Kan en bostad vara sambornas gemensamma även om jag har betalat för den själv?

Hej!

Jag har en fråga. Jag är sambo sedan en tid tillbaka. Jag köpte lägenheten innan vi flyttade i hop. Vid ev separation kan då den man är sambo med kräva hälften, då det är jag som är ägare till 100%.

Jag har nu köpt en ny lägenhet då jag vill flytta ner mot marken o få lite trädgård. Jag har själv köpt lägenheten och står som ägare till 100%. Min sambo kommer att följa med till det boendet. Räknas då det som att vi köpt gemensamt trots att jag har betalat hela lägenheten. Kan det bli så att vid en ev separation kan sambon kräva hälften av bostaden? Behöver vi skriva samboavtal.

Hur skriver man sådant ? Skall dessa papper i så fall registreras hos Skatteverket eller det är bara handlingar som vi skall förvara hemma?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du innehar två bostadsrätter och undrar om:

1. din sambo har rätt att kräva hälften av bostäderna vid en eventuell separation

2. ni behöver skriva ett samboavtal och i så fall hur ni skriver ett sådant

3. samboavtal behöver registreras hos Skatteverket.


Vid frågor om samboförhållanden blir sambolagen (SamboL) tillämplig.


Vad utgör sambornas gemensamma bostad?

Vid en eventuell separation ska samborna som utgångspunkt dela lika på samboegendomen (8 § SamboL, 14 § SamboL). Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Med sambornas gemensamma bostad förstås bl.a. en bostadsrätt som någon av samborna innehar (5 § första stycket tredje punkten SamboL). Det avgörande är alltså inte vem av samborna som äger bostaden. Även om du har betalat för bostaden, ses den som er gemensamma, om:

- den har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL)
- den är avsedd som ert gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § första stycket tredje punkten SamboL).
När anses bostaden vara förvärvad för gemensam användning?

Bostaden anses vara förvärvad för gemensam användning om samborna vid förvärvet hade för avsikt att den skulle användas gemensamt. Vanligtvis anses därför inte en bostad vara förvärvad för gemensam användning om den förvärvades innan samborna träffades.
Vad gäller i ditt fall?

Slutsatsen är att lägenheten som du köpte innan du och din sambo flyttade ihop inte kommer att ingå i bodelningen vid en eventuell separation, eftersom den inte har förvärvats för gemensam användning. Däremot kommer lägenheten som du nyss köpte att ingå i bodelningen vid en eventuell separation, om avsikten vid förvärvet var att den skulle användas gemensamt.
Ni kan upprätta ett samboavtal

För att vara säker på att egendomen inte ska utgöra samboegendom och inte heller delas lika vid en eventuell separation kan du och din sambo upprätta ett samboavtal (9 § första stycket SamboL). För att ett samboavtal ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna (9 § andra stycket SamboL). Det behöver dock inte registreras hos Skatteverket och kan mycket riktigt förvaras hemma. Om ni behöver hjälp att upprätta ett samboavtal där allt går rätt till juridiskt kan ni göra det här.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”