FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll15/05/2022

Underhåll och fritidsaktiviteter

Hej! Jag har separerat från min sambo sedan flera år tillbaka. Vi har ett barn tillsammans , yngre tonåren, jag är ensam vårdnadshavare. Barnet har en väldigt kostsam fritidsaktivitet, ridning, hästar, tävlingar osv. Hen har stor talang och intresset växer hela tiden. Barnets pappa vägrar dela på kostnaderna eftersom :" -Jag fick inte vara med från början och bestämma om "hen" skulle rida.". Jag själv rider inte och har inte styrt in barnet på detta intresse. Det är "själv-påfunnet" helt enkelt. Så... inte heller jag var med och "bestämde" över detta. Pappan är höginkomsttagare. Jag har en medelinkomst men jobbar extra så pass mycket för att ha råd med barnets fritidsintresse så att även jag har en ganska bra inkomst. (Jag är ensamstående, pappan har en sambo som tjänar bra.) Nu börjar jag dock tröttna och surna till. Är det rätt och riktigt det här? Ska jag verkligen behöva jobba extra så extremt mycket för att ha råd? Har han ingen skyldighet att hjälpa till förutom underhållet? Han betalar det absolut minsta beloppet han behöver. Tacksam för svar!! // Dubbelarbetande mamma

Lawline svarar

 Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förälder fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, ifall barnet exempelvis inte varaktigt bor hos den ena föräldern. Underhållsskyldigheten regleras i 7 kap. Föräldrabalken (FB). Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Underhållsbidraget storlek ska föräldrarna bestämma gemensamt genom avtal. Om föräldrarna inte kan komma överens kan underhållsbidragets storlek fastställas av domstol, 7 kap. 2§ FB

Underhållsbidraget ska täcka barnets behov. Det anges inte närmare i föräldrabalken vad exakt vad som ska ingå i underhållsbidraget. Försäkringskassan har dock uppgivit att underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Således bör pappan hjälpa till vad gäller betalningen av er dotters ridning och allt vad det innefattar. I vart fall bör underhållet användas för att betala dessa fritidsaktiviteter. Som sagt ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Det kanske finnas utrymme att angripa här. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”