Avdrag på underhållsstödet?

2020-12-07 i Underhåll
FRÅGA |Jag har två barn som kommer på lov och ledigheter. Jag betalar fullt underhållsbidrag via FK. Nu har jag fått reda på att jag inte får göra avdrag för de gånger de är hos mig. Om man slår ut vistelserna över tid så är de hos mig ca 1 vecka / månad. Kan jag göra något åt saken?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar om det finns något sätt för dig att göra avdrag från underhållsstödet de gånger dina barn är hos dig. Regler om det underhållsstöd som betalas via Försäkringskassan finns i socialförsäkringsbalken (SFB).Avdrag från underhållsstödDet finns en viss möjlighet att göra avdrag från underhållsstödet du betalar. För att du ska kunna göra avdrag krävs att det antingen finns en dom eller ett avtal som socialnämnden har godkänt som säger att du ska ha barnen hos dig under minst 30 hela dygn på ett kalenderår. Finns en sådan dom eller ett sådant avtal har du rätt att få avdrag. Får du rätt till avdrag kommer 1/40 av det belopp som du annars skulle ha betalat per månad dras av för varje helt dygn som barnen ska vara hos dig. (19 kap. 22 § SFB).SammanfattningOm du får en dom eller ett avtal som slår fast att barnen ska vara hos dig minst 30 dagar om året har du rätt att få avdrag på underhållsstödet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?

2020-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en son som jag har delad vårdnad med hans pappa. Han bor hos mig på heltid förutom varannan helg då han är hos sin pappa. När det är pappans helg så vill han att jag packar med allting. Blöjor, flaskor, kläder mm.Vad säger lagen om detta? Är det lag på att den som får underhåll ska stå för alla saker även den tiden barnet är hos den andre föräldern?
Marija Stevanovic |Hej!Av lagen framgår det inte uttryckligen vem av föräldrarna som ska ansvara för inköp av kläder och dylikt. Ni har delad vårdnad och har således som vårdnadshavare ett gemensamt ansvar att tillgodose att barnet ges den omvårdnad, trygghet och goda fostran som ett barn har rätt till, men också att behandla barnet med respekt (6:1 Föräldrabalken). Således har du och din sons pappa lika stort ansvar över barnet. Det finns däremot en bestämmelse enligt vilken den förälder som betalar underhållsbidrag har rätt att göra avdrag från bidraget för umgängestider. Detta i och med att den betalande föräldern får ökade kostnader samtidigt som den andre förälderns kostnader minskar den tid då barnet tillfälligt bor hos den av er som betalar underhållsbidrag. Den som har haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn, eller under en kalendermånad minst sex hela dygn får då göra avdrag på underhållsbidraget (7:4 Föräldrabalk (1949:381)). Om pappan är den förälder som betalar underhållsbidrag och sonen bor hos honom varannan helg är det troligtvis inte så att han kommer få göra avdrag.

Underhåll mellan makar

2020-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag och min man(vi är gifta) bor inte ihop. Hur funkar det men vem som betalar vad? Då jag bor kvar i vad som var vår gemensamma hyresbostad är den hyran högre än den min man har fått tag på nu. Är det så att jag betalar för mitt boende och alla kostnader där till och han för sitt eller är det någon skyldighet med tanke på att vi är gifta? Likaväl inkomster, vi delar på skulder men delar vi även på inkomsterna så länge vi är gifta?Mvh Alexandra
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som om du undrar dels över om ni ska dela kostnader, dels om ni ska dela på inkomster. Du skriver i din fråga att du och din man inte bor ihop, det framgår dock inte om detta är på grund av en äktenskapsskillnad. I mitt svar kommer jag att utgå från att inget mål om äktenskapsskillnad pågår. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten i äktenskap Som huvudregel gäller att vardera make råder över sin egna egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att det du har som inkomst är din egna och likaså dina skulder. Du kan alltså inte kräva att din make delar med sig av sin inkomst till dig så att ni får lika mycket, och din make kan inte kräva att du delar med dig av din inkomst. Detta är utgångspunkten gällande er egendom. Ekonomiska skyldigheter i äktenskap Trots ovanstående utgångspunkt gäller en viss underhållsskyldighet under bestående äktenskap. Makar ska, efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att det gemensamma och personliga behov tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Med andra ord innebär det att makarna bör leva på samma ekonomiska standard. Om en make inte har tillräckligt med pengar för att kunna bidra till de gemensamma eller personliga behoven, ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Vad gäller om man inte bor tillsammans? Om makarna inte varaktigt bor tillsammans, så kan det bli aktuellt med underhållsbidrag (6 kap. 6 § ÄktB). Detta blir aktuellt främst i fall där makar flyttar isär vid pågående äktenskapsskillnad, men den kan också bli aktuell i andra fall. Det finns alltså en viss underhållsskyldighet i de fall som ena maken inte har tillräckliga medel för att kunna leva på samma ekonomiska standard, som den make med högst inkomst. Sammanfattningsvis råder varje make över sin egna egendom och svarar för sina skulder. Att ingå äktenskap innebär inte att man måste dela med sig av sin inkomst eller svara för varandras skulder. Däremot kan det finnas en underhållsskyldighet i vissa situationer, som när makarna inte bor tillsammans. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att boka tid med våra jurister här.Vänliga hälsningar,

Vem får underhållsstödet om barnet är över 18 år?

2020-11-12 i Underhåll
FRÅGA |18 år får underhållsstöd av Försäkringskassan. Bor hos mamma. Ska mamma eller 18 åringen ha pengarna?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer använda mig av regler i socialförsäkringsbalken (SFB) när jag besvarar din fråga. Underhållsstödet ska som huvudregel betalas ut till 18-åringen (18 kap. 18 § SFB). Skulle det finnas synnerliga skäl så kan socialnämnden begära att betalningen ska ske till någon annan än 18-åringen. Synnerliga skäl hade till exempel kunnat vara att den som får bidraget använder det till att finansiera ett missbruk eller liknande (18 kap. 19 § SFB). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Skulle du undra något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?

2020-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej ! Jag har två söner födda 98 och 01.Som föräldrar har vi gått isär detta var 2013. Jag betalar 2000 kr i månaden 1000 kr / barn Undrar hur länge betalar man ,viken ålder /barn .
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår dig som att du undrar över hur länge du som förälder är underhållsskyldig för dina barn.Regler om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB). En förälders underhållsskyldighet upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är dock föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, men längst tills barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB).I och med att dina barn är födda 1998 respektive 2001 är båda 18 år fyllda. Din son som är född 1998 har redan fyllt 21. Även om han fortfarande skulle studera på en grundutbildning har din underhållsskyldighet för honom upphört. Vad gäller din son som är född 2001 har din underhållsskyldighet upphört även för honom om han inte fortfarande läser en grundutbildning. I så fall är du underhållsskyldig för honom till dess att han avslutat utbildningen, dock som längst till den dag han fyller 21.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Underhållsskyldighet för barn över 18

2020-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Hejsan! jag skulle vilja få svar åt min väninna när det kommer till ekonomiskt bistånd. Min väninna Anna har kommit i konflikt med sin dotter Viveka. Anledningen till konflikten är att Viveka, trots att hon är 20 år gammal, inte hjälper till hemma. Viveka sitter bara och surfar hela dagarna och vägrar att hjälpa till hemma. Inte heller betalar hon för sig hemma. Anna vet inte om hon vågar vända sig till socialkontoret med följande fråga. Om Anna väljer att sparka ut Viveka från föräldrahemmet, kan Viveka då få bistånd så att hon kan skaffa sig en egen lägenhet eller vad krävs för att detta ska bli möjligt? //Robina
|Hej Robina,Underhållsskyldighet för barn föreligger fram tills att barnet fyller 18 år, 7 kap. 1 § 2 st. föräldrarbalken. Eftersom Viveka har fyllt 20 år har den upphör, under förutsättningen att hon inte längre studerar på grundskolan, gymnasieskolan eller annan liknande utbildning. I dessa fall är underhållsskyldigheten förlängd till 21 år. Därmed skulle Anna kunna ha en underhållsskyldighet för Viveka i ett år till. Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder med mera. Om så inte sker ska föräldern betala ett underhållsbidrag.För de fall där Anna inte har underhållsskyldighet för Viveka kan hon ansöka om ekonomiskt bistånd. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning, enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Om hon kan arbeta men inte gör det krävs det att hon står till arbetsmarknadens förfogande. Socialtjänsten kan till exempel kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.Hoppas du fick svar på din fråga!

Har en förälder underhållsskyldighet till sitt barn, trots att man inte är vårdnadshavare längre?

2020-11-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Om jag har vårdanden tillsammans med mitt ex och vi skriver över vårdnaden så jag och min nuvarande sambo har den över min yngsta son, behöver sonens biologiska pappa fortfarande betala underhåll? Mvh M
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det kommer till frågor om underhåll är det 7 kap. föräldrabalken (FB) som främst tillämpas. Huvudregeln är att båda föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet (7 kap. 2 § första stycket första punkten FB). Detta innebär att man som förälder har en fortsatt underhållsskyldighet för barnet, trots att man inte längre har vårdnaden om barnet. I mitt svar har jag utgått ifrån att barnet inte heller varaktigt bort tillsammans med pappan. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB).Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?

2020-11-04 i Underhåll
FRÅGA |Det står i äktenskapsbalken att man är solidariskt ansvarig att jämna ut utgifterna om man är gifta. Jag är sjukskriven har knappt ut 10 000 medan min man arbetar 100% fullt frisk har ut 40.000. Om han väljer att skriva sig på annan bostad tex vår sommarstuga (som han står på ensam) hur driver jag rent praktiskt igenom att han ändå betalar för VÅR hyra i lägenheten? SKickar man räkningarna med bud eller hur gör man? Kan han komma undan att betala?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du anförtror din fråga till Lawline!Den rättsliga utgångspunkten för makars underhållDen rättsliga utgångspunkten för situationen är 6 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken (1987:230). Lagtexten utgår från att varje make själv ombesörjer de utgifter som avser hans eller hennes personliga behov. De sammanlagda kostnaderna för underhållet fördelas enligt 6 kap. 1 § mellan makarna efter varderas ekonomiska förmåga. De pengarna som eventuellt behöver tillskjutas enligt 6 kap. 2 § är den tillskjutande makens egendom i den mån pengarna används till egendom som inte konsumeras, t.ex. en bil som typiskt faktiskt kan omsättas i pengar efter köpet.Utifrån din fråga drar jag slutsatsen att ni inte varaktigt kommer bo tillsammans, i sådana fall kan make dock åläggas att betala underhållsbidrag till den andra maken 6 kap. 6 § ÄktB.Grundtanken är att makarna ska leva på samma standard, är så inte falleet uppkommer underhållsskyldighet för ena maken. Skyldigheten är tvingande och realiseras genom dom om underhållsbidrag 6 kap. 5 § ÄktB. Makes försumlighet att betala underhåll har en retroaktiv verkan, dvs. gäller också för förfluten tid, ytterst begränsad av en preskriptionstid av tre år 6 kap. 9 § ÄktB.Vad kan du göra nu?- Överlägset kostnadseffektivt är att komma överens utan domstols inblandning- Kommer ni inte överens kan du yrka om underhållsbidrag vid domstol.Behöver du hjälp att gå vidare med ditt fall, rekommenderar jag någon av Lawlines betaltjänster, https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga.Hälsningar,