Formkraven för upprättandet av ett samboavtal

I ett samboavtal måste det framgå ort och datum eller är det endast namnteckningarna som är av vikt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Svar

Det enda formkravet för att ett samboavtal ska anses vara giltigt är att det ska vara skriftligt och att båda parterna ska skriva under det, 9 § andra stycket Sambolagen. Det existerar alltså inga formkrav på att ort och datum ska finnas med i ett samboavtal, emellertid kan det vara bra ur bevissynpunkt att veta när ett samboavtal upprättas om det skulle uppstå en framtida tvist.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus LagerquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning