Har min sambo rätt till bostaden även fast jag har betalat för den?

Hej! Vi har ett Sambo-förhållande med min sambo och nu vill jag separera från henne men jag har en fråga, jag tog ett lån från banken tillsammans men pengarna för den första avbetalningen på 15% betalade jag av mina egna pengar. Jag samlade på mig själv där hon inte bidrog med något och jag har också bevis på att jag överfört från mitt konto till att hennes konto var hennes klient på banken som erbjöd mig kredit. Efter att vi sålt lägenheten har min sambo laglig rätt till de 15% som är det bara mina pengar investerade?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall är sambolagen tillämplig. När två sambor separerar kan en bodelning göras om någon om samborna begär det (8 §). Genom bodelningen ska samboegendomen delas upp. Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 §). Om bostaden har köpts för att ni ska bo där tillsammans är den samboegendom och ska därmed ingå i en eventuell bodelning. Lagens regler tar inte hänsyn till vem av samborna som har betalat för egendomen, dvs. även om det bara är du som har betalat för bostaden så utgör den ändå samboegendom och ska delas lika vid en bodelning. För att undvika att egendom blir samboegendom eller att bodelning görs måste ett samboavtal upprättas som anger detta (9 §).

Sammanfattningsvis är bostaden samboegendom om den har köpts för gemensam användning, detta innebär att bostaden ska delas lika vid en bodelning även om du har betalat för den. Det är dock frivilligt att göra en bodelning vid en separation, en sådan begäran om bodelning ska framställas av någon av samborna inom ett år från samboförhållandets upphörande.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning