Formkrav samboavtal

FRÅGA
HejHar vi med detta skrivit bort sambolagen? Är detta ett juridiskt hållbart / utfört avtal?"Parterna har enats om en fördelning av köpeskillingen vid försäljning av ovanstående fastighet.Den summan om 1537500 kr som XXX XXX erlade kontant vid köp av fastigheten i december 2008 tillfaller xxx vid försäljningen.Resterande överskjutande belopp av köpeskillingen delas lika, 50% till var, mellan de undertecknande parterna.De lån som finns på fastigheten, idag 1800000 kr, delas likaledes 50 % mellan parterna.Detta avtal har gjorts i två exemplar och parterna har tagit var sitt."Har uteslutit fastighetsbeteckning och namn på min sambo
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen är en dispositiv lag. Det innebär att allt som innefattas av Sambolagen kan avtalas bort av samborna (9 § Sambolagen [2003:376] [SamboL]). Vad beträffar formkrav så måste samboavtal upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna (9 § 2 st. SamboL). Samboavtal kan endast jämkas om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll (9 § 3 st SamboL). I ert avtal finns inget sådant oskäligt villkor. Så länge ni båda skriver under de båda exemplaren av avtalet så blir det således gällande vid en eventuell bodelning.

Om ni i framtiden är i behov av fortsatt vägledning får ni gärna kontakta Lawline på nytt!

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96515)