Sambolagen

2020-09-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Får min avlidna moders sambo tömma huset på hennes kläder m.m. Det är min mor som står som ensam ägare till huset.
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen. Enligt 2 § sambolagen upphör ett samboförhållanden när en av parterna avlider. Huvudregeln i Sverige är att sambor inte ärver av varandra. Även om sambor inte har rätt till arv, så har den efterlevande sambon fortfarande rätt till en bodelning om han eller hon begär det (8 och 18 §§ SamboL). En bodelning innebär att den gemensamma egendomen, dvs bostaden och bohaget, delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne sambon. Det som ingår i bodelningen är sambornas samboegendom. Av 3 § SamboL framgår det att samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de förvärvats för gemensamt bruk. Vidare framgår det av 7 § SamboL, att till samboegendom räknas inte sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål. I detta fall framgår det inte av din fråga, om din moders sambo begärt en bodelning. En begäran om bodelning måste göras inom ett år från det att samboförhållandet upphört, dvs från den tidpunkten din mamma avled. Har det gått mer än ett år så har rätten till bodelning för den efterlevande sambon upphört enligt 8 § SamboL. Har det inte gått mer än ett år, så har din mammas sambo rätt att begära en bodelning. I denna bodelning ska samboegendomen fördelas lika mellan din mammas dödsbo och hennes sambo. Jag tolkar det som om huset inte förvärvats för gemensamt bruk. Detta innebär då att huset inte är samboegendom. Det som däremot kan delas mellan din moders dödsbo och hennes sambo är det gemensamma bohaget. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till det gemensamma bohaget räknas inte sådant som uteslutande användes för den ena sambons bruk 6 § SamboL. SlutsatsOm din moders sambo begärt bodelning i rätt tid, så har hen rätt till bodelning. Det vill säga en lika fördelning av den gemensamma samboegendomen mellan din moders dödsbo och hennes sambo. Det som går att fördela är bostad eller bohag, förutsatt att de har köpts för gemensamt bruk. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen

Kan man försäkra sig om att få behålla sin bostad om samboförhållandet upphör?

2020-09-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag skall köpa en lägenhet. Jag själv skall köpa hela bostaden. Dvs hela handpenningen. Min flickvän kommer att flytta in. Gäller sambolagen. Hur skall ett sådant samboavtal se ut?Tack på förhand.
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Som du säger är det sambolagen (SL) som reglerar egendomsförhållanden mellan sambos. Förutsättningen för att sambolagen ska gälla er situation är följande:att ni är 2 personer,att ni stadigvarande bor tillsammans,att ni är i ett parförhållande, att ni har gemensamt hushåll, samtatt ingen av er är gift. Om alla dessa är uppfyllda kommer alltså sambolagen vara tillämplig (1 § SL). Detta innebär också att det finns vissa regler som gäller när samboförhållandet upphör. Samboförhållandet upphör bland annat om ni gifter er (med varandra eller någon annan), om ni flyttar isär, eller om en av er avlider (2 § SL).Ingår bostad i en bodelning mellan sambos? Bland annat reglerar sambolagen hur man genomför en bodelning. En bodelning ska ske om du eller din flickvän begär det, och om samboförhållandet inte upphör för att ni gifter er med varandra (8 § SL). Bodelning innebär att er så kallad samboegendom fördelas mellan er. Som jag har förstått din fråga undrar du om det finns risk att din lägenhet ska ingå i eventuell framtida bodelning, och om det finns risk att din flickvän kan få ta över den. För att svara på det kommer jag först och främst utreda om lägenheten utgör samboegendom. Huvudregeln är att en bostad utgör samboegendom om den är er gemensamma bostad, och om den har förvärvats för gemensam användning (jfr. 3 § SL och 5 § SL). Vad jag uppfattar från din fråga är det alltså menat att lägenheten ska vara din, men att det är tänkt att hon ska flytta in i den, där ni sedan ska bo tillsammans. Lägenheten kommer således bli er gemensamma bostad. Att det är du som bor där först, och att det är du som betalar handpenningen och köper bostadsrätten tyder på att lägenheten inte är förvärvad för gemensam användning. I sambolagen spelar det dock inte så stor roll vem som har betalat lägenheten, utan poängen är vem som är tänkt att bo där. Baserat på din fråga har du inte köpt lägenheten än, men har redan planerat att din flickvän ska bo med dig i lägenheten. Därför kan det bli svårt att bevisa att den inte är förvärvad för er gemensamma användning. Det finns alltså en risk att lägenheten kan komma att ses som samboegendom, och att lägenheten räknas in i bodelningen (om det blir aktuellt med en sådan).Vad är ett samboavtal? Det ni kan göra för att undvika detta är precis som du nämner att skriva ett samboavtal (9 § SL). I ett samboavtal kan ni ange vilken egendom ni vill ska ingå i bodelningen, och på så sätt kan ni bestämma att lägenheten endast kommer tillhöra dig. För att ett samboavtal ska gälla måste det vara:skriftligt, samtundertecknat av er båda. Det är även viktigt att avtal är tydliga och konkreta för att förebygga eventuella oklarheter eller problem. Om ni behöver hjälp med utformningen har vi på Lawline en E-tjänst som kan hjälpa er med detta.Kan man ta över den gemensamma bostaden även om den inte är samboegendom? Bra att veta är dock att sambolagen har en regel som anger att den andra partnern kan överta bostaden, trots att bostaden inte är samboegendom (22 § SL). Om ni inte har gemensamma barn krävs det dock att synnerliga skäl föreligger. Domstolarna har också haft höga krav för att anse att synnerliga skäl föreligger. För att du ska få en tydligare uppfattning gick domstolen till exempel med på detta i ett fall där paret hade bott i den aktuella lägenheten tillsammans i 16 år. Skulle regeln om att få överta bostaden trots allt bli aktuell i ditt fall, kommer din flickvän behöva ersätta dig för lägenhetens värde. Sammanfattningsvis finns det en risk att lägenheten betraktas som samboegendom. Mitt råd till dig och din flickvän är därför att ni upprättar ett samboavtal, där ni anger att bostaden inte ska tas med i eventuell bodelning. Helt enkelt för att vara på den säkra sidan. Jag hoppas mitt svar var till hjälp,

Har min sambo rätt till halva min bostadsrätt när vi separerar?

2020-09-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag undrar om att min sambo har rätt att kräva halva av min bostadrätt när vi separerat. Jag köpte den innan hon flytta in .
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De bestämmelser som reglerar din situation hittar vi i sambolagen (SamboL). När ert samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av er begär det. I bodelningen ska er samboegendom fördelas mellan er (8 § SamboL). Samboegendom är ert gemensamma bohag och bostad, om det införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Det innebär att exempelvis en soffa som ni köpt gemensamt till lägenheten som ni bor i ihop är samboegendom, men ett köksbord som du ägde innan ni flyttade ihop inte är samboegendom. Som jag tolkar det är din bostadsrätt er gemensamma bostad (5 § 3p SamboL). Eftersom du köpte lägenheten för eget bruk och inte för gemensam användning ingår den dock inte i samboegendomen och ska därför inte heller ingå i bodelningen. Det innebär att din sambo inte har rätt att kräva halva din bostadsrätt när ni separerar.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Köpa ut sambo ur gemensam bostad

2020-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min fd sambo behöver göra upp om vårt hus som vi äger tillsammans. Huset är värderat till 1 050 000 kr. Vi köpte huset för 770 000 kr. Vi har gemensamt bostadslån på 833 000 kr. Min fd sambo bor kvar i huset och jag har flyttat. Nu menar han att jag ska skriva över huset på honom men jag ska inte få några pengar. Jag skulle vilja att han köper ut mig men jag vet inte vilken summa som är rimlig? Möbler och annat har vi redan delat upp så det är endast huset det gäller.
Victoria Ström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är huset samboegendom? På din fråga förstår jag det som att ni har köpt huset tillsammans en gång i tiden. Om ni köpte huset i syfte för gemensam användning och för att huset ska utgöra eran gemensamma bostad, innebär det att huset räknas utgör samboegendom (3 § Sambolagen (2003:376) (SamboL)).Begära bodelning av huset? Förutsatt att huset utgör samboegendom skulle mitt förslag till dig vara att du begär en bodelning. Det kan du göra senast ett år efter att ert samboförhållande upphört (8 § SamboL). Ni kan avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen och eftersom ni redan har gjort upp om övrigt bohag så skulle jag rekommendera att ni avtalar om att den egendomen inte ska ingå i bodelningen. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av er båda (9 § SamboL). Bodelning av husetI bodelningen kommer således endast huset att fördelas på andelar (12 § SamboL). Därefter kommer skulden ni har var för sig på huset att räknas av (13 § SamboL). Det återstående värdet av huset kommer sedan att delas lika mellan er (14 § SamboL). Dvs. Marknadsvärdet på ert hus är 1 050 000 kr, det innebär att din andel kommer vara 525 000 kr och din f.d. sambos andel kommer vara 525 000 kr. Därefter kommer eran gemensamma skuld om 833 000 kr dras av, dvs. 416 500 kr dras av på era vardera andelar. Din och din f.d. sambos andelar blir då 108 500 kr var. Hinder mot en likadelning av husetAv din information framgår det inte hur länge ni varit sambos och hur era ekonomiska förhållande ser ut. Det här är något som skulle kunna inverka på en likadelning vid en bodelning, ex. om ni enbart varit sambos en kortare period (15 § SamboL). Jag har dock utgått från att det inte föreligger några sådana omständigheter. LottläggningenAv din information verkar ni vara överens om att din f.d. sambo övertagit huset, jag förutsätter då att han fortsatt får huset på sin lott (16 § SamboL). Erat gemensamma bohag har ni redan delat upp, det innebär att din f.d. sambo betalar din lott i pengar istället för i egendom, dvs. 108 500 kr. (17 § SamboL).Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen vid ytterligare frågor!

Kan min sambo få rätt till mitt hus?

2020-09-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger ett hus o har blivit sambo. Mitt förslag är, att vi har delad ekonomi, han bet hälften av driften + slitage = 4000:- /mån. (Marknadsmässig hyra för området är minst det dubbla). Jag står för renovering/underhåll. Han tjänar 12-13t kr/mån mer än mej, som jag tänker att han kan investera i annat. Mat delar vi på. Han vill gärna ha en del av värdeökningen på mitt hus ifall vi skulle separera. Det kan ju bli så, att jag isf måste ta ett lån för att lösa ut honom. Då får jag det sämre än innan han flyttade in. Huset är min trygghet, jag är rädd att mista det.Hur ska jag gå till väga? Mvh
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av sambolagen (förkortas SamboL).Utgångspunkten för att samboförhållande är att samborna äger sin egendom. Det enda som kan komma att bli föremål för en bodelning är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget i denna bostad, detta kallas för samboegendom och ska delas lika vid en bodelning (14 § SamboL). För att en bostad ska anses vara samboegendom krävs att den är förvärvad i syfte att utgöra sambornas gemensamma bostad (5 § SamboL). För ditt fall så äger ju du huset sedan innan och din partner flyttar först in senare. Huset kommer därför inte anses utgöra samboegendom, och ska således inte ska omfattas av en eventuell bodelning.Vill du och din sambo att han ska få ta del av värdeökningen skulle jag rekommendera att ni avtalar särskilt om det, då han i regel inte anses ha rätt till denna som inflyttande sambo till ditt hus.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är bostadsrätten samboegendom och den inte anskaffats för gemensamt nyttjande?

2020-09-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag bor i en bostadsrätt sedan 2017 och har nu, tre år senare träffat en partner som avser att flytta in med mig. Kan min bostadsrätt ändå utgöra samboegendom om vi separerar i framtiden? Som jag förstår det krävs det att bostaden anskaffas för gemensamt nyttjande för att den ska anses vara samboegendom. Det kan ju inte vara fallet för mig i så fall?
Julia Lax |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa sambolagen. Bodelning enligt sambolagen Vid en separation mellan två sambor, ska samboegendom ingå i bodelningen (8 § SamboL). Bodelning innebär att samboegendomen delas mellan samborna. Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Det stämmer att bostadsrätten räknas som samboegendom om den ägs gemensamt och var köpt avsedd för att användas av både dig och din sambo (5 § SamboL). Då du har köpt denna bostadsrätt på egen hand tre år innan du träffat din partner, utgör den inte samboegendom. Vem har bäst rätt till bostadsrätten? Vid bodelningen delas samboegendomen lika mellan parterna (13 och 14 § SamboL). Gällande hyresrätter och bostadsrätter finns det en särskild regel som kan komma att bli aktuell vid en eventuell bodelning (22 § SamboL). Denna regel innebär att en av samborna kan ha bäst rätt att ta över bostaden oavsett om bostaden kategoriseras som samboegendom eller inte. För att denna regel ska gälla, behöver personen som anser sig ha mest behov av bostadsrätten visa synnerliga skäl till att bostadsrätten bör tillfalla denna part (22 § SamboL). Kravet "synnerliga skäl" tolkas mycket restriktivt. Den sambo som i ett sådant fall övertar bostaden, måste ersätta den andra sambon för bostadens värde. Det får ske genom att bostadens värde avräknas vid bestämmandet av sambornas andelar i bodelningen, om den som lämnar bostaden kan tillgodoses på det sättet. Om det inte är möjligt måste det som fattas betalas med pengar (22 § SamboL). Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

När utgör bostaden samboegendom?

