Har sambo rätt till hälften av huset vid en bodelning?

Hejsan!

En fråga gällande sambo:

Ett hus köps med avsikt för att en person med egna barn ska bo där.

Personen hinner under tiden husaffären görs träffa en kvinna som flyttar in i huset omgående så de blir sambos.

Kvinnan har ett eget barn o de blir sambos i 8 år.

Kvinnan flyttar ifrån huset till annan ort med sitt barn.

Kvar i huset är mannen som köpt o betalat huset samt står som ägare på huset.

Nu vill kvinnan att huset säljs o hon vill ha hälften, då hon anser sig ha rätt till det genom sambolagen.

De har inga gemensamma barn. Kvinnan har redan tagit med sig sin privata egendom av möbler o vissa gemensamt inköpta egendomar också.

Frågan är: gäller sambolagen här?

Har kvinnan rätt till hälften av huset även om huset inte köptes in gemensamt?

Finns det nån tidsaspekt när kvinnan valde att flytta till ny ort?

Hur lång tid efter kan hon kräva ersättning?

De har inga gemensamma barn.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan på två olika sätt. En tolkning är att mannen köpte huset för att bo där med sina barn och när köpet skedde fanns det ingen avsikt att huset skulle vara mannens och kvinnans gemensamma bostad. Den andra tolkningen är att när köpet skedde fanns det en avsikt att huset skulle bli mannens och kvinnans gemensamma bostad. Nedan kommer jag redogöra för båda fallen och använda mig av sambolagen (SamboL).


När ett samboförhållande upphör

När samborna flyttar isär upphör samboförhållandet (2 § SamboL). På begäran av någon av samborna ska en bodelning göras och denna begäran ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet har upphört (8 § SamboL). Sambor kan avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelning med ett samboavtal (9 § SamboL). Eftersom att du inte skriver något om att det ska finnas ett sådant samboavtal utgår jag från att det inte gör det och då ska gemensam bostad och gemensamt bohag, så kallad samboegendom, ingå i bodelningen (3 § SamboL). Sådan gemensam bostad som ska ingå i en bodelning är egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § 1 punkten SamboL).


Om det inte fanns avsikt att huset skulle vara gemensam bostad

Om det vid köpet av huset inte fanns någon avsikt att bostaden skulle vara mannens och kvinnans gemensamma bostad är det inte samboegendom som ska ingå i en bodelning. Kvinnan har i detta fall alltså inte rätt till huset vid en bodelning.


Om det fanns avsikt att huset skulle vara gemensam bostad

Om det istället vid köpet fanns en avsikt att huset skulle vara mannens och kvinnans gemensamma bostad är det sådan samboegendom som ska ingå i en bodelning. Kvinnan kan då lämna begäran om bodelning senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. I detta fall har kvinnan alltså rätt till huset vid en bodelning förutsatt att hon lämnar begäran om bodelning senast ett år efter att samboförhållandet upphörde.


Sammanfattning

Huruvida kvinnan har rätt till huset vid en bodelning beror på om huset köptes med avsikten att det skulle vara mannens och kvinnans gemensamma bostad. Endast om detta var avsikten har kvinnan rätt till huset och kan då lämna begäran senast ett år efter att samboförhållandet upphörde för att få hälften av huset.


Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My JanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning