Vad händer med katterna när jag och min sambo separerar?

Jag och min sambo har valt att separera, men vi har två katter som vi köpt tillsammans för ca 3,5 år sedan. Det är enbart jag som står på ägarbeviset och på försäkringen. Det är även jag som tagit mest hand om dom och sett till att de kommit till veterinär, och eftervården och medicinering efter veterinärsbesök, sett till att det alltid finns mat hemma osv. Han har åkt till veterinären enbart en gång och gett medicin nån enstaka gång, han gosar med dem på kvällarna och byter vatten och gör rent kattlådan ibland.

Vi bor i hus i dagsläget och jag ska hyra en lägenhet med tillgång för utevistelse för katterna. Vi kommer verkligen inte överens om vem som ska få ha katterna. Han vill ta det vidare och jag känner att jag vill kämpa för att få katterna.

Är det värt att göra så och vad är det som väger tyngst i detta?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning när samboförhållande upphör

När sambor går isär ska en bodelning göras, om någon av samborna begär det (8 § sambolagen). I bodelningen ingår det som kallas samboegendom, vilket omfattar sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § sambolagen). Bohag är till exempel möbler och köksutrustning. Även om djur inom juridiken klassas som "saker" är de inte bohag. Detta innebär att katterna inte ska ingå om du och din sambo gör en bodelning. Sådan egendom som inte ingår i bodelningen ska fortsätta tillhöra den person som är ägare.

Vem äger katterna?

Det är alltså vem som äger katterna som är det avgörande. För att avgöra vem som räknas som ägare kan flera faktorer spela roll, så som vem som köpt katterna och betalat för dem, om någon står på ett köpekontrakt, vem som står på försäkringen och vem som löpande hat betalt för katterna. Om det inte är självklart vem som är ägare kan det vara så att man gemensamt ör ägare, och då är lagen om samäganderätt tillämplig.

Eftersom du skriver att ni köpt katterna tillsammans tolkar jag det som att ni delat på inköpskostnaden, vilket kan tala för att ni äger katterna tillsammans. Däremot talar det för att du äger katterna eftersom du står på ägarbeviset och försäkringen. Utifrån vad du skriver låter det som att det finns många förutsättningar som talar för att du äger katterna, men jag kan tyvärr inte säga med 100 procents säkerhet att det är så.

Vad kan ni göra?

Det enklaste vore såklart om ni kunde komma överens om hur ni ska göra med katterna, men om det inte är möjligt finns möjligheten att väcka en så kallad fastställelsetalan vid domstol (13 kap. 2 § rättegångsbalken). Detta innebär att ni lämnar över till domstolen att fastställa vem som är ägare till katterna. En sådan talan väcks genom stämning vid tingsrätten i den ort ni bor (10 kap. 1 § rättegångsbalken). Du kan läsa mer om hur det går till på Sveriges domstolar sida (här).

Innan ni går vidare till domstol kan det vara bra att tänka på att det kostar pengar att driva en tvist. Vid ansökan om stämning måste man betala en ansökningsavgift på 900 kr eller 2 800 kr beroende på hur mycket pengar tvisten rör (gränsen går vid 23 800 kr). Sedan kostar det självklart också pengar att anlita ombud.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning