Barnbidrag och växelvist boende

2021-01-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Barnen, båda 12 år, bor växelvis varannan vecka sedan 5 år tillbaka. Mamman har ensam vårdnad. Pappa och Mamma delar på kostnader. Hon behåller hela båda barnbidragen då hon anser att Pappan tjänar bättre och därmed inte förtjänar hälften av barnbidraget. Får hon göra så? Kan ju inte vara rätt när barnen bor växelvis. Om hon inte får göra så, kan pappan begära hälften av barnbidraget retroaktivt av henne?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln för gemensam vårdnad är att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrarna (16 kap 5 § socialförsäkringsbalken). Om ett barn bott varaktigt hos ena föräldern har denne rätt till hela barnbidraget (16 kap 6 § socialförsäkringsbalken), men vid växelvist boende lämnas barnbidraget med hälften till vardera flräldern efter anmälan av någon av dem (16 kap. 7 § socialförsäkringsbalken).

Det är tyvärr inte möjligt att kräva ut barnbidraget retroaktivt. Om mamman i dagsläget får hela barnbidraget men barnen bor växelvist mellan föräldrarna kan föräldern anmäla att den ska få del av hälften av barnbidraget, vilket föräldern har rätt till.

Här finns mer information om barnbidrag och hur en anmälan ensam kan görasav dig till Försäkringskassan för att i framtiden dela på barnbidraget.

Anna Liss
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96481)