När är man skyldig att betala underhåll till en ex-make?

2021-01-26 i Underhåll
FRÅGA
Hej Jag och min make ska skiljas. Han har tillfälligt flyttat ut ur vårt gemensamma hus. Men när jag hittar annat så ska han köpa ut mig. När ska han börja betala underhåll? Nu när han flyttat ut ( vi betalar ju räkningarna från gemensamt konto) eller efter bodelning???Mvh
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

När det kommer till frågor om underhåll mellan makar är det äktenskapsbalken som är tillämplig lag.

Huvudregeln är att om makarna inte varaktigt bor tillsammans, skall den ena maken fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 6 § första stycket äktenskapsbalken). I de fall man är oense om underhållets omfattning kan en domstol komma att fastställa detta. Det är alltså inte ett krav på att underhåll ska betalas ut efter bodelningen utan det kan ske innan. Utifrån den information du anger i frågan har ni ett gemensamt konto. Så länge detta konto räcker för att du ska kunna försörja dig själv till det att bodelningen är klar och skilsmässan är avslutad kommer underhåll antagligen inte komma ifråga.

Efter det att bodelningen gjorts är istället huvudregeln att varje make svarar för sin egen försörjning (6 kap. 7 § första stycket äktenskapsbalken). Skulle det vara så att en make behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 7 § andra stycket äktenskapsbalken). Här behövs alltså en bedömning göras utifrån den ena makens behov att erhålla ekonomiskt stöd efter skilsmässan kontra den andra makens förmåga att betala ett sådant ekonomiskt stöd. För att besvara din fråga om just när underhåll kan komma ifråga gör jag bedömningen att det antagligen blir efter det att bodelningen gjorts, i och med att ni för närvarande delar på ett konto för att betala räkningar och dylikt.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?