Underhållsskyldighet i samkönad relation

2021-01-19 i Underhåll
FRÅGA
Jag (kvinna) och min fru är gifta och ska separera men jag har inte vårdnaden om någon av hennes barn. Kan hon kräva mig på underhållsstöd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är endast föräldrar som har en underhållsskyldighet gentemot sina barn (7 kap. 1 § föräldrabalken). Svaret på din fråga beror därför på om du juridiskt sett är fastställd som förälder till barnen.

Av din fråga framgår inte om du är förälder till någon av barnen. Enligt rättsliga principer fastställs en kvinna som föder ett barn direkt som förälder. Under vissa förutsättningar kan även en kvinna som lever i en samkönad relation, som inte föder barnet, juridiskt fastställas som förälder genom dom. Det gäller till exempel om den födande kvinnan genomgått en insemination, att du som maka samtycker till behandlingen och det är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen (1 kap. 9 § föräldrabalken).

Sammanfattningsvis innebär det att om du antingen genom att ha fött något av barnen eller genom dom står som förälder till barnen, så är du underhållsskyldig.

Har du inte fött något av barnen eller fastställts som förälder till din frus barn genom dom, är du inte underhållsskyldig för barnen. Det innebär att din fru inte kan kräva dig på underhållsbidrag.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om mitt svar väckte andra funderingar, är du varmt välkommen att höra av dig till oss Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1046)
2021-05-01 Är min förälder skyldig att försörja mig fram tills att jag fyller 21?
2021-04-30 Är jag skyldig att betala in underhållsbidrag och kan det ske retroaktivt?
2021-04-29 När kan föräldrarna kräva att jag betalar hyra för att jag bor hemma?
2021-04-29 När uppkommer underhållsskyldighet?

Alla besvarade frågor (92074)