FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll22/01/2022

Underhålllningsskyldighet vid studier på högskola?

Hej.

Min dotter som går på gymnasiet funderar på att fortsätta studera efter studenten. Då hon vill studera till arkitekt måste hon troligtvis flytta. Hon bor hos sin mamma vilket medför att jag betalar underhåll för henne.

Ändras det något med underhållet då hon måste ha boende om hon flyttar för att studera? Blir jag och hennes mamma skyldiga att betala eventuell hyra för hennes boende eller måste hon lösa det själv? Ska jag betala underhållet direkt till henne eller hennes mamma? Finns det några andra aspekter som ändras i samband med flytt vid fortsatta studier?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga så att du undrar om du måste fortsätta betala underhåll till din dotter om hon studerar vidare efter gymnasiet. Reglerna om underhållningsskyldighet finns i föräldrabalken (FB) kapitel 7.

Underhållningsskyldigheten innebär att föräldrarna ska svara för underhåll av barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). Underhållningsskyldigheten upphör att gälla när barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Om barnet fortfarande går i skola vid 18 års ålder gäller dock fortfarande underhållningsskyldigheten under den tid skolgången pågår. Med skolgång menas här studier i grundskola eller gymnasieskola, inte vidare studier på högskola.

Därmed har du ingen skyldighet att betala underhåll till din dotter om hon väljer att studera vidare efter gymnasiet. Som student på högskola har din dotter istället rätt till CSN-lån vilket täcker kostnader man som student har för boende med mera.

Hoppas du fått svar på din fråga. Om du har några fler funderingar utöver det får du gärna kontakta Lawline på nytt!

Vänligen,

Elin HolzhausenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000