Försäljning av hus när sambor har olika stora kontantinsatser?

Jag och min sambo ska sälja vårat hus pga många anledningar. Jag har valt att vi ska gå skilda vägar.

Han har gått in med en kontantinsats och jag inget då jag pluggat, varit gravid och mammaledig.

Han vill skriva samboavtal så jag inte har "rätt" till hans pengar. Jag kommer ta hand om våran son på heltid då han ska ifrån oss… Bör jag skriva på? Har jag ingen rätt till att ta del av pengarna då vi har ett barn tillsammans, tänker för hans framtid, för våran.

Lawline svarar

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du och din sambo ska gå skilda vägar och har bestämt er för att sälja ert hus, för vilket din sambo bidrog med en kontantinsats och du inte bidrog med någon kontantinsats alls. Din sambo vill skriva ett samboavtal för att, så som jag förstår det, undvika att behöva dela med sig av den kontantinsats som han gick in med vid husköpet. Nu undrar du om du borde skriva på ett sådant samboavtal eller om du har andra alternativ. Din fråga är familjerättslig och behandlas i Sambolagen (SamboL).

Som huvudregel delas värdet av samboegendomen lika vid en bodelning

När ett samboförhållande upphör, ska på begäran av en av samborna, en bodelning göras mellan samborna. I bodelning ska sambornas samboegendom fördelas mellan varandra (8 § 1 st. SamboL). Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, men endast om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL).

Det framgår av 14 § SamboL att det sammanlagda värdet av sambornas samboegendom, efter att skulderna har täckts associerad till denna egendom, delas lika mellan samborna. SamboL tar m.a.o. inte någon hänsyn till att en av samborna kan ha gått in med en betydligt större kontantinsats än den andra vid ett husköp.

För dig innebär detta att, om inget samboavtal eller liknande upprättas, du har rätt till hälften av pengarna som kommer från försäljningen av huset.

Metoder för att reglera storleksskillnaden av kontantinsatserna

Samboavtalets funktion är att ge samborna möjligheten att bestämma att antingen ingen bodelning ska göras överhuvudtaget, eller att viss, utpekad egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § 1 st. SamboL). För att ett juridiskt bindande samboavtal ska anses föreligga måste båda samborna ha skrivit under det (9 § 2 st. SamboL), men det är aldrig ett krav att en sambo skriver under.

För att reglera storleksskillnaden av sambornas kontantinsatser vid ett husköp, finns det några olika metoder som sambor kan använda sig av. För det första kan sambor parallellt upprätta ett samboavtalet och ett skuldebrev. I samboavtalet bestäms att huset ska kringgå SamboL:s regel om likadelning i 14 §, och i skuldebrevet tillskriva den ena sambon en skuld till den andra som motsvarar kontantinsatsernas storleksskillnad. Även ett skuldebrev kräver båda parternas underskrift och är inte juridiskt bindande utan dem.

Ett annat alternativ är att sambor enbart upprättar ett samboavtal på samma sätt som i alternativet ovan, för att sedan basera fördelningen av pengarna från husets försäljning på ägarandelarna till huset. En sambo som har gått in med en större kontantinsats än den andra sambon, har en större ägarandel till huset. Vid en försäljning av huset skulle pengarna från husets försäljning då baseras på ägarandelarna och inte enligt SamboL:s likadelningsprincip.

Du behöver inte skriva på ett samboavtal

I ditt fall beskriver du att din sambo vill skriva ett samboavtal för att förhindra att pengarna från husets försäljning delas lika mellan er och så att du inte kan ta del av den kontantinsats på 650 tusen kronor som han gick in med vid husköpet.

Skriver du på ett sådant samboavtal i vilket huset undantas från SamboL:s likadelningsregler, skulle fördelningen i stället göras enligt de ägarandelarna som du och din sambo har i huset. Eftersom din sambo gick in med en kontantinsats och du inte gjorde det, har din sambo en större ägarandel till huset än dig och skulle vid husets försäljning erhålla 650 tusen kronor mer än dig.

Vad som är viktigt för dig att komma ihåg är att du inte är skyldig att skriva på ett samboavtal, och har rätt till hälften av husets värde i enlighet med 14 § SamboL. Jag kan givetvis inte säga vad du ska göra i den här situationen, men jag rekommenderar att du ser till att du är fullt medveten om konsekvenserna av om du skriver på ett samboavtal. Skriver du inte på ett samboavtal erhåller du lika mycket som din sambo när huset säljs, medans du får en viss summa mindre (motsvarande kontantinsatsens storlek) om du skriver på samboavtalet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob WestinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning