FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/05/2022

Underhållsbidrag vid gemensam vårdnad

Jag och mitt ex har ett barn på 1 år och vi har gemensam vårdnad. Vi har olika bostäder och delar inte ekonomi. Är jag skyldig att hjälpa henne ekonomiskt om hon behöver pengar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din frågeställning!

Den lag som reglerar din frågeställning är föräldrabalken (FB), varav mitt svar kommer att utgå ifrån reglerna i den. 

Som förälder har man en underhållsningsskyldighet gentemot sitt barn (7 kap. 1 § FB), denna underhållningsskyldighet kan behöva betalas ifall det är så att barnet bor varaktigt hos den andre föräldern (7 kap. 2 § FB). I din frågeställning framgår det inte om barnet bor varaktigt hos en av er eller om barnet bor lika mycket hos er båda. Om det är så att barnet trots den gemensamma vårdnaden anses bo varaktigt hos en av er så blir den andre föräldern då skyldig att betala underhållsbidrag till den förälder som barnet bor varaktig hos. 

Det finns dock en till situation där en förälder med gemensam vårdnad kan bli skyldig att betala underhållsbidrag och det är om en förälder som inte uppfyller kriterierna i 7 kap. 2 § FB försummar sin underhållsskyldighet. I ett rättsfall från högsta domstolen har den slagit fast att även om barnet bor växelvis hos båda förälder kan den ena föräldern behöva betala underhållsbidrag enligt denna paragraf. Det handlar om ifall den ena föräldern har en mycket högre levnadsstandard än den andra föräldern, varav man vill att barnet ska kunna leva på ungefär samma standard hos båda föräldrarna. Därmed kan den "rikare" av föräldrarna som erbjuder en markant högre levnadsstandard än den andre behöva betala underhållsbidrag till den som har en lägre inkomst, för att barnet ska kunna leva ungefär likadant hos båda föräldrarna (NJA 2013 s.955)

I din frågeställning framgår det inte många detaljer kring er situation, varav det är svårt för mig att ge ett rakt svar på din frågeställning. Det jag kan säga är att du eventuellt kan vara skyldig att betala underhållsbidrag till barnet även fast du har vårdnaden om barnet. Det gäller vid de fall som jag ovan beskrivit. Det ska då alltså inte handla om att ditt ex behöver pengar till sig själv, för du är inte underhållsskyldig gentemot ditt ex, utan gentemot ditt barn. Således är det så att pengarna du eventuellt kan behöva betala ska gå till barnets behov, inte ditt ex egna behov. Ifall du ska behöva betala underhållsbidrag ska detta fastställas antingen genom ett avtal eller en dom. Då kommer även en beräkning göras kring hur mycket du ska betala som underhållsbidrag. Här kan du använda försäkringskassans verktyg för att få en ungefärlig uppfattning kring hur mycket du eventuellt skulle kunna tänkas behöva betala i underhållsbidrag. Det verktyget används för att räkna ut ett rättvist underhållsbidrag ifall barnet bor mest hos den ena föräldern. På samma länk hittar du även en avtalsmall som du och ditt ex kan använda om ni gemensamt kommer överens om att du ska betala ett underhållsbidrag. 

Tyvärr har försäkringskassan inget sådant verktyg för när barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna, varav jag råder dig att ta kontakt med försäkringskassan eller bokar ett möte med en av våra jurister ifall så är fallet. 

Jag hoppas att du har fått svar på din frågeställning, ifall följdfrågor dyker upp eller om du vill boka möte med en av våra jurister för vidare rådgivning är du varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se för ändamålet! 


Med vänliga hälsningar, 

Elin EnglundRådgivare