Vad blir konsekvenserna av att min kille folkbokför sig hos mig?

Hej! Jag undrar om vilka konsekvenser kan jag få när min kille blir folkbokförd i min egen bostadsrätt? Han har nämligen ett hus tillsammans med sin ex men kommer inte sälja huset närmaste 2 år. Exet kommer att gifta sig och min kille vill flytta folkbokförings adress till mig.

Vilka problem kan jag inträffa isf?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Egendom och underhållsskyldighet

Om din kille flyttar in hos dig så att ni anses stadigvarande bo tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll, klassificeras ni rättsligt som sambos (1 § första stycket sambolagen). Det är alltså detta som har relevans i sammanhanget och inte folkbokföringen (även fast folkbokföring såklart brukar ske i samband med samboförhållandets inledning). Med andra ord innebär inte folkbokföringen att ni automatiskt betraktas som sambos; de nämnda förutsättningarna behöver vara uppfyllda för att så ska vara fallet.

Din bostad och ditt bohag som du har köpt innan samboförhållandet inleddes räknas inte som samboegendom, såvida inte egendomen köptes nära i samband med samboförhållandets inledning och syftet var att ni gemensamt skulle använda egendomen. Den egendom som inte är samboegendom ska inte ingå i en eventuell bodelning när samboförhållandet upphör (8 § första stycket sambolagen). Det är nämligen så att endast sambors gemensamma bostad och bohag som har köpts in för gemensam användning räknas som samboegendom (3 § sambolagen).

För dig innebär detta att din bostadsrätt inte kommer ingå i en eventuell bodelning om den inte var nyligen inköpt med syftet att ni gemensamt skulle använda den. Detsamma gäller ditt bohag, det vill säga möbler och köksutrustning m.m. Om ni däremot skulle köpa nytt bohag under samboförhållandet eller köpa en ny bostad kommer dock denna egendom att klassificeras som samboegendom, oavsett vem som betalar. Vid en eventuell bodelning kommer en likadelning ske av värdet av denna samboegendom efter avräkning för era skulder (13 och 14 § sambolagen). Om ni vill undvika en sådan likadelning av er samboegendom behöver ni skriva ett samboavtal som ändrar detta (9 § sambolagen).

Det kan vara bra att tillägga till att det inte finns någon underhållsskyldighet för sambos. Ni har alltså ingen rättslig skyldighet att hjälpa till med varandras kostnader och behov.

Det finns en skyldighet att folkbokföra sig där man bor

Om din kille skulle bo kvar hos exet medan han samtidigt tänker vara folkbokförd hos dig är detta brottsligt och kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader för honom (42 § folkbokföringslagen). Varje person är skyldig att vara folkbokförd där man bor (6 § folkbokföringslagen). Även medhjälp till brottet är kriminaliserat (23 kap. 4 § brottsbalken). Vilket kan leda till att du skulle kunna göra dig skyldig till ett brott om du genom råd eller dåd hjälper till t.ex. genom att låta din kille folkbokföra sig hos dig trots att han inte bor där, t.ex. för att han eventuellt ska kunna få fördelar av att vara folkbokförd hos dig i stället.

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning