Ärver min sambo mitt hus om jag avlider? Hur ska vara säker på att de tillfaller mina barn?

Jag bor med min sambo i ett hus som jag köpte på mina pengar och det står i mitt namn. Båda två har barn från tidigare förhållanden och jag undrar om min sambo ärver huset efter min död. Jag önskar inte detta då jag vill lämna det till mina barn. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambor ärver inte varandra. I ditt fall ärver dina barn din kvarlåtenskap då de är dina bröstarvingar (barn), se 2 kap 1 § ärvdabalken. För att din sambo ska ha möjlighet att ärva efter dig, måste ni upprätta ett testamente. Huset kan dock utgöra samboegendom, trots att det är du som har köpt det, vilket innebär att din sambo kan ta över huset, mot att han löser ut dina barn med hälften av värdet. Det avgörande för din fråga är när du köpte huset. Nedan följer en förklaring.

Samboegendom

Ni räknas som sambor när ni bor tillsammans stadigvarande i ett parförhållande, se 1 § sambolagen. Som samboegendom räknas bostad och bohag som ni har förvärvat för gemensamt bruk, se 3 § sambolagen. Det spelar ingen om det är du som har betalat för huset om du har köpt det för att ni ska bo där tillsammans. Det räknas då som samboegendom, och tillhör till hälften din sambo.

Har du däremot köpt huset innan ni träffades räknas de inte som samboegendom, utan utgör din enskilda egendom. Den ska då inte ingå i en uppdelning i det fall du avlider eller om förhållandet tar slut.

Bodelning

Om huset utgör samboegendom kan din sambo begära en bodelning i det fall du avlider, se 8 § sambolagen. Det innebär att halva huset och det bohag, med avdrag för de skulder ni har tillfaller din sambo. Den andra hälften tillfaller dina barn. Om din sambo vill bo kvar i huset måste han lösa ut dina barn med halva värdet, se 16 § sambolagen.

Även om huset inte utgör samboegendom kan din sambo ha rätt att ta över huset. Detta kräver dock synnerligen goda skäl. Regeln finns till för att skydda en sambo som är i en utsatt ställning. Typiskt sett skulle det kunna innebära att ni precis har fått ett gemensamt barn, och sedan avlider du plötsligt. Regeln är tvingande till den behövande parten, vilket innebär att den tolkas till den svagare partens fördel. Regeln tillämpas dock restriktivt, se 22 § sambolagen.

För att dina barn ska få huset om du avlider

Du och din sambo kan avtala bort reglerna i sambolagen, genom att skriva ett samboavtal, se 9 § sambolagen. Ni kan då skriva att huset ska vara din enskilda egendom även om du köpt det för gemensamt bruk. Huset kommer därmed inte ingå i en eventuell bodelning om förhållandet upplöses, eller om du avlider. All din kvarlåtenskap tillfaller då dina barn med lika delar, se 2 kap 1 § ärvdabalken.

Sammanfattning

Sambor ärver inte varandra. Däremot kan huset vara samboegendom. Då tillfaller huset din sambo om han påkallar en bodelning, mot att han löser ut dina barn till halva värdet. För att vara säker på att dina barn ärver huset om du avlider, måste ni skriva ett samboavtal där det framgår att huset är din enskilda egendom, vilket innebär att det inte ska ingå i en bodelning. Om du behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning