När anses man vara sambor enligt sambolagen?

FRÅGA
Hej!Min före detta sambo köpte en gård i somras som var planerat att vi skulle flytta in i tillsammans. Inflyttning sker i november. Vi har hela sommaren planerat hur vi skulle renovera huset och stallar.För ungefär en vecka sedan berättade han för mig att han inte vill leva tillsammans med mig längre. Gäller ändå sambolagen, även om vi inte har flyttat in på gården? Alltså har jag rätt till hälften?Jag måste nu flytta in till mina föräldrar i letades på nytt boende.Vi har även två barn tillsammans.
SVAR

Hej, tack för din fråga

Av 1 § sambolagen framgår att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. I lagen anges inte någon tidsgräns för hur länge man måste bo tillsammans för att anses vara sambor. Men då det framgår av ovannämnda bestämmelse att man måste stadigvarande bo tillsammans så kan det inte vara fråga om en alltför kortvarig förbindelse. Med andra ord kan en tillfällig förbindelse inte utgöra ett samboförhållande. Man anser inte att det räcker med att man har bott tillsammans i ett par veckor för att det ska anses vara ett samboförhållande men exakt hur länge man måste bo tillsammans framgår som sagt inte av lagen. Av praxis följer att om två personer bor tillsammans och har gemensamma barn eller båda är folkbokförda på samma adress presumeras det vara fråga om ett samboförhållande.

I ditt fall så hade ni inte hunnit flytta in tillsammans och därmed så hade ni inte ett samboförhållande i lagens mening och sambolagen är inte tillämplig. Det innebär att du inte har rätt till hälften av gårdens värde efter avdrag för skulder som du annars hade haft enligt sambolagen (se 3 § och 12–14 § sambolagen).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vänligen

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96475)