Hur stort underhållsbidrag är rimligt?

2021-01-19 i Underhåll
FRÅGA
Min man har delad vårdnad med sitt ex om sonen som är 14 år. För två veckor sen bestämde sonen för att bo hos mamma på heltid. Mamman kräver att min man ska betala 5000kr i månaden i underhåll trots att hon tjänar minst 8000kr mer än honom samt att hennes man också har enhörning inkomst. Min fråga är då är det rimligt att kräva en sån summa i underhåll? Vi har två barn hemma som vi också måste ta hand om.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förälders skyldighet att betala underhåll för sina barn regleras i 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB).

Beräkning av underhållsbidraget
I propositionen till lagen finns en metod som brukar användas för att beräkna vilket belopp som ska betalas (prop 1978/79:12 s. 103). Det är också denna modell som Försäkringskassans formulär för beräkning av underhållsbidrag utgår från. Det ska dock sägas att det råder avtalsfrihet, vilket innebär att det inte är något krav att följa just denna beräkningsmetod.

Något förenklat kan man säga att beräkningen utgår från barnets kostnader samt föräldrarnas inkomster och utgifter. Till föräldrarnas utgifter räknas utöver lön även kapitalinkomster. Gällande barnens kostnader kan man utgå från ett schablonbelopp, se Konsumentverkets rapport "Koll på pengarna", eller barnets faktiska kostnader, vilket kanske är mer rättvist. Barnbidraget ska dras av vid beräkningen av barnets kostnader. Varje förälder ska sedan i proportion till sitt inkomstöverskott svara för barnets underhållsbehov.

Eftersom jag inte har koll på just era ekonomiska förhållanden kan jag inte uttala mig om huruvida 5000 kr är skäligt i ert fall. Därför rekommenderar jag er varmt att använda er av försäkringskassans verktyg för att få fram ett förslag på lämplig storlek på bidraget. Ni kan också boka ett personligt möte med en handläggare för att gå hjälp med uträkningen av underhållsbidraget. Både alternativen är kostnadsfria.

Om ni inte själva kan komma överens
Om ni inte själva eller med hjälp av Försäkringskassan alternativt med hjälp av samarbetssamtal med kommunen kan komma överens om ett belopp som båda parter känner sig nöjda med, kan ni vända er till tingsrätten som då fastslår hur högt underhållsbidraget ska vara.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98506)