2020-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag äger mitt hus och ska nu bli sambo, om vi skulle separera om 5 år , är huset fortfarande mitt eller måste jag dela på det ???
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det juridiska förhållandet mellan sambos regleras i sambolagen (SamboL).När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske (SamboL 8 §). Bodelningen innebär att man som huvudregel ska dela lika på all samboegendom (SamboL 14 §). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (SamboL 3 §). Eftersom du äger ditt hus sedan innan är det inte förvärvat för gemensam användning. Det utgör därför inte samboegendom, och skulle inte ingå i en bodelning.Som svar på din fråga skulle huset alltså fortfarande vara ditt och du skulle inte behöva dela på det ifall ni separerar i framtiden.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilka är förutsättningarna för att få uppehållstillstånd om en avser att bli sambo?

2020-09-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Kan min flickvän som är gift få uppehållstillstånd i Sverige för att leva med mig som sambo?Min flickvän är gift och bor i Filippinerna. Hon är separerad sen 2012, hon bor inte längre ihop med sin make. Det går inte att skilja sig i Filippinerna (enda landet i världen + Vatikanen där det ej är möjligt). Vi vill leva tillsammans som sambo i Sverige. Vi har varit ett par sen 2014. Vi känner varann sen långt tidigare, sen 2002, och har träffats många gånger i Filippinerna. Hon var här på besök i drygt ett år under 2018-19 och vi levde då tillsammans som ett samboförhållande. Vi är väldigt seriösa med vår relation och jag har mycket god ekonomi samt boende. Jag är född i Sverige och är svensk medborgare. Jag är skild från ett tidigare äktenskap och lever nu ensam. Hon har sökt om uppehållstillstånd (UT).Kan det faktum att hon fortfarande är gift orsaka att Migrationsverket avslår hennes ansökan ?Det står klart och utryckligt i Utlänningslagen att UT får ges till utlänning som har för avsikt att inleda samboförhållande: 3 a § Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges till1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges,
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga kort som: huruvida din flickvän som bor och är gift i filippinerna kan få uppehållstillstånd i Sverige. För att besvara din fråga, har jag varit i kontakt med Migrationsverket. De har i princip svarat att varje fall bedöms enskilt, utifrån omständigheterna i det specifika fallet. I detta fall kan jag alltså enbart utgå ifrån de allmänna kraven för att kunna få uppehållstillstånd och säga vad utgången skäligen kan bli.Utgångspunkten är Utlänningslagen, som till stor del reglerar bland annat utlänningars förutsättningar att få uppehållstillstånd i Sverige.Sammanfattningsvis finns det två sätt för en person att få uppehållstillstånd. Antingen om hen är blivande anhörig eller familjemedlem till en person som redan bor i Sverige.Uppehållstillstånd till blivande anhörigaAvseende blivande anhöriga, får uppehållstillstånd ges till en utlänning som planerar att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige (utlänningslagen 5:3 a punkt 1). Vid bedömningen för uppehållstillståndet beaktas nedanstående:1. Förhållandet ska framstå som seriöst. Seriositeten i förhållandet baseras på att det ska ha varat en viss tid och paret ska ha träffats i alla fall i en viss utsträckning. Vidare ska paret ha god kännedom om varandra och ska kunna kommunicera på ett gemensamt språk. En stark faktor som också beaktas är om paret väntar barn tillsammans 2. Om den som ansöker om uppehållstillstånd har gjort sig skyldig till någon slags brottslighet och/eller misskötsamhet. Här beaktas även om utlänningen eller utlänningens eventuella barn kan antas bli utsatt för våld av anknytningspersonen (personen som redan bor i Sverige) (utlänningslagen 5:17 stycke 1).3. Försörjningskrav. Slutligen krävs att anknytningspersonen kan försörja sig och har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för både sig själv och för utlänningen (utlänningslagen 5:3 b). Dessa tre förutsättningar kommer alltså att beaktas av Migrationsverket och kan redan nu ger er en fingervisning i hur stor framgång flickvännen kan ha i att få uppehållstillstånd. Eftersom att jag inte fått några detaljer kring dessa, kan jag inte heller uttala mig kring det. Vad gäller giftermålet i Filippinerna, kan jag enbart gissa att Migrationsverket inte kommer att haka upp sig på det då det ju inte kan annuleras på grund av Filippinernas lagar. Istället kan Migrationsverket fokusera på flickvännens vilja, vilket faktiskt är att bli din sambo.Har du ytterligare någon fråga, är du välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på: 08 533 300 04./Vänligen,