Hur länge får efterlevande sambo bo kvar i bostaden efter att den gått i arv?

FRÅGA
Min mammas sambo gick bort för ett tag sen och nu har huset gått till barnen. Dem han aldrig skriva något testamente. Kan dem vräka min mamma hur som helst eller har hon någon rätt att stanna kvar tills hon hittar nytt?
SVAR

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i jordabalken (1970:994) och ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga.

I sambolagen är det inte reglerat hur länge efterlevande sambo får bo kvar i händelse av ena sambons bortgång.

I och med att du säger att den först avlidnes barn fått huset i arv är det de som är dödsbodelägare (18 kap 1 § ärvdabalken) och därmed är det även de som får bestämma hur länge din mamma får bo kvar i huset.

Det är ett oklart område utan någon tydlig lagreglering men mitt råda hade varit att ha en dialog med arvtagarna och se vilka möjligheter det finns att få stanna en viss tid tills din mamma hittat något nytt.

I händelse av att de inte kommer överens om något som passar båda kan man även ta vägledning av jordabalkens bestämmelser om hyra. Dessa bestämmelser kommer att tillämpas analogt och ger efterlevande sambon en uppsägningstid på 3 månader (12 kap 4 § jordabalken).

Sammanfattning

Som jag nämnde tidigare är det ett oklart område utan någon vidare lagreglering, av den anledningen rekommenderar jag att ni för en dialog med arvtagarna och försöker lösa det på det viset. I händelse av att det inte fungera bör jordabalkens bestämmelser tillämpas analogt.

Jag hoppas du fått vägledning och insyn i hur det förhåller sig och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Nähar Abdulreza
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3001)
2021-09-23 Behöver jag upprätta ett samboavtal?
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig

Alla besvarade frågor (95801)