Sambos gemensamma husdjur vid separation

FRÅGA
Hej. Jag och min fd sambo köpte två katter tillsammans. När vi separerade kom vi överens om att katterna skulle vara bådas men fortsatt bo kvar hos henne. Jag har betalat deras försäkring och katterna är registrerade i mitt namn i SKK. Det är nu två år sen jag flyttade ut och jag har fått träffa katterna regelbundet, t.ex. när hon velat resa bort. De har då bott hos mig eller så har jag bott i hennes lägenhet under tiden. Mitt ex är nu inte längre villig att låta mig träffa katterna, eftersom hon "inte vill ha mer med mig att göra". Jag vill nu därför ha katterna. Helst av allt skulle jag vilja att vi kunde komma överens så som vi gjort hittills men det verkar tyvärr inte vara ett alternativ. Hur fungerar det rent juridiskt? Har någon av oss "mer rätt" till katterna än den andre?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambos

Eftersom ni är sambon kan det vara viktigt att poängtera att sambolagen är tillämplig (SamboL). Däremot återfinns inte svaret i SamboL. Vid en separation ska all samboegendom delas mellan samborna (8 § SamboL). Samboegendom är bostad och bohag som är förvärvad för gemensamt bruk (3 § SamboL). Husdjur utgör lös egendom men innefattas inte av begreppet samboegendom. Det går således inte att lösa frågan genom SamboL.

Samäganderätten

Om båda har betalat halva var för katterna kan lösningen finnas i samäganderätten. Går det att bevisa att båda har stått för halva var kan anspråk om äganderätt bli aktuellt (1 § lag om samäganderätt). Detta kan därför resultera i en bevisfråga.

Omständigheter

Det finns omständigheter som brukar väga för att ena sambon har "bättre" rätt till husdjur vid separationer. Vem som är registrerad ägare, betalar för försäkring etc. Ägarregistret som väger tyngst är vad som står i Jordbruksverket. Register i SSK (Svenska kennelklubben) är inte samma som Jordbruksverket. Det kanske är till fördel men inte helt avgörande. Att stå för försäkringen väger dock tyngre, vilket är till din fördel. Utifrån min tolkning av förutsättningar anser jag att det inte är helt klart att du borde anses vara ägaren till katterna. Detta eftersom katterna har varit bosatta hos din sambo i två år. Om din exsambo således har stått för allt underhåll (mat och hushåll) kan det bli väldigt problematisk att föra anspråk om att du ensamt har äganderätten.

Lösningen

Den bästa lösningen är om ni kan komma överens om katterna, eventuellt skriver avtal på detta. Det är viktigt att poängtera att även om katter anses vara lös egendom i juridisk bemärkelse så är de levande djur. Om ni inte kan komma överens är nästa steg att driva det vidare i tingsrätten där rätten får avgöra vem som har bäst rätt till katterna.

Hoppas detta svara på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3001)
2021-09-23 Behöver jag upprätta ett samboavtal?
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig

Alla besvarade frågor (95801)