Underhållsbidrag vid växelvis boende

2021-01-26 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Jag och min Xman har 3 gemensamma barn. Vi skilde oss 2017. Vi har 2 av barnen varannan vecka förutom våran äldste son som flyttade till Värnamo hösten 2019. Där bor han i en egen studentlägenhet. Jag påtalade kraftfullt att jag som ensamstående mamma till 3 söner inte kommer ha råd att betala halva kostnaden för våran sons uppehälle i en annan stad, vilket min man inte gav direkt någon respons på. Jag var under större delen av vårat äktenskap hemmafru, tog hand om våra söner på ett omsorgsfullt sätt. Han påstår att jag ska betala halva kostnaden för våra barn. Jag har varit arbetslös sen maj 2020 Pga av covid-19. Han anser att det inte har med saken att göra hur mycket mindre jag tjänar än honom. Jag har en netto på ca 15.000kr/mån. Han tjänar betydligt mer än jag. Tror han får ut ca 50-60.000/mån.Jag har inte råd med nånting. De senaste månaderna äter jag inte ens middag med mina barn, finns inte pengar till det. Då en av mina barn har hemmastudier blir kostnaden dyrare.Våran äldsta son kostar ngra tusenlappar i månaden, i början delade vi på det, efter ett tag gick inte min ekonomi ihop då jag sa att jag kan betala utifrån min ekonomiska möjlighet. Det blev endast ngra hundralappar i månaden.Har jag rätt att få underhåll?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken (FB).

Underhållsskyldigheten:

Grundprincipen är att man som förälder har ett ansvar att svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Denna underhållningsskyldighet sträcker sig till att barnet är 18 år eller om barnet är äldre än 18 år fortfarande är folkbokförd hemma och går i skolan heltid på grundskola/gymnasieskola. Av vad som framgår av din fråga är ni som föräldrar alltså inte underhållsskyldiga för eran äldste son om han flyttat för universitetsstudier (möjlighet att ta CSN-lån för din son under studierna kanske kan underlätta för din egen ekonomi).

Förmågan att betala:

Föräldrarnas förmåga att betala räknas ut genom nettoinkomsterna minskat med vissa tillåtna avdrag så som boendekostnad och skälig levnadskostnad. Levnadskostnaden beräknas med ledning av ett normalbelopp som utgör 120 % av gällande prisbasbelopp per år (7 kap. 3 § FB).

Dessa beräkningar kan enkelt göras på Försäkringskassans hemsida. Då får ni ett förslag på ett underhållsbidrag och en avtalsmall som ni kan använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag.

Växelvis boende:

Huvudregeln är att förälder som inte varaktigt bor med barnet ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Om barnen dock bor växelvis hos sina föräldrar är den bestämmelsen inte tillämplig eftersom båda föräldrar uppfyller sin underhållningsplikt genom att löpande betala under tiden dem bor där. Dock kan detta skapa, just som i ert fall, svårigheter när en förälder har en lägre inkomst men ändå har barnen hos sig 50% av tiden.

I rättsfallet NJA 2013 s. 955 kom Högsta Domstolen fram till att 7 kap. 6 § FB kan tillämpas för fastställande av en bidragsplikt vid växelvis boende om en förälder har större ekonomiskt utrymme än den andra. Detta eftersom barnen har rätt att leva på en nivå hos båda föräldrarna som inte alltför mycket avviker i standard.

Om inte den ena föräldern går med på att betala kan underhållningsstöd betalas ut från försäkringskassan (17 kap. 2 § och 18 kap. 2 § SFB). Den bidragsskyldige föräldern blir sedan skyldig att återbetala hela eller delar av stödet till Försäkringskassan (19 kap. 2 § SFB).

Sammanfattningsvis:

Har barnens pappa en mycket större inkomst än dig och barnen bor växelvis hos er båda ska det anses som att han inte fullgjort sin underhållningsskyldighet och ska därför betala ut ett underhållningsbidrag till dig för att upprätthålla barnens levnadsstandard.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Behöver du mer hjälp av en jurist kan du boka in en tid direkt här https://lawline.se/boka.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96471)