​Måste man betala underhållsbidrag om modern betett sig bedrägligt?

2019-08-01 i Underhåll
FRÅGA |Finns det nått fall i Sverige där pappan slippt betala underhåll på grund av bedrägligt beteende från mamman? Kan verkligen en kvinna ljuga om vem som är pappan(när hon visste det redan i vecka12 och ändå välja säga till "fel" pappa), ljuga om datum när barnet blev till(skiljer på över två månader) , säga att hon gjort en abort och sen erkänna en månad senare att behålla det, att efter 2 månader efter födseln erkänna allt för riktiga pappan? Är inte det bedrägeri om nått??? Finns det nån lagstiftning för män eller ska vi bara acceptera och betala? Utnyttjad...
Anna Holmström |Måste man betala underhållsbidrag om modern betett sig bedrägligt? Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Föräldrar har en underhållningsskyldighet tills dess att ett barn är myndigt, det vill säga vid 18 års ålder, eller - om barnet går i skola efter 18 år - till dess att barnet avslutat sin skolgång eller fyllt 21 år. Underhållsskyldigheten innebär att varje förälder ska, var och en efter sin förmåga, vara med och betala för barnets försörjning. Denna skyldighet följer av föräldraskapet och är inte kopplad till vårdnad av barnet.En förälder kan fullgöra sin underhållsskyldighet antingen genom att ha barnet boende hos sig, eller genom att betala ett underhållsbidrag (se 1-2 § FB). I Sverige är det inte möjligt för pappor att göra juridiska aborter, vilket innebär att så länge barnen varaktigt bor hos mamman har de rätt till underhållsbidrag från dig. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

När upphör förälders underhållsskyldighet?

2019-07-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har delad vårdnad om min dotter som bor heltid hos sin pappa. Hon fyller 18 i höst och går ut gymnasiet nästa år. Jag betalar sedan flera år underhållsbidrag. När hon går ut gymnasiet kommer hennes pappa o fru att flytta till sitt sommarställe och dottern ska bo kvar ensam i den lägenhet de nu bor i tillsammans. Tanken är att lägenheten ska bytas mot någon annan bostad till henne så småningom. Med stor sannolikhet kommer min dotter att börja läsa på universitetet och ta studielån direkt efter gymnasiet.Blir jag underhållsskyldig när hon bor ensam och har gått ut gymnasiet/studerar på högskola? Stämmer det att underhållsbidraget för henne är 2073 kr/mån? Vänliga hälsningar
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Underhållsskyldigheten för föräldrar sträcker sig till dess barnet fyllt 18 år. Underhållsskyldigheten sträcker sig dock till 21 år i fall barnet ännu inte slutfört sin gymnasie- eller grundskoleutbildning (7 kapitlet 1 § Föräldrarbalken). I ditt fall betyder det att du är underhållsskyldig för din dotter till dess hon tar studenten. Efter den tidpunkten så har du inte längre någon skyldighet att försörja henne. Summan du nämner är riktig och betalas från försäkringskassan. Hur mycket du blir skyldig att ersätta försäkringskassan beror på era inkomster, summan för underhållsbidraget kan du räkna ut här.Hoppas att du fått svar på din fråga!Hälsningar,

Ska underhållsskyldig förälder bekosta umgängestillfällen?

2019-07-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min pojke bor hos mig och pappan betalar underhåll varje månad .Jag undrar härmed , när pappan tar med vår pojke på nöjen och semester ska inte han betala det då!? Mvh/ Kristina
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad utgör underhållsskyldigheten?Underhållsskyldigheten finns för att den förälder som barnet inte är stadigvarande bosatt hos ska fullgöra sin underhållsplikt. Hur stor underhållsskyldigheten blir bedöms efter barnets behov samt föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vad som menas med ekonomisk förmåga är ofta ansedd som föräldrarnas samlade förvärvsinkomst (7 kap. 1 § Föräldrabalken (1949:381)). Själva underhållsbidraget ska sedan användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Andra faktorer som avgör om underhållsskyldighet föreligger är huruvida barnet bor växelvis hos föräldrarna (7 kap. 2 § Föräldrabalken).Ska pappan betala för nöjen och semester?Det finns ingen konkret praxis kring detta område varav din fråga är svår att besvara. Värt att anmärka på är dock att umgängesföräldern kan ha rätt till umgängesavdrag om denne haft barnet hos sig under fem sammanhängande dygn alternativt minst 6 hela dygn under en månad. I regel är det då 1/40 av det avtalade underhållsbidraget som får dras av för varje helt dygn som barnet har varit hos umgängesföräldern enligt ovan (7 kap. 4 § Föräldrabalken). Följaktligen finns det som sagt inget lagstöd för vad umgängesföräldern ska betala för vid umgänget, men själva underhållsskyldigheten fullgörs genom att underhållsbidraget betalas. Däremot ska föräldern även bekosta delar av kostnaderna för umgänge.Hur går du vidare?Tyvärr kan jag inte ge ett tydligare svar än ovan eftersom det finns ont om praxis på området. Mitt råd till dig är att du vänder dig till Försäkringskassan för att gå igenom det eventuella avtal om underhållsskyldighet som finns etablerat.Mvh,

Blir man ersättningsskyldig om man får reda på att man är far till ett vuxet barn?

2019-07-27 i Underhåll
FRÅGA |Om jag gör ett faderskapstest och det visar sig att jag är fader till ett barn som är 30 år gammalt kan jag då bli ersättnings skyldig till Försäkringskassan?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i Föräldrabalken(FB).Om det finns särskilda skäl så som att du undandragit dig från att pröva faderskapet trots att du haft skäl att tro att du kan vara fadern kan du bli ersättningsskyldig till den man som felaktigt varit registrerad som fader(FB 7:18). Skyldigheten att betala underhållsbidrag preskriberas dock efter fem år så du är inte skyldig att betala för ditt vuxna barn(FB 7:9). Du är alltså inte skyldig att betala till Försäkringskassan eller den som eventuellt felaktigt registrerats som fader. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Underhållsbidrag till barn

2019-07-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har två barn. En på 18 år som bor varannan vecka och en på 16 år som bor hos mig på heltid.Jag får 2000 kr i mån i underhållsstöd för 16 åringen.Nu till min fråga.Deras pappa ska nu ta med bägge barnen till Liseberg och kräver nu att jag betalar det som kostar för sonen.Han gör saker med sin son max 4 ggr om året. Dock mindre nu,efter att jag krävde om underhållsstöd.Han åker på semester med sin nya familj,och säger till våra gemensamma barn att dom inte kan följa med då jag kräver honom på underhållsstöd.Han har aldrig haft pengar till barnen.. bara till sig själv. Har han rätt att kräva pengar av mig när det är han själv som bjudit med sonen??Mvh Anna-sara
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av Försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är alltid vårdnadshavares inkomst.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Vem är underhållsbidragsskyldig för barn?

2019-07-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag undrar kring underhållsbidrag och vad som gäller när barnet bor heltid hos ena föräldern, men under sommarlovet bor hos den andra föräldern i tre veckor. Min man betalar 70 kr per dygn för sitt barn under den tiden barnet bor hos sin mamma. Totalt betalar han 2100 kr i månaden. Min man måste betala underhållsbidrag för de veckor barnet bor hos sin mamma. Ska inte hans ex betala för deras barn 70 kr dygn för de dagarna barnet bor hos oss? Samma sak gäller barnbidraget. Min mans ex behåller hela barnbidraget även under sommarlovet när hans barn bor hos oss i 3 veckor. Barnbidraget ska gå till barnet och inte till föräldern. Jag undrar varför det krävs underhållsbidrag av den ena föräldern, men inte av den andra. Med vänlig hälsning/ Nadja
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga gäller underhållsskyldighet för barn och aktualiserar bestämmelser i föräldrabalken (FB). Jag kommer börja med att redogöra allmänt för hur underhållsskyldighet för barn regleras i svensk rätt, för att sedan ge dig min tolkning av ert fall, såsom du beskrivit det.Underhållsskyldighet för den som inte bor med barnetDet kan först och främst konstateras att föräldrar har en underhållsskyldighet gentemot sina barn (FB 7 kap. 1 §). Underhållet bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och förälderns ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten behöver inte nödvändigtvis fastställas som ett visst penningbelopp som ska utgå i bidrag – tvärtom anses föräldrar som bor med sina barn uppfylla sin underhållsskyldighet bara genom att helt enkelt ta hand om dem. Det förklaras också (se paragrafen ovan) att underhållsskyldigheten inte behöver vara strikt likadelad – var och en av föräldrarna ska ta del i kostnaderna för barnets underhåll efter sin egen förmåga. Av naturliga skäl behöver därför två föräldrar som tillsammans sammanbor med sina barn (nästan) aldrig betala underhållsbidrag till barnet.Situationen förändras dock om vårdnaden över barnen är olikfördelad mellan föräldrarna. Som ovan konstaterat anses ju underhållsskyldigheten uppfyllas genom den vardagliga omvårdnaden av barnet. Därför ska den förälder som inte varaktigt sammanbor med barnet – oavsett om denne är vårdnadshavare eller ej – uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag till barnet (FB 7 kap. 2 §). Underhållsbidraget kan antingen fastställas genom avtal eller dom. Underhållsbidragets storlek beräknas efter barnets behov – som ökar med barnets ålder – och föräldrarnas (olika) ekonomiska förmåga, med avräkning för föräldrarnas egna behov (FB 7 kap. 3 §). Underhållsbidragets storlek skiljer sig därför ofta beroende på vilken av föräldrarna som måste betala det.Dock får en förälder som är skyldig att betala underhållsbidrag för sitt barn göra avdrag från detta belopp för de dagar som barnet har vistats hos denne, ett s.k. umgängesavdrag (FB 7 kap. 4 §). Ett sådant avdrag från underhållsbidraget medges om umgänget med barnet varat i mer än 5 sammanhängande dygn eller 6 dygn under en kalendermånad. Från det (månatliga) underhållsbidraget dras då 1/40 av beloppet per dygn. Detta sker just för att kompensera för att den bidragsskyldige utför sin underhållsskyldighet gentemot barnet genom den dagliga omvårdnaden under vistelsetiden.Situationen i det beskrivna falletSom du beskriver det har din man ett barn som bor på heltid med sin mamma. Det innebär att tiden barnet spenderar med din man juridiskt sätt utgör umgänge. Att din man betalar ett underhållsbidrag till sitt barn följer lagens bestämmelser, eftersom han inte varaktigt sammanbor med barnet. Barnets mamma blir därmed heller inte bidragsskyldig för barnet trots att barnet spenderar sitt sommarlov med din man – hon är fortfarande den enda som varaktigt sammanbor med barnet. För de dagar som din man bor med barnet får han dock – så länge det umgänget överstiger 5 dygn eller 6 dygn under samma månad alltså avräkna en 1/40 av bidragsbeloppet per dygn. Detta borde kunna ske för de 21 sommarlovsdygnen, innebärandes att din man från sitt underhållsbidrag den månaden kan avräkna drygt hälften av beloppet (21/40). Det är i enlighet med lagstiftaren vilja att det ska vara på detta viset – det antas bl.a. annat att den förälder som varaktigt sammanbor med barnen har fler fasta kostnader härrörande från barnet och därför inte borde åläggas betala för barnet vid vistelse hos den andra föräldern.Angående barnbidraget stämmer det att bidraget ska gå till barnet och inte föräldrarna. Utbetalningen av beloppet sker emellertid till en eller båda föräldrar (vårdnadshavare). Två gemensamma vårdnadshavare kan välja att barnbidraget ska delas mellan dem – om inget sägs går dock bidraget bara till mamman. I ert fall utgår jag också från att mamman är ensam vårdnadshavare. Det är i så fall varför hon är berättigad till ensam utbetalning av bidraget.Jag hoppas du fick svar på din fråga,Mvh

Har barn rätt till både underhållsstöd och underhållsbidrag?

2019-07-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag gick isär från mitt ex för två år sedan. Vi har tre barn tillsammans. Varav bara en som bor hemma nu. De andra har flyttat ut. Dottern är 15 år och jag har ensam vårdnad över henne. Till en början funkade allt bra med underhåll. Han betalade underhållsstöd, hennes mobil och gav henne en liten månadspeng. Sedan en antal månader sedan drog han in på mobilen och hennes månadspeng och betalar nu bara underhållsstöd till mig. Vet att han tjänar mycket mer än mig. Men tycker att han inte ska betala mer. Vilket jag anser då vår dotter är femton. Hon har dyra fritidsintressen så som ridning, precis tagit mopedkörkort, en tonårsdotter kostar en hel del. Finns det möjlighet till hjälp med underhållsbidrag? För nu har jag tröttnat på att säga till om att detta inte räcker.
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsbidrag och underhållsstödBarnets rätt till underhållsbidrag löper parallellt med rätten till underhållsstöd. Det belopp som en försörjningsskyldig förälder betalar ut i underhållsstöd avräknas dock från underhållsbidraget, det vill säga att en skyldighet att betala underhållsbidrag jämte underhållsstöd endast inträder när underhållsbidraget utgör ett högre värde än underhållsstödet (7 kap. 2 a § föräldrabalken (FB)). Underhållsbidragets storlekUnderhållsbidragets storlek beräknas utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Behovsdelen tar sin utgångspunkt i schabloner utifrån barnets ålder som därefter justeras efter faktiska tilläggskostnad som ej har beaktats i schablonbeloppet. Med föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga avses att det är förvärvsförmågan som utgör utgångspunkten, vilket medför att betalningsskyldigheten sträcker sig till den förvärvsinkomst som vore möjlig att erhålla men som en underhållsskyldig förälder utan godtagbar anledning underlåter att nyttja. Om en förälder har en god ekonomi kan barnet ha rätt till ett så kallat standardtillägg för att kunna göra anspråk på motsvarande standard som föräldern har. Standardtillägg blir bara aktuellt i de fall barnet faktiskt kan tillgodogöra så standardtillägget, vilket ökar i takt med barnets ålder, även om även yngre barn kan ges rätt till standardtillägg (NJA 1985 s. 781 och NJA 1995 s. 297). Underhållsbidragets storlek kan bestämmas antingen att föräldrarna själva genom avtal kommer överens eller att domstol via dom fastställer underhållsbidraget (7 kap. 2 § andra stycket FB). En förälder kan bli skyldig att betala ut retroaktivt underhållsbidrag tre år från dess att talan väcks om denne under perioden inte uppfyllt sin underhållsskyldighet och beloppet inte skulle bli oskäligt betungande för den underhållsskyldige (7 kap. 8 § FB och NJA 1991 s. 503).SammanfattningÄven om underhållsstöd betalas ut kan barnets rätt till underhåll även omfatta rätt till underhållsbidrag. Att den andre föräldern har bättre ekonomisk förmåga kan ligga till grund för att denne blir skyldig att betala ett högre belopp för att barnet ska ges samma standard som föräldern. Det tycks alltså kunna föreligga förutsättningar för att barnet även ska ha rätt till underhållsbidrag jämte underhållsstödet.För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn när de har flyttat hemifrån?

2019-07-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Jag frågade och fick svar om underhåll till min 18åriga dotter. Men jag undrar nu, om hon har valt att flytta hemifrån och ändå går i skolan, är vi ändå underhållsskyldiga? Är vi det även som nu när det är sommarlov? Hur räknar man på vad man är skyldig att betala?Hur ska vi göra för att få information om att hon faktiskt är i skolan?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga rör underhåll av barn, blir föräldrabalken (FB) tillämplig för att utreda din fråga. Föräldrar och vårdnadshavare ska svara för underhåll åt sitt barn efter vad som är skäligt (rimligt) med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrars underhållsskyldighet bestäms också utifrån barnets egna tillgångar och inkomster, samt sociala förmåner. Denna underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år. Men om barnet går i skolan och är 18 år, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, men som längst till dess att barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grund- och gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning, enligt 7 kap. 1 § FB. Dock kan inga krav ställas på föräldrar, att de ska betala för ett annat boende eller andra omkostnader, som barnet ådrar sig, om de inte vill eller har ekonomisk möjlighet till det. Sammanfattningsvis har ni som föräldrar en underhållsskyldighet för ert barn till dess att denne är 18 år, eller går i skolan tills denne är 21 år. Dock gäller inte denna underhållsskyldighet för er om ert barn väljer att flytta hemifrån vid 18 års ålder och fortfarande går i skolan. Hoppas ni fick svar på er fråga, annars är det bara att ni hör av er till oss på Lawline igen!Vänligen,