Ska bildäck och gräsklippare tas upp i bodelningen vid upphörande av samboskap?

2020-08-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min pappa är avliden och hade en sambo. Hon har begärt bodelning. Hon har tagit upp kostnader i dösboet som nya däck till bilen (den står på henne men de har skaffat och nyttjat den gemensamt). Hon har även tagit upp köp av en ny gräsklippare + olja då den gamla är trasig. Är det verkligen kostnader som ska tas upp i dödsboet?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BodelningBodelning ska genomföras vid äktenskapsskillnad eller den ene makens död, och under vissa förutsättningar när ett samboförhållande upphör, se 9 kap. 1 § ÄktB samt 8 § SamboL.Ett samboförhållande upphör enligt 2 § 3p. SamboL om någon av samborna avlider, vilket har skett i ovan stadgat fall.Fadern har avlidit, vilket innebär att samboförhållandet har upphört. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap, skall bodelning ske, dock endast om någon av samborna begär det, se 8 § 1st. SamboL.Den efterlevande sambon har i förevarande fall begärt bodelning.Vad ingår i bodelningen vid ett upphörande av samboskap?Begär endera sambo bodelning, skall bodelning göras av samboegendomen.Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensamt bruk och inte annat följer av 4 § eller 9 §, se 3 § SamboL.Det är enbart den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som ska ingå i bodelningen. Din faders efterlevande sambo har i bodelningen tagit upp kostnader för nya bildäck samt en ny gräsklippare med åtföljande olja. Gemensamt bohag innebär möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, se 6 § SamboL.Det din faders efterlevande sambo tar upp som kostnader i bodelningen ska inte ingå, då det varken utgör en del av den gemensamma bostaden eller det gemensamma bohaget i Sambolagens mening.Med vänliga hälsningar!

Ex-sambo vägrar flytta ut

2020-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Min tjejkompis äger en bostadsrätt sedan långt tillbaka.För ca 2 år sedan träffade hon en kille som flyttade in hos henne och nu när hon gjort slut så vill han inte flytta ut. Han är just nu skriven där och han säger att han ska flytta ut när han ordnat lgh, bara det att han inte har någon inkomst öht just nu. Jag blir orolig att han aldrig kommer att flytta ut.Finns det någon lag för hur lång tid man har på sig att flytta ut?Vad får man göra för att få honom att flytta ut? Får man "slänga ut honom", får man stänga av internet och el eller byta lås på lgh?Helst vill hon såklart inte blanda in kronofogden och betala massa för detta.Tack på förhand!
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagrum Sambolagen reglerar förhållandet mellan sambos. Jag kommer att utgå från att din kompis inte har ett samboavtal med sin ex-sambo då sambolagen inte skulle gälla isåfall. Vem har rätt till lägenheten? När ett samboförhållande upphör skall bodelning ske om någon utav samborna begär det inom ett år från upphörandet (8 § Sambolagen). I bodelningen delar man lika på det som anses vara samboegendom, denna egendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § Sambolagen). Eftersom din kompis köpte sin lägenhet långt innan hon träffade sin före detta sambo kan den inte ingå i gemensam egendom, hon hade ingen avsikt att bo där tillsammans med honom.Vad kan man göra för att få ex-sambon att flytta? Jag förstår att det enklaste hade varit att "slänga" ut honom på något sätt. Men jag rekommenderar inte att ni slänger ut hans saker eller byter lås då det finns en chans att ni gör er skyldiga till brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § 1 st. Brottsbalken). Vad ni däremot borde göra är att kontakta domstolen som utser en bodelningsförrättare. Det är då bodelningsförrättaren som beslutar att lägenheten tillhör din tjejkompis, jag har svårt att se att något annat beslut skulle tas. Görs det en bodelning har man rätt att avhysa sin ex-sambo från sin bostad. Om ex-sambon fortfarande vägrar att flytta skall man därefter kontakta kronofogden. Du skriver att din kompis inte vill dra in kronofogden i detta men det är egentligen enda sättet att få beslutet som bodelningsförrättaren tagit verkställt.Sammanfattning Jag rekommenderar att ni först informerar ex-sambon om vad som gäller, att din tjejkompis har rätt till lägenheten enligt lag och kan kontakta kronofogden för att tvinga ut honom. Förhoppningsvis kommer han då flytta ut självmant. Annars hade jag gått vidare med att anlita en bodelningsförrättare. Mer information om bodelningsförrättare kan ni hitta här: https://www.domstol.se/amnen/familj/skilsmassa/bodelning/Hoppas detta besvarar din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas egendomen mellan sambos?

2020-07-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan,Min mor bor och lever tillsammans med en manMannen köper ett hus för sina egna pengar, 100%De bor tillsamman i det huset, huset är köpt för att de ska bo där tillsammansBåda är skrivna på adressen till husetDe har tidigare (innan husköpet) varit sambo i x-antal år i lägenhet ägd av mannenMin mor avliderHar jag då rätt att ärva halva huset eller del av värdet på huset eller..?De var inte gifta (de har varit tidigare i livet för många år sedan)
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Reglerna om samboskap finner vi i sambolagen (2003:376). Här framkommer det att när ett samboskap upphör som följd att en av samborna avlider har endast den efterlevande sambon rätt att begära en bodelning. Sker inte en sådan begäran tar vardera sambo med sig det som denne ägde från samboskapet. (18 § sambolagen) Skulle en bodelning begäras är det endast samboegendomen som ska ingå, vilket är sådan bostad eller egendom som införskaffats för gemensamt bruk. (3 § sambolagen) Dock kan en sambos egendom vara dennes enskilda egendom genom exempelvis ett testamente. Där kan det även framkomma att egendom som träder istället för den testamenterade enskilda egendomen ska vara sambons enskilda egendom. (4 § sambolagen) Ur din fråga framkommer det inte huruvida mannen som betalat huset skulle använt sin enskilda egendom för köpet, vilket gör att jag tyvärr inte kan gå närmare in på den aspekten. Däremot finns det andra delar i din fråga som talar för att huset skulle utgöra samboegendom, exempelvis att huset ska ha varit inköpt för gemensamt bruk. Vid en bodelning är det vidare halva värdet av samboegendomen efter avdrag av skulder hänförliga till egendomen som fördelas lika mellan samborna. (14 § sambolagen)Hur blir det med arv?Reglerna om arv finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Bröstarvingar, det vill säga barn till den avlidne, ärver först av den kvarlåtenskap som den avlidne efterlämnar. (2 kap. 1 § ÄB) Det som din mor skulle erhålla från en eventuell bodelning kommer ingå i hennes kvarlåtenskap och därav delas ut i arv. Dock är det endast den efterlevande sambon som har rätt att begära en bodelning av samboegendom. (18 § sambolagen) Sker inte en sådan begäran kommer huset, oavsett om det skulle vara samboegendom eller ej, inte utgöra en del av din mors kvarlåtenskap – förutsatt att det är den efterlevande maken som äger huset till fullo.Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!Mvh,

Har min sambo någon rätt till min andel i en fritidsfastighet?

2020-07-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Min far byggde ett fritidshus på 60-70 talet. Efter att min far gick bort 89 ville min mor att vi fyra syskon skulle ta över ägandet, vilket också skedde. Far hade skrivit ett testamente att stugan med tomt, ska vara enskild egendom. Efter ett antal år köpte mina syskon ut mig. Efter ytterligare några år köpte jag in mig igen och en bror till mig och jag köpte ut två andra syskon. I köpebreven står det att det är enskild egendom.Under hela denna tid har jag sambo sedan 83. Har hon någon rätt till egendomen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEgendom som är enskild ska enligt sambolagens bestämmelser inte ingå i en bodelning. Enskild egendom uppkommer genom att en sambo fått egendomen i gåva av någon annan än den andra sambon, genom arv eller testamente; i samtliga fall krävs att givaren eller testatorn föreskrivit villkor om att egendomen ska vara enskild (4 § sambolagen). I ditt fall var din andel i fastigheten din enskilda egendom enligt villkor i testamente. Däremot har du därefter sålt din andel och åter igen köpt in dig vid ett senare tillfälle. Enskild egendom kan inte uppkomma genom köp, varför din andel i fastigheten inte utgör enskild egendom.När ett samboförhållande upphör ska det, om någon av samborna begär det, en bodelning ske. I bodelningen ska sambornas samboegendom fördelas dem emellan (8 § sambolagen). Till samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och egendomen inte är enskild (3 § sambolagen). Till samboegendomen räknas inte bostad och bohag som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § sambolagen).I ditt fall är min bedömning utifrån det du skrivit i frågan att din andel i fritidsfastigheten inte är din enskilda egendom. Enskild egendom kan inte uppkomma genom köp. Däremot ska din andel i fastigheten inte ingå en bodelning mellan dig och din sambo. Din andel i fritidsfastigheten utgör inte samboegendom (dvs. det är inte er gemensamma bostad eller bohag som förvärvats för gemensam användning).Svaret på din fråga därmed att din sambo inte har någon rätt till din andel i fritidsfastigheten.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Sambor som ska flytta isär

