Bodelning - efter att man lämnat sambon?

2021-03-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag har bodd med min sambo sedan 2018I 2019 köpte han hus till oss. Jag jobbar inte och har inte betalad till huset.Däremot har jag betalt allt inne i huset möbler, växter, lampor... ja alltDet har utvecklat till et förhållande med psykiskt våld och hot om fysiskt våld och nu har han kastat ut mig och mina hundar Vad säger sambolagen och kan jag kräva bodelning efter jag flyttat? Vågar inte göra det nu och har ingen stans att bo
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad ingår i en bodelning enligt sambolagen?Vid en framtida bodelningen avgör Sambolagens regler vad som ingår i bodelningen. Det som ingår är sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § sambolagen). Med bohag avses möbler, köksredskap, hushållsprodukter m.m som används i gemensamt i hemmet (6 § sambolagen). Det viktiga kravet för vad som ingår i bodelningen är att det är din och din sambos gemensamma bostad och bohag. Fritidsredskap och saker som ni använder för hobby's och fritidsintressen ingår INTE i en bodelning, även om ni använder dessa gemensamt (7 § sambolagen). Att något är gemensamt innebär att det köpts för att både du och din sambo ska använda det båda två. Vad ingår i er bodelning enligt sambolagen?Du skriver att din sambo köpte huset till er 2019, när ni redan varit sambor ett år. Detta innebär att han i sambolagens mening köpte huset för att ni båda skulle bo där gemensamt. Argumentet styrks av att ni sedan tidigare bott tillsammans och därefter flyttade in tillsammans i det nya huset. Kort och gott innebär detta att i en bodelning är du berättigad hälften av värdet på huset. Antingen får han köpa ut dig, eller så kan du få till en tvångsförsäljning eftersom du indirekt är delägare (6 § samäganderättslagen). Att du betalat allt inne i huset innebär inte att du har ensamrätt till allt inne i huset. Materiellt kan du ha förtur på att få de faktiska fysiska sakerna, men din sambo har rätt till hälften av värdet på dessa saker eftersom det klassas som bohag köpt för gemensam användning. Slutliga svaret blir alltså att i en bodelning kommer du och din sambo dela 50 % på allt (både huset och alla saker som du har köpt). När kan du begära en bodelning?En bodelning mellan sambor måste begäras av en av samborna. Detta måste ske senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, dvs när du och din sambo avslutar ert förhållande (8 § st. 2 sambolagen). När du begär en bodelning kommer bodelningen göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut dagen då ert förhållande upphörde (8 § st. 1 sambolagen). Det finns alltså inget juridiskt problem med att vänta med bodelningen tills efter du flyttat; men se till så att du begär en bodelning inom ett års tid. Särskild handräckning?Med hänsyn till att din sambo misshandlar dig psykisk kan det vara så att han ställer till med problem under processens gång. Därför vill jag informera dig om särskild handräckning. När du har fått ett beslut om bodelning ska bodelningen förstås ske, men det händer att arga partners inte lämnar tillbaka sakerna. Om din sambo skulle vägra lämna tillbaka dina saker begår han en brottslig handling. För att du inte ska utsättas för onödiga risker för hans potentiella våldsamhet kan du i sådana fall begära "särskild handräckning" av Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr och då kan Kronofogden kanske hjälpa dig att få tillbaka dina grejer (i det fall att din sambo vägrar lämna tillbaka sakerna). Du kan läsa mer >här<. SammanfattningI bodelningen är både du och din sambo berättigade 50 % av era gemensamma tillgångar (ej fritidsredskap). Du kan flytta från er bostad innan du begär en bodelning, men du måste begära den inom ett år. Eftersom alla saker kommer vara kvar i hans ägo fram till bodelningen kan du få hjälp av Kronofogden om din sambo är besvärlig med att ge dig sakerna du är berättigad. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Fallgropar när man flyttar in och blir sambor?

2021-03-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag ska bli sambo och har sagt upp min lägenhet och påbörjat flytten till honom och från och med 1 mars är vi skrivna på samma adress.Han äger huset (han köpte det för ca 1 1/2 år sedan) och jag flyttar in i huset men har inte köpt in mig i huset. Jag vet att huset är hans så ägarskapet på huset är det inga problem med. Men är det något speciellt jag behöver tänka på eftersom jag mer eller mindre blir hyresgäst hos honom? Finns det några "fallgropar" som jag inte ser? Jag tänker om ni har några bra tips eller en "checklista" för att se att jag har tänkt på "allt"? Med vänlig hälsning
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att ange vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lagJag tolkar din fråga som att du undrar över vad som kan hända vid en eventuellt framtida separation, vilket gör sambolagen tillämplig. Vad ingår vid en bodelning? På begäran av någon av samborna så ska samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § sambolagen). Detta gäller under förutsättning att ni inte har ett samboavtal om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § sambolagen). Vad som utgör samboegendom är gemensam bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Detta innebär att sådant som ni tar med er in i förhållandet inte kommer ingå vid en eventuellt framtida bodelning. Med andra ord är det endast de möbler och liknande som ni köper gemensamt som utgör samboegendom. Finns det något annat att tänka på? Eftersom huset som sagt var inte räknas in i samboegendomen kan det vara värt att tänka på att inte lägga ner för stora kostnader på renoveringar och andra förbättringar utan att skriva ett avtal om att du har rätt till en viss andel vid en framtida försäljning. Sammanfattning Du behöver inte göra något särskilt med den egendom som du eventuellt tar med dig till huset för att försäkra dig om att den inte ska ingå vid en framtida bodelning. Vill du inte att bohag som du köper under ert förhållande ska utgöra samboegendom så kan ni skriva ett samboavtal. Utöver det kan det vara värt att fundera på hur stora kostnader du ska lägga på att förbättra bostaden utan att skriva ett avtal som ger dig rätt till en viss andel vid en framtida försäljning. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan min sambo förbjuda mig att en kompis inte får övernatta i vårt hus när han är bortrest?

2021-02-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Kan min sambo förbjuda mig att en kompis inte får övernatta i vårt hus när han är bortrest?Vi äger halva huset var.
Hellin Gültekin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget i lag som ger din sambo utrymme till att förhindra dig från att bjuda hem gäster, oavsett om ni samäger huset eller inte. Det enkla svaret är, nej han kan inte förbjuda dig att låta en kompis övernatta medan han själv är bortrest. Återkom gärna om du har fler frågor!Vänligen,

Gemensam bostad - samboegendom.

2021-02-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag betalade hela kontant insatsen då vi köpte en bostadsrätt. Vi separerade efter 2,5 år. Ingen bodelning enligt tingsrättens beslut. Nu vill hon hal halva kontant insatsen. Vi står 50-50 på lånen. Vad gäller?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som du betalat hela kontantinsatsen för den bostad du och din tidigare partner bott i, att ni nu separerat och din partner begär halva kontantinsatsen, och du undrar vad som gäller. I din fråga framgår inte om ni varit sambos eller ingått ett äktenskap med varandra. Inte heller framgår om ni upprättat ett samboavtal eller äktenskapsförord, vilket i sådana fall skulle vara styrande för vad som gäller i er situation. Jag utgår därför i mitt svar nedan från att ni enbart varit sambos och inte upprättat något samboavtal.När ett samboförhållande upphör så kan bodelning genomföras om någon av sambornas begär det (8 § SamboL). Bodelningen innebär att den egendom som anses såsom samboegendom ska fördelas mellan samborna. Till skillnad från giftorättsgods i äktenskap är samboegendom begränsad i omfattning och avser endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, under förutsättning att de har införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). I ert fall verkar bostaden ha införskaffats för er gemensamma användning, och den kommer därför att vara samboegendom och ingå i en eventuell bodelning. Detta innebär att din tidigare partner har rätt till halva av samboegendomen. Däremot nämner du att tingsrätten bedömt att ingen bodelning ska göras. Då jag inte läst avgörandet kan jag inte uttala mig närmare om det, men ifall det är fallet verkar domstolen dömt till din fördel (och således ingen del tillfalla din tidigare partner). Jag rekommenderar dig att läsa igenom domstolens handlingar ännu en gång för att se vad som gäller och om behov finns begära förtydligande. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?

2021-03-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |I vårt samboavtal har vi skrivit: att vi ska leva under äktenskapsliknande former och all den egendom som var och en har förvärvat före vi flyttat ihop eller därefter förvärvar, liksom all avkastning av sådan egendom, skall vara vår gemensamma egendom. Vad omfattas av detta? Bilar? Skotrar? Båtar? Kapital på banken?Mvh
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken sorts egendom som omfattas av ert samboavtal. Svaret på din fråga regleras i sambolagen (SamboL). SamboavtaletEnligt sambolagen kan ni sambor träffa avtal om sådan egendom som är samboegendom. Avtalet får alltså först betydelse vid en separation och avtalet kan antingen innebära att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning eller att bodelning inte ska ske alls (9 § SamboL). Detta innebär att ni inte genom samboavtalet kan bestämma att viss egendom som inte är samboegendom ska ingå i en framtida bodelning. Det finns helt enkelt inte utrymme för er att bestämma att annan egendom än samboegendomen ska ingå i en framtida bodelning.Vilken egendom utgör samboegendom? Samboegendomen utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om denna egendom har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med gemensamt bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Sådant som inte klassas som bostad eller bohag, eller som köpts utan syfte att ni gemensamt ska använda det utgör alltså inte samboegendom. Sammanfattning Det är alltså enbart samboegendomen (gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk) som kan omfattas av samboavtalet. Varken bilar, skotrar, båtar eller kapital på banken utgör samboegendom eftersom det inte faller in under gemensam bostad eller bohag. Eftersom det inte utgör samboegendom kan det inte heller omfattas av ert samboavtal.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Vem har rätt till hyreslägenheten vid separation mellan sambos?

2021-03-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har gjort slut och båda vill ha hyreslägenheten vi bor i. Vi står båda på kontraktet. Vem har rätt till den och vart vänder jag mig? Vi har inget samboavtal.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor kring vem som har rätt till hyreslägenheten regleras i sambolagen (SamboL). Det framgår inte i din fråga om ni skaffat lägenheten tillsammans eller om den skaffades innan samboförhållandet, jag kommer därför redogöra för vad som gäller i båda situationerna.Om lägenheten utgör samboegendom ska den tillfalla den som bäst behöver denOm ni skaffade hyreslägenheten tillsammans för gemensam användning och hem utgör den samboegendom. Vid begäran av dig eller din sambo kan en bodelning göras varav eran samboegendom ska delas lika mellan er. Om ni inte kan komma överens vem som ska ta över hyreslägenheten, ska den tillfalla den sambo som bäst behöver den (3 §, 5 §, 8 §, 14 § och 16 § SamboL).Vid bedömning av vilken sambo som bäst behöver hyreslägenheten, kan hänsyn tas till om någon av er har barn, er ekonomi eller möjlighet att erhålla bostad på annat håll. Om lägenheten inte utgör samboegendomOm lägenheten införskaffades innan samboförhållandet utan avsikt att den skulle användas som er gemensamma bostad, ska hyreslägenheten inte betraktas som samboegendom och därmed inte ingå i någon bodelning. Hyreslägenheten ska således tillfalla den som skaffade den innan samborelationen. Trots detta kan den andre sambon överta lägenheten under förutsättning att den sambon bäst behöver bostaden samt att det anses skäligt. Vid en sådan bedömning kan hänsyn tas till om samborna har barn, i annat fall krävs synnerliga skäl för att den andre sambon ska kunna ta över lägenheten (22 § SamboL). SammanfattningVem som har rätt till hyreslägenheten beror dels på om lägenheten utgör samboegendom och dels på en behovsbedömning som jag tyvärr saknar underlag för att göra en bedömning av. Om ni inte är överens om bodelningen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos Tingsrätten som kan avgöra frågan, oftast en advokat. I sådant fall får ni betala ansökningsavgift till tingsrätten samt advokatens arvode. Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig! Annars kan du alltid vända dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Har jag rätt till ersättning för utförd prestation på min dåvarande sambos egendom?

2021-02-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag o min sambo har gjort slut vi bodde i hennes hus min fråga om jag byggt till hennes hus saker som höjt hennes hus värde tex altaner målat om huset har jag då något rätt att ta del av det jag har gjort jobbat ??? Tacksam för svar Med vänlig hälsning,
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska först redogöra för vad som gäller när ett samboförhållande upphör för att sedan besvara din fråga om huruvida du har rätt till ersättning på grund av din utförda tjänst, nämligen att du har målat altaner och målat om huset vilket har höjt husets värde. Jag utgår från att ni inte hade ingått något samboavtal. Bodelning mellan sambor Bodelningen mellan sambor måste begäras inom en viss tid efter samboets upphörande, (8 § st. 2 SamboL). Bodelningen omfattar bara samboegendom. Med samboegendom avses bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, (3 § SamboL). Om en sambo, innan samboförhållandet, förvärvat en bostad för eget bruk så ingår den inte i huvudregel i bodelningen, eftersom kraven i 3 § inte uppfylls. SamäganderättUtgångspunkten är att en sambo blir i princip ägare till vad han eller hon köpt för egna medel. Samäganderätt kan dock uppkomma genom att båda samborna har inkomst och växelvis köper saker till hemmet. Men det finns också något så kallat dold samäganderätt. Dold samäganderätt uppkommer när avsikten varit för bådas räkning/för gemensamt bruk och att man har bidragit ekonomiskt. Det finns ett uppmärksammat fall, NJA 2019 s. 23 där en man hade flyttat in i en kvinnas bostad, och utförde massa reparationer, bland annat braskamin, när de separerades ville han ha betalning för hans utförda prestation, men det fick han inte. Motiveringen var att det faktum att en sambo som har utgifter avseende den andra sambons egendom har särdrag på grund av förhållandet. Samlevnaden innefattar vanligtvis att parterna efter sin förmåga, i ett gemensamt intresse och som ett led i samlevnaden, bidrar till de gemensamma behoven utan att sedan kräva ersättning av varandra. Högsta domstolen (HD) menade även att när en sambo bidrar med ett ekonomiskt tillskott för att förbättra egendom som den andra sambon äger sedan tidigare, i ditt fall är det bostaden, kan samborna komma överens om vad den ekonomiska följden av tillskottet ska vara. Ett avtal kan exempelvis träffas om att den sambo som gör tillskottet ska bli delägare i egendomen. HD uttryckte att utgångspunkten är att det ekonomiska tillskottet som den ena sambon bidrar med inte ger upphov till återkravsrätt. Obehörig vinst HD fann i rättsfallet ovan att sambolagen och förarbetena till denne inte stödjer en sådan rätt. Detta eftersom det är egentligen fritt för samborna att reglera sina ekonomiska förhållanden mellan varandra. Dessutom skulle en ersättningsrätt grundad på obehörig vinst leda till att en separation skapar oförutsedda rättsliga och ekonomiska konsekvenser i et stort antal pågående eller tidigare upplösta samboförhållanden. SammanfattningDold samäganderätt föreligger vid köp av egendom som förvärvas för det gemensamma intresset. I ditt fall handlar det snarare om prestationer som du utfört varför dold samäganderätt inte kan föreligga. Att få ersättning på en annan grund är tämligen svår enligt rättsfallet jag hänvisade till ovan. Domstolen ansåg att en sådan reglering, om ersättningsrätt efter att ett förhållande upphör, skapar inlåsningseffekter och oförutsedda händelser. Detta motiveras med att samborna egentligen kan avtala om deras ekonomiska förhållanden själva. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Kan jag framtvinga en budgivning på vårt gemensamma hus vid en separation?

