Underhållsbidrag trots växelvist boende?

2021-01-27 i Underhåll
FRÅGA
Min dotter bor varannan vecka hos mig och hennes mamma. Hennes mamma har själv valt att börja studera, alltså så minskar hennes inkomst. Och då berättar hon att hon ska ansöka om underhåll av mig för att hon själv tjänar mindre än mig, fast vi har delad vårdnad, varannan vecka. Hur är det ens möjligt? Bör tilläggas att hon jobbar extra, hon har bostadsbidrag, hela barnbidraget. Vilket jag nu vill ha hälften av.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar, till exempel varannan vecka. I vanliga fall behöver ingen förälder betala underhållsbidrag i den situationen. Underhållsskyldigheten anses normalt uppfylld när barnet bor varannan vecka hos föräldrarna. Men det kan finnas undantag, till exempel om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra. Då kan det vara bra för barnet om föräldern som har högre inkomst betalar för att barnets levnadsstandard inte ska variera alltför mycket från vecka till vecka. Enligt ett rättsfall från Högsta domstolen kan en förälder i vissa fall behöva betala underhållsbidrag trots att barnet bor växelvis hos båda föräldrarna. Förutsättningen är att den föräldern har en mycket större ekonomisk förmåga än den andra föräldern. Högsta domstolen säger också att en central princip är att barnet ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte avviker för mycket från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har (NJA 2013 s. 955).

Om det är så att du har en mycket större ekonomisk förmåga än ditt barns mamma är det därför möjligt att du blir underhållsskyldig trots att boendet är växelvis.

Rätt till underhållsstöd när du har barnen boende hos dig växelvis

Det finns också en möjlighet att barnets mamma kan få underhållsstöd från Försäkringskassan vid växelvist boende. För att ha rätt till det krävs bland annat att man har låga inkomster.

Vad gör ni om ni inte kan komma överens?

Om ni har svårt att komma överens om umgänge, vårdnad, boende och barnets försörjning kan ni vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Samarbetssamtalet kostar ingenting och är en möjlighet för er att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa utan att behöva gå till domstol.

Underhållsskyldighet bestäms i avtal eller genom dom (7 kap. 2 § Föräldrarbalken).

Sammanfattningsvis ska vardera förälder ta del i barnets underhåll utefter sin egen förmåga. Om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andre kan det ibland anses rimligt att den föräldern betalar underhållsbidrag trots att barnen bor växelvis. Om du vill ha mer information om underhållsbidrag i din situation rekommenderar jag att du bokar ett kostnadsfritt webbmöte med en handläggare hos Försäkringskassan.

Hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96356)