Vad är föräldern som barnet inte bor hos skyldig att bidra med ekonomiskt?

2019-08-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har min 17-åriga dotter boende hos mig på heltid sedan ett år då hon började gymnasiet. Hennes pappa betalar fickpeng om ca 500-1000 kr/månad allt utifrån hans humör. Jag ger henne studiebidraget på 1250 kr. Det får räcka till det mesta av nöjen och kläder. Därtill skjuter jag till för mat ute 1-2 gånger i veckan för ca 800 kr. Större inköp av kläder, skor, resor etc står jag för. Allt hemma betalas av mig. Hon är glutenintolerant och behöver därför särskild kost, vilket kostar mer. Jag har inte begärt en krona av hennes pappa men börjar tycka det är orimligt att jag ska betala allt. Dessutom stressar det min dotter mycket att det inte går att få en fast summa som månadspeng av honom. Vad är han skyldig att ge ekonomiskt? Han är inte lätt att ha att göra med så behöver tips! Tack på förhand!
Lovisa Sjöstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Underhållsskyldighet Du och din dotters pappa har som föräldrar en gemensam underhållsskyldighet för er dotter (7 kap. 1 § första stycket FB). Den skyldigheten består till dess att hon fyller 18 år och så länge hon går i gymnasiet, dock som längst tills 21 års ålder (7 kap. 1 § andra stycket FB). Hur mycket du och din dotters pappa är skyldiga att bidra med vardera beror på er ekonomiska ställning. Ni ska bidra till underhållet efter er ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § tredje stycket FB). Det innebär att om någon av er har en större ekonomisk förmåga att bidra till underhållet ska den personen också bidra till det med mer än den personen som inte har samma förmåga. Jag vet inte hur era ekonomier ser ut så det är svårt för mig att avgöra vad din dotters pappa är skyldig att bidra med. Har han en sämre ekonomisk ställning än dig kan det vara befogat att han också bidrar med mindre än vad du gör. Har ni det däremot likvärt ekonomiskt ställt, eller har han det bättre ekonomiskt ställt än dig, ska han dock också bidra med mer än vad han gör nu. Underhållsbidrag Eftersom er dotter bor enbart hos dig är din dotters pappa skyldig att fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till er dotter (7 kap. 2 § första stycket FB). Ni beslutar tillsammans om vad underhållsbidraget ska uppgå till. Är ni överens kan ni själva avtala om underhållsbidraget. Annars fastställs underhållsbidraget av rätten genom en dom (7 kap. 2 § andra stycket FB). För att få bidraget fastställt genom en dom vänder du dig till tingsrätten med en stämningsansökan. Om du vill göra det rekommenderar jag dig att ta kontakt med en familjejurist. Jag vill även tipsa om ett beräkningsverktyg där du och din dotters pappa tillsammans kan räkna ut ett rättvist belopp för underhållsbidraget. Ni hittar det här. Underhållsstöd Ett annat tips till dig är att du även kan ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Vad man har rätt till för underhållsstöd beror på barnets ålder. Eftersom er dotter är över 15 år kommer underhållsstödet i ert fall uppgå till 2073 kr. Om din dotters pappa av någon anledning inte betalar något underhållsbidrag alls eller om han betalar mindre än Försäkringskassans fastställda underhållsstöd kan Försäkringskassan bidra med vad som saknas av dessa 2073 kr. Du kan läsa mer om det här. Vad kan du göra nu? Mitt råd till dig är att börja med att samtala med din dotters pappa om er gemensamma underhållsskyldighet och försöka komma överens om ett fast belopp som underhållsbidraget ska uppgå till (förslagsvis med hjälp av beräkningsverktyget) samt upprätta ett avtal om underhållsbidraget. Uppkommer fler problem med hans betalningar av underhållsbidraget rekommenderar jag dig även att ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Underhållsstöd och bidrag betalas tills att barnet fyller 18 år eller tar studenten

2019-08-23 i Underhåll
FRÅGA |Om man har ett barn som är snart 18 år och går sista året på gymnasiet, bor delvis hos ena förälder, föräldrarna har låg inkomst, ena förälder är sjukpensionär i fyrtiofem års ålder, andra förälder är sjukskriven sedan många år . Förlorar föräldern bidrag när barnet fyller 18 eller får den fram till gymnasiets slut?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Det framgick inte vilket typ av bidrag du menar så jag kommer svara utifrån flera. Relevanta regler finns i föräldrabalken och socialförsäkringsbalken. Underhållsbidrag Betalas till barnet/ena föräldern av en förälder som barnet inte bor tillsammans med (7 kap. 2 § FB). Ska betalas till dess att barnet fyller 18 år eller till dess att barnet tar studenten om den går i gymnasiet (dock som längst till dess att barnet fyller 21 år) (7 kap. 1 § FB). Underhållsstöd Betalas istället för underhållsbidrag av staten om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte betalar (18 kap. 2 § SFB). Upphör när barnet fyller 18 år, men de kan ansöka om förlängt underhållsstöd så att stödet förlängs till att barnet tar studenten (18 kap. 6 § SFB). Studiebidrag Betalas till barnet när det går på gymnasiet. Alltså, i alla tre fall kommer/kan bidragen att betalas till dess att ditt barnbarn tar studenten! Du kan läsa mer på forsäkringskassan.se och csn.se. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilka underhållsskyldigheter har föräldrar gentemot sina barn som de inte bor tillsammans med?

2019-08-17 i Underhåll
FRÅGA |Har den andra föräldern skyldighet att köpa kläder, skor och allt sånt till barnen även om den ena föräldern har underhållet och barnbidrag?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Föräldrarna har en skyldighet (underhålls- eller försörjningsskyldighet) att, var och en eftersyn egen ekonomiska förmåga, se till att barnets behov är uppfyllda. Det handlar framför allt om grundläggande behov som alla barn har (exempelvis kläder och skor), men särskilda omständigheter kan innebära att vissa barn har större behov än andra (exempelvis om denne behöver glasögon, andra hjälpmedel i vardagen eller är i behov av mediciner). Föräldrarnas ekonomiska förmåga har också relevans i det hänseendet att ekonomiskt starka föräldrar även har en skyldighet att tillgodose mindre angelägna behov hos barnen (barnen till ekonomiskt starka föräldrar kan alltså göra anspråk på en högre standard än vanligt).Om barnet bor enbart hos den ena föräldern (oavsett om båda föräldrarna har vårdnaden eller om bara "boendeföräldern" har vårdnaden) så är den andra föräldern skyldig att betala s.k "underhållsbidrag" till barnet. Detta bidrag utgör förälderns del av underhållsskyldigheten enligt föräldrabalken, och är tänkt att täcka barnens behov (nämnt ovan). Jag är osäker på om det är detta du menar när du pratar om "underhåll" i din fråga, men det är så jag tolkar det. Hur underhållsbidraget räknas ut är pedagogiskt beskrivet i ett annat Lawline-svar, så jag lägger en länk till det svaret här (den enda skillnaden är att prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kr). Utöver underhållsbidraget har föräldern inte någon skyldighet att ombesörja kostnader för barnen. Eftersom underhållsplikten varierar mellan olika föräldrars ekonomiska förutsättningar så ska underhållsbidraget i de allra flesta fall landa på en avvägd summa mellan föräldrarnas inkomst och barnets behov.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

​Måste man betala underhållsbidrag om modern betett sig bedrägligt?