2020-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har 2 barn. Han äger villan vi bor i och vill nu slänga ut mig. Kan han göra det? Vi har skrivit samboavtal innan vi flyttade in.
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sambolagen (SamboL) reglerar vissa ägandeförhållanden mellan sambor. Lagen används b.la. om sambor flyttar isär 2 § SamboL. Samboegendom vid gemensam inflyttningIfall du och din sambo flyttade in tillsammans i huset, och tanken var att huset skulle användas gemensamt som er permanenta bostad utgör huset samboegendom (3 § SamboL). På begäran av en sambo ska samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Detta innebär att om ni flyttat in i huset tillsammans, och inget annat är avtalat, utgör huset samboegendom som ska fördelas genom bodelning på begäran av en av samborna. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. I detta fall har din sambo ingen rätt att "slänga ut dig". Om sambon ägde huset tidigare utgör detta inte samboegendomOm din sambo ägde huset tidigare eller om ni har skrivit ett avtal som reglerar frågan annorlunda utgör huset inte samboegendom. Då har din sambo i regel rätt att "slänga ut" dig. Det finns ett undantag som innebär att den som "inte äger" en bostadsrätt ändå kan ha rätt att ta över denna om det är skäligt och denna sambon bäst behöver bostaden (22 § SamboL). Exempelvis om barnen ska bo hos dig kan vara en anledning som gör att du kan ha bättre rätt till bostaden.

Hur säljer jag halva bostadsrätten till min sambo?

2020-07-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska gifta oss näst år (2021).Vi har varit sambo i min lägenhet (BRF) sedan ca ett år tillbaka. Nu vill vi gärna att han kliver in och äger hälften men det känns lite klurigt på vad som blir en bra lösning för oss båda.Jag har ägt och bott i lägenheten sedan okt 2016. Jag köpte den sept 2016 för 3 060 000 kr och vid kontakt med samma mäklare är värdet idag ungefär detsamma.I dagsläget har jag ca 2 300 000 kr kvar i lån. jag har också ett uppskov sedan tidigare på 135 000 kr som måste betalas om jag gör en försäljning och sedan äger bara 50% dvs till en lägre summa.Om vi gör en försäljning så att min sambo ska äga 50% (1 530 000 kr) och därmed ta över halva lånen (1 150 000 kr) ska han då betala mig 380 000 kr? Blir det rätt för oss båda? Eller ska man räkna med de pengar jag redan har betalat in på lånen från köpet fram till nu? Dvs räkna vad lånet var från början?Skriver vi ett köpekontrakt oss emellan? Finns det mall att ladda ner?Finns det ngn mall/hjälp för att skriva ett äktenskapsförord/testamente för en ev skilsmässaa/bodelning för våra respektive barn (särkullebarn?). Eller är det ett försäkringsbolag vi ska kontakta angående möjligheten att bo kvar om det händer ngt med den andra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga vill du att din sambo ska äga hälften av din bostadsrätt och att överlåtelsen ska ske genom att han köper in sig, inte genom att du skänker halva bostaden till honom. Det är fullt möjligt för dig att sälja halva bostaden. Vilket pris du vill sälja den för är upp till er båda att komma överens om, men om vi antar att du vill sälja den för marknadspriset om 3.060.000 kronor blir köpeskillingen för din sambo 1.530.000 kronor. Om han samtidigt tar över lån om 1.150.000 kronor innebär det precis som du beräknat att han ska ersätta dig med 380.000 kronor utöver det. Normalt sett räknar man inte med vad lånen varit från början, även om det är upp till er att komma överens om ett pris.Då du har ett uppskovsbelopp sedan tidigare ska det återföras om du säljer bostaden. Eftersom du endast säljer en del av bostaden ska bara en del av uppskovet återföras. För att räkna ut hur mycket du ska återföra används formeln uppskovsbeloppet x marknadsvärdet på den överlåtna delen av bostaden / marknadsvärdet på hela bostaden (47 kap. 11 § inkomstskattelagen). I ditt fall skulle det innebära 135.000 kr / 1.530.000 kronor / 3.060.000 kronor = 65.000 kr ska återföras.Vid försäljning av en del av bostadsrätten krävs att det upprättas ett överlåtelseavtal. För överlåtelseavtalet finns vissa formkrav för att det ska vara giltigt; avtalet ska vara skriftligt, det ska framgå vilken lägenhet överlåtelsen gäller, priset ska framgå samt avtalet ska vara undertecknat av både köpare och säljare (6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Då du säljer en del av bostadsrätten ska andelens storlek anges i överlåtelseavtalet. Hela priset som betalas för andelen ska uppges, även om betalning till viss del sker genom att din sambo övertar en del av lånen. För att överlåtelsen ska bli giltig krävs att frågan om medlemskap prövas av bostadsrättsföreningens styrelse vilket i regel inte är något problem när det handlar om make/sambo (jfr 2 kap. 5 § bostadsrättslagen)För att reglera vad som gäller vid eventuell separation medan ni är sambor kan ni upprätta ett samboavtal och avtala om att bodelning inte ska ske avseende viss egendom. När ni väl gifter er kan ni istället upprätta ett äktenskapsförord i vilket ni avtalar om att all eller viss egendom ska utgöra er enskilda egendom och inte ingå i en bodelning. För det fall att någon av er avlider är det en god idé att ni upprättar ett testamente om att ni ärver varandra. Som sambor har ni ingen arvsrätt utan testamente. Som gifta finns det förvisso en arvsrätt, däremot har de särkullbarn ni har rätt att få ut sitt arv direkt. Till viss del är lösningen att ni upprättar ett testamente där ni ärver varandras andelar i bostadsrätten. Det ska dock uppmärksammas att det inte är möjligt att göra ett barn arvlöst. Som bröstarvinge har man alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av vad man egentligen skulle ärvt. Rätten till laglott innebär helt enkelt att det, trots testamente, finns en risk att den efterlevande av er blir tvungen att lösa ut eventuella särkullbarn för att ha möjlighet att bo kvar. Däremot minskas risken med ett testamente.Vi erbjuder inte någon nedladdning direkt av testamente, köpeavtal, samboavtal eller äktenskapsförord. I vår avtalstjänst på vår hemsida erbjuder vi bland annat samboavtal och äktenskapsförord till konkurrenskraftigt pris. Tjänsten innebär att ni själva fyller i era uppgifter och efter betalning får avtalet skickat till er per e-post. I ert fall, då ni behöver även testamente och överlåtelseavtal, är min rekommendation att ni anlitar en jurist som kan hjälpa er med alla dokument. Givetvis kan en av våra jurister hjälpa er med detta. Om så är intressant är ni välkomna att återkomma till mig så ser jag till att ni får en offert att ta ställning till.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig imorgon, fredagen den 31 juli, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Har sambos anhöriga rätt att företa en bodelning?

2020-07-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |om min sambo läggs in på ett hem och hon inte har placeringen där klar har dom anhöriga rätt att dela vårt bohag innan allt är klart?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att din sambo ska flytta från er gemensamma bostad in till ett hem och att de anhöriga nu vill ta hennes tillhörigheter till hemmet. För att svara på din fråga tänker jag redogöra för i vilka fall man får göra en bodelning som sambos samt hur du bör förhålla dig till att din sambos anhöriga flyttar på ert bohag. Din fråga regleras i Sambolagen (samboL) När får en bodelning ske? En bodelning innebär att man delar upp den egendomen man har i enskild egendom och samboegendom (8 § samboL). Samboegendom kan vara gemensam bostad och bohag, det beror på om man införskaffat egendomen för gemensamt bruk (3 § samboL). Med bohag förstås i princip allt som inte ser konstigt ut i ett vardagsrum (soffa, matta etc) (6 § samboL). En bodelning får ske när samboförhållandet upphör, det sker huvudsakligen på tre olika sätt. Antingen genom att samborna 1) ingår äktenskap 2) flyttar isär 3) om någon av dem avlider (2 § samboL). I ditt fall uppfattar jag det som att ni har flyttat isär, eller åtminstone kommer flytta isär. I så fall får alltså en bodelning ske. Får din sambos anhöriga företräda henne i bodelning? Huvudregeln är att det enbart är samborna själva som får begära en bodelning (8 § samboL). Jag känner inte till av vilken anledning din sambo blir placerad i särskilt boende för, men om det är så att denne inte är i stånd att ta tillvara sina intresse eller av annan anledning har förordnas god man eller andra som tar beslut å dennes vägnar kan dessa påkalla en bodelning genom god man/förvaltar uppdrag eller fullmakt. Om din sambo kan ta tillvara sina intressen är det enbart ni två som kan begära bodelning. SlutsatsI ditt fall verkar det som att ert samboförhållande har upphört eller kommer upphöra inom kort. Således får någon av er påkalla en bodelning. Beroende på om din sambos anhöriga har legal rätt att påkalla en bodelning å hens vägnar kan jag inte svara på, men möjligheten finns. En bodelning innebär att man samlar samboegendomen och delar på denna. Om det är så att din sambo har egendom i er lägenhet som uppenbart är dennes får de anhöriga flytta på denna hur de vill (förutsatt att de har din sambos samtycke). En bodelning är ett officiellt juridisk förfarande för att dela upp samboegendom, en bodelning ska inte betraktas som enbart att man flyttar sin egen egendom.Om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Bodelning som sambor

2020-07-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vid samboseparation:Vad gäller vid delning av fördelning av bohag,gemensamt eller personligt bruk efter 12 års sambo ?Inom vilken tid måste bohaget flyttas från den tidigare gemensamma bostaden ??
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni som sambor separerar kommer er gemensamma bostad och bohag delas lika på. Detta gäller om ni köpt det för gemensam användning, dvs. "samboegendom" (3 § sambolagen). Bohag är till exempel möbler, hushållsmaskiner och annat i hushållet som är avsett för gemensam användning (6 § sambolagen). Är det någon av samborna som köpt bostad eller bohag innan samboförhållandet inleddes ska detta inte ingå som samboegendom. Egendomen tillfaller därmed den sambon som köpt det från början. Har man däremot införskaffat detta gemensamt anses det vara samboegendom och ska delas lika på vid en bodelning (8 § sambolagen). Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som gemensam bostad och bohag (7 § sambolagen). Detta kan till exempel vara ena sambons golfklubbor eller liknande egendom som används för fritidsändamål. Det är viktigt att ha i åtanke att sambolagen är dispositiv, man kan alltså avtala bort reglerna i den. Samborna kan därför själva bestämma hur de vill fördela sin egendom. Det som delas lika när ett samboförhållande upphör enligt sambolagen är alltså samboegendomen, dvs. bostad och bohag, som anskaffats för gemensamt bruk. Allt annat anses tillhöra den sambo som köpt egendomen i syfte att använda det själv. Sambolagen används alltså endast när samborna inte kan komma överens själva om hur de ska fördela sin egendom. Sammanfattningsvis ska både bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning delas lika på mellan samborna vid en bodelning. Sådant som man införskaffat själv för eget privat bruk eller innan samboförhållandet inleddes är ens egna och ska därmed inte ingå i bodelningen. Inom vilket tid ens bohag måste förflyttas kan anses vara när själva bodelningen är färdig. Jag hoppas du fick svar på din fråga!