2021-02-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och sambon ska separera. Vi äger ett hus tillsammans och har 50% var i lån. Han vill köpa ut min del och vi har haft en mäklare här som värderat huset till 5,0 miljoner. Jag tror vi skulle få mer än så ifall vi säljer huset på vanligt vis. Kan jag vägra bli utköpt och kräva att vi säljer huset med mäklare på t ex hemnet istället, då får han i princip buda som alla andra som är intresserade av huset?Jag vill förstås ha ut så mycket som möjligt vid en försäljning så jag kan köpa mig en bostadsrätt.Eller är det en bättre deal för mig att gå med på bodelning, på vilket sätt skulle det i så fall gynna mig?Mvh
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Relevant lag för din frågeställning är Lagen om samäganderätt (SamL). Om du och din sambo äger ert hus tillsammans så kan du begära att huset ska säljas på offentlig auktion (6§ SamL), vilket innebär att både din man och andra kan vara med och bjuda på huset. Du kan även begära att det skall bestämmas ett minmipris som fastigheten får säljas till, om inget bud kommer upp till det priset så kan fastigheten således inte säljas, på det viset blir du skyddad från att fastigheten säljs för billigt. Det är tingsrätten som beslutar om en försäljning av fastigheten ska ske på offentlig auktion och om den beslutar för det så kommer en god man att ta hand om försäljningen och se till att köpebrev utdelas och köpeskillingen sedan fördelas mellan er. Under auktionen så kan du och din före detta sambo förkasta eller anta bud så länge ni båda är överens om att ni vill förkasta eller anta budet, om ni inte är överens så kommer fastigheten däremot att säljas till högst bjudande (12 § SamL). Du och din före detta sambo kommer även få vara med och dela på de förvaltningskostnader som uppstår under tiden som det tar för den offentliga auktionen att genomföras, om ni äger hälften var så får ni betala hälften var (15 § SamL). På det viset får du till en budgivning där den som är intresserad av huset kan buda på det och även din före detta sambo om han vill köpa huset. Om du inte är nöjd med det pris han vill köpa ut dig för och han vägrar lägga ut det till försäljning på vanlig väg får du således ansöka om försäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Innan du gör det är mitt tips dock att försöka se om ni kan komma överens om en värdering där ni båda är nöjda, så kanske ni slipper ett sådant förfarande. Det du riskerar genom att inte gå med på bodelning är att ingen lägger ett bud som motsvarar vad du blev erbjuden vid bodelningen och att du således kommer bli tvungen att sälja huset för mindre än vad din före detta sambo erbjöd dig om hen inte fortfarande står fast vid sitt bud trots att marknaden inte vill betala det priset, vilket hen inte lär göra vid ett sådant scenario. Därav får du fundera kring hur stor du tror risken är att ingen budar tillräckligt högt för att det ska vara värt det för dig och väga det mot tryggheten av att veta vad du i alla fall får om du går med på bodelningen. Om du däremot känner dig helt säker på att du kan få mer vid en budgivning och känner dig trygg i det så har du här en möjlighet att få till en budgivning!Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,