Påverkar studiebidrag förälders underhållsskyldighet?

2021-02-18 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Min före detta fru har vår gemensamma son boende hos sig. Han är 20 år gammal och har inte slutfört gymnasiet, han hoppade av efter första året på gymnasiet och har inte fortsatt gymnasiestudierna. Nu studerar han på Folkhögskolan för att läsa upp sina betyg. Han har rätt till CSN-bidrag och skall snart få det första utbetalningen av CSN-bidraget. Har jag som förälder till honom skyldighet att betala underhåll till honom trots att han får CSN-bidrag. Tacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om man som förälder är underhållsskyldig för sitt barn trots att barnet får studiebidrag från CSN, samt hur länge underhållsskyldigheten i så fall varar. Regler om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB).

Föräldrars underhållsskyldighet vid studier på gymnasienivå efter gymnasiet

En förälders underhållsskyldighet upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är dock föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, men längst tills barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB).

HD fastställde i NJA 1990 s. 49 att underhållsskyldighet även gäller för barn som läser en tilläggsutbildning på gymnasienivå efter avslutad gymnasieutbildning. Du är alltså fortsatt underhållsskyldig för din son så länge han studerar en sådan utbildning och ännu inte fyllt 21 år.

Påverkar studiebidrag underhållsskyldigheten?

Underhållskyldigheten gäller oavsett om din son erhåller bidrag från CSN för sina studier eller ej. Att din son får studiebidrag kan dock påverka hur stor underhållsskyldigheten är. Föräldrarna är skyldiga att svara för underhåll åt sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar, men även till barnets sociala förmåner (7 kap. 1 § första stycket FB). En sådan social förmån som kan beaktas är studiebidraget (prop. 1978/79:12 s. 154).

Sammanfattning

Du är fortsatt underhållsskyldig för din son under tiden han studerar en tilläggsutbildning på gymnasienivå fram tills den dag då han fyller 21. Att din son erhåller studiebidrag kan påverka hur stort din sons behov är och således även storleken på underhållsskyldigheten, men inte själva underhållsskyldigheten i sig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1093)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?

Alla besvarade frågor (96532)