttat hemifrån

Underhållsskyldigheten är oberoende av om barnet bor hemma eller har flyttat hemifrån. Således föreligger underhållsskyldighet fram tills dess att din dotter blivit klar med sin gymnasieutbildning.

Underhållets storlek

Gällande underhållets storlek ska barnets behov vara styrande. I praktiken har man dock utgått från schabloner och på konsumentverkets hemsida finns beräkningar av vad barn i olika åldrar kostar.

Du skriver i frågan att din dotter har en egen inkomst. Denna ska beaktas när underhållets storlek bestäms. Dock bör mindre inkomster från exempelvis sommarjobb och liknande inte påverka underhållsskyldigheten.

Vidare ska föräldrarnas ekonomiska förmåga beaktas - således kan föräldrarnas inkomster påverka underhållets storlek.

Slutsats

Underhållsskyldighet föreligger fram till att din dotter blivit klar med sin gymnasieutbildning, oavsett om hon bor hemma eller inte. Storleken på underhållet kan dock påverkas av att hon har en egen inkomst.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Viktoria Silfverplatz Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”