2019-08-01 i Underhåll
FRÅGA |Finns det nått fall i Sverige där pappan slippt betala underhåll på grund av bedrägligt beteende från mamman? Kan verkligen en kvinna ljuga om vem som är pappan(när hon visste det redan i vecka12 och ändå välja säga till "fel" pappa), ljuga om datum när barnet blev till(skiljer på över två månader) , säga att hon gjort en abort och sen erkänna en månad senare att behålla det, att efter 2 månader efter födseln erkänna allt för riktiga pappan? Är inte det bedrägeri om nått??? Finns det nån lagstiftning för män eller ska vi bara acceptera och betala? Utnyttjad...
Anna Holmström |Måste man betala underhållsbidrag om modern betett sig bedrägligt? Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Föräldrar har en underhållningsskyldighet tills dess att ett barn är myndigt, det vill säga vid 18 års ålder, eller - om barnet går i skola efter 18 år - till dess att barnet avslutat sin skolgång eller fyllt 21 år. Underhållsskyldigheten innebär att varje förälder ska, var och en efter sin förmåga, vara med och betala för barnets försörjning. Denna skyldighet följer av föräldraskapet och är inte kopplad till vårdnad av barnet.En förälder kan fullgöra sin underhållsskyldighet antingen genom att ha barnet boende hos sig, eller genom att betala ett underhållsbidrag (se 1-2 § FB). I Sverige är det inte möjligt för pappor att göra juridiska aborter, vilket innebär att så länge barnen varaktigt bor hos mamman har de rätt till underhållsbidrag från dig. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag kräva underhållsbidrag under pågående äktenskap?

2019-08-25 i Underhåll
FRÅGA |Min man och jag har varit gifta i 35 år.Han har nyligen flyttat till egen bostad. Ej tal om skilsmässa. Han har nyligen gått i pension. Han har hög pension – jag har mycket låg. Det går ej att leva på 8000 kr / per månad! Kan jag kräva underhåll?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör underhållsskyldighet mellan makar under pågående äktenskap. Regler om detta finns i 6 kap. äktenskapsbalken (ÄktB). Underhåll mellan makar Enligt 6 kap. 1 § ÄktB ska makarna, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Med gemensamma behov avses bland annat utgifter för mat och boende, medan personliga behov kan avse exempelvis utgifter för kläder, hygienartiklar och rekreation. Om det som den ena maken bidrar med inte räcker till för att täcka denne makens personliga behov eller betalningar som han eller hon annars ombesörjer för familjens gemensamma behov, har den andre maken en skyldighet att ge de pengar som den andre maken behöver, 6 kap. 2 § ÄktB. Även om utgångspunkten är att underhållsskyldigheten inom äktenskapet normalt fullgörs genom att man fortlöpande delar på kostnader för sådant som familjen behöver, kan en make åläggas att betala underhållsbidrag till den andre maken om makarna inte varaktigt bor tillsammans, 6 kap. 6 § första stycket ÄktB. Bedömning i ditt fall Om det är så att den pension du får ut inte räcker till för att täcka dina utgifter för personliga behov och dina utgifter för era gemensamma behov, ska din make ge dig de pengar som du behöver för att täcka behoven. Eftersom ni inte verkar bo varaktigt tillsammans, ska din make fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till dig. Om din make inte frivilligt betalar det underhållsbidrag som du behöver för att täcka dina utgifter för personliga och gemensamma behov, kan en domstol ålägga din make att betala underhållsbidraget till dig, 6 kap. 5 § ÄktB. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Okej att be barn att betala hemma trots underhållsskyldighet?

2019-08-19 i Underhåll
FRÅGA |HejUndrar om föräldrar kan kräva att ett 18 åring som studerar på gymnasiet ska betala hemma, av sitt studiebidrag. Föräldrarna lever tillsammans och har god ekonomi. 18-åringen har som en konsekvens av detta börjat jobba på helgerna, vilket kan påverka studierna. Pressen på att behöva arbeta istället för att plugga.Enligt lag har föräldrarna försörjningsplikt t o m avslutad studier upp till barnet är 21 år. Finns det något skydd i lagen för 18-åringen? Så han slipper betala hemma?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i föräldrabalken. Precis som du skriver har föräldrar underhållsskyldighet mot sina barn fram till dess att barnet fyllt 18 år eller gått ut gymnasiet (dock längst till att barnet fyller 21 år) (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldigheten innebär att barnets mat, boende och kläder ska betalas av föräldrarna, alltså de mest grundläggande behoven. Hänsyn ska tas till barnets egen inkomst och tillgångar samt sociala förmåner som bidrag (7 kap. 1 § FB). Jag förstår din fråga som att 18-åringen måste betala en del av sitt studiebidrag varje månad till föräldrarna och att 18-åringen jobbar för att få fickpengar till sig själv. Min tolkning är att det inte är tillåtet att be om hyra från ett barn som man är underhållsskyldigt mot, eftersom föräldrarna ska stå för de saker som en hyra motsvarar (boende, mat). Ett förslag skulle kunna vara att föräldrarna istället bad tonåringen hjälpa till med hushållssysslor mer, istället för att betala. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har jag som bonusförälder en försörjningsplikt?

2019-08-04 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har en fundering gällande en kontext som berör underhållsbidrag/stöd. Om jag flyttar ihop och gifter mig med en person som har ett barn sedan ett tidigare förhållande, innebär det då att jag som bonusförälder ber automatik tar över, så att säga, försörningsplikten och vårdnaden gällande det barnet? Alltså, innebär det att barnets biologiska förälder (som inte har vårdnaden om det) blir "befriat" från att betala underhåll, trots att barnet ännu inte fyllt 18 år? Vad är det egentligen som gäller i en sådan situation? Hoppas min fundering var tydligt formulerad!
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler kring vårdnad, boende och underhåll finns i Föräldrabalken (FB). Föräldrarna är ansvariga att stå för underhållI 7 kap. 1§ FB står att det är föräldrarna som ska betala underhåll och alltså försörja barnet. Detta är oavsett om de har delad vårdnad eller den ena föräldern har ensam vårdnad. En förälder som inte bor med barnet är därför skyldig att betala underhållsbidrag till den andra föräldern om denne istället har barnet boende hos sig. Huvudregeln är därmed att bonusföräldrar eller andra inte är försörjningspliktiga för sin partners barn. Dock finns det ett undantag. I 7 kap. 5§ FB fastställs ett s.k. subsidiärt ansvar, som innebär att ifall den andra föräldern inte kan betala på grund av ekonomiska problem eller annat, då kan Försäkringskassan vända sig till bonusföräldern att betala underhåll istället. Förutsättningar för att en bonusförälder ska bli ansvarig är att 1) den faktiskt ansvariga föräldern inte kan betala och 2) bonusföräldern är gift eller har gemensamma barn med första föräldern. Endast en sambo kan inte bli ansvarig att betala underhåll för sin partners barn. Ändring av vårdnad sker inte automatisktVem som har vårdnaden om ett barn bestäms genom avtal, som godkänns av Socialnämnden. Det är oftast föräldrarna som innehar vårdnad, men den kan vara delad eller endast besittas av ena föräldern. Vårdnaden kan alltså inte övergå automatiskt till någon, utan måste ske genom aktiv ändring. Sammanfattningsvis, du som bonusförälder har som huvudregel inte något särskilt underhållsansvar eller försörjningsplikt över din partners barn. Ett ansvar kan dock aktualiseras i en situation där bidragsföräldern inte kan betala för sin del. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen åter med en ny fråga. Vänligen,

Underhållsbidrag till barn

2019-07-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har två barn. En på 18 år som bor varannan vecka och en på 16 år som bor hos mig på heltid.Jag får 2000 kr i mån i underhållsstöd för 16 åringen.Nu till min fråga.Deras pappa ska nu ta med bägge barnen till Liseberg och kräver nu att jag betalar det som kostar för sonen.Han gör saker med sin son max 4 ggr om året. Dock mindre nu,efter att jag krävde om underhållsstöd.Han åker på semester med sin nya familj,och säger till våra gemensamma barn att dom inte kan följa med då jag kräver honom på underhållsstöd.Han har aldrig haft pengar till barnen.. bara till sig själv. Har han rätt att kräva pengar av mig när det är han själv som bjudit med sonen??Mvh Anna-sara
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av Försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är alltid vårdnadshavares inkomst.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,