Har min sambo rätt till hälften av mitt hus och mina möbler?

2020-09-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag köpte mitt hus för några år sedan efter en separation. Jag har en dotter som bor varannnan vecka hos mig. Nu har jag blivit tillsammans med mamman igen. Nu vill hon skriva sin adress hos mig, då hon och jag tänker oss en framtid tillsammans. Min fråga är nu om hon har lagligt rätt till halva huset och möbler som jag köpte innan hon kom in i bilden.?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår frågan är ni endast sambor och inte gifta. Därutöver antar jag att du med hus menar en fastighet, dvs. villa och inte en bostadsrätt/hyresrätt. Din fråga är då om din sambo har någon rätt till huset och bohaget (dvs. möblerna) om ni separerar i framtiden. Svaret på din fråga är att hon inte har någon rätt till huset och bohaget. Nedan förklarar jag detta svar mer ingående och inleder med att förklara varför hon inte har rätt till hälften av egendomen. Därefter förklarar jag varför din sambo inte heller kan överta huset och möblerna mot full ersättning (om inte du vill detta).Huset och möblerna utgör inte samboegendomNär ett samboskap upphör och en bodelning förrättas är det endast samboegendom som ingår i boet och ska fördelas mellan dem, (se 8 § sambolagen). Med andra ord är det alltså bara samboegendomen som delas.Vad är då samboegendom? Jo, det är sambornas gemensamma bostad och bohag (dvs. möblerna), under förutsättning att dessa förvärvats (införskaffats) för gemensam användning, (se 3 § sambolagen). Du nämnde att du köpte huset och möblerna innan hon kom med i bilden och då har du inte köpt huset och möblerna för gemensam användning. Det är en annan sak att ni nu har huset/möblerna för gemensam användning men du köpte inte huset och möblerna för gemensam användning. Huset och möblerna utgör därför inte samboegendom och hon har därför inte rätt till hälften av huset och möblerna. Mer specifikt kan man säga att hon inte har rätt till hälften av boets överskott (dvs. Boets överskott = Sambo A:s samboegendom minus i första hand skulder förknippade till denna egendom + Sambo B:s samboegendom minus i första hand skulder förknippade till denna egendom).Möjligheten att överta den gemensamma bostaden mot full ersättning aktualiseras inteVi har alltså konstaterat att din sambo inte har rätt till hälften av boets överskott. Dessutom nämnde jag att hon inte kunde överta den gemensamma bostaden mot full ersättning (om inte du vill gå med på det). Detta grundar sig i en rätt för sambor att i vissa fall överta den gemensamma bostaden (som inte är samboegendom) om denne sambo har störst behov av den, (se 22 § sambolagen). Däremot gäller denna rätt endast om den gemensamma bostaden är en hyresrätt eller bostadsrätt. Eftersom det var fråga om en fastighet, dvs. villa aktualiseras inte denna möjlighet för din sambo. Slutsatsen som kan dras ifrån detta är att din sambo inte har någon rätt till huset eller möblerna vid en framtida separation och bodelning.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Bodelning mellan sambor med gemensam bostad

2020-09-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo ska separera, hon har flyttat ut från vår gemensamma bostad. hon tycker nu att jag ska betala för halva huset vilket i mina ögon blir lite galet.Min ex- sambo tjänar nämligen betydligt med pengar än jag så känns det inte riktigt rätt att drygt 50% av min lön ska försvinna när endast 25% av hennes lön försvinner om vi delar huskostnaderna rakt av.Vad gäller i detta scenario?Tacksam för svar! :)
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är möjligt för parter i ett samboförhållande att avtala om hur fördelningen ska se ut vid en eventuell separation, detta kan göras genom att skriva ett samboavtal (9 § sambolagen). Av din fråga framgår det inte om ni har något samboavtal, jag utgår därmed från att ett sådant avtal inte finns och då gäller sambolagens regler. Jag utgår även ifrån att ni äger 50 % var av den gemensamma bostaden.Samboegendomen ska delas lika vid separationNär ett sambopar separerar ska en bodelning göras och samboegendomen delas lika mellan parterna (8 § och 14 § sambolagen). Vad som anses med samboegendom är bostad och bohag (3 § sambolagen), resterande egendom som exempelvis bil och fritidshus faller utanför och ska inte delas lika. Den sambo som behöver bostaden mest är den som får ta över bostaden vid en bodelning, om det anses lämpligt. Denne sambo har då rätt att få egendomen, dvs. bostaden, avräknad på sin andel av den totala samboegendomen (16 § andra stycket sambolagen). Den som övertar bostaden kan även välja att lämna motsvarande belopp i pengar till den andra sambon (17 § sambolagen).Sambor som äger en fastighet tillsammansNär en bodelning ska göras utan samboavtal räknas inte uppdelningen av fastigheten som en försäljning, utan den är "fiktiv". På grund av detta kommer inte heller någon kapitalvinstskatt att betalas av den sambo som blir utköpt, det vill säga din sambo. Det är därmed viktigt att ni tar hänsyn till detta vid beräkningen av värdet som ska delas lika mellan er. Beräkningen ska se ut såhär:Bostadens marknadsvärde - latent skatt på kapitalvinsten - mäklarkostnaderSammanfattningsvisEr fastighet utgör samboegendom och ska enligt sambolagen delas lika, att ni har olika ekonomisk situation påverkar inte uppdelningen. Eftersom ni inte har ett samboavtal som reglerar annat gäller dock att ni ska dra av den latenta skatten på kapitalvinsten och andra kostnader (exempelvis mäklarkostnader) som kan uppstå vid försäljning. Eftersom det inte finns tillräckligt med information i din fråga kan jag inte göra någon vidare uträkning.Med vänlig hälsning,

Gäller äktenskapsförord för sambor?

2020-09-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej om man e sambo gäller äktenskapsförod. Utan o viga sig? Tack
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!ÄktenskapsförordRegleringen kring äktenskapsförord återfinns i äktenskapsbalken, som härefter kommer att benämnas som "ÄB". Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar. Genom äktenskapsförordet kan makarna bestämma hur det de båda äger ska delas upp. Dvs. vad som ska ingå i giftorättsgodset och delas lika mellan makarna och vad som ska utgöra enskild egendom och lämnas utanför bodelningen ( 7 kap. 3 § 1 st ÄB). Äktenskapsförordet ska vidare upprättas skriftligen och registreras hos skatteverket ( 7 kap. 3 § 2 - 3 st ÄB). Ett äktenskapsförord är alltså inte gällande sambor utan endast makar eller blivande makar. Det sambor däremot kan göra är att upprätta ett så kallat samboavtal. SamboavtalGenom ett samboavtal kan sambor välja att ange om någon egendom, och i sådana fall vilken, som inte ska omfattas av sambolagens bodelningsregler. Huvudregeln i sambolagen säger att om samboförhållandet upphör och någon av samborna begär bodelning skall samboegendom fördelas mellan dem ( 8 § samboL). Det är sambors gemensamma bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner etc.) som utgör samboegendom, om de förvärvats för gemensam användning ( 3 § samboL). Genom att skriva ett samboavtal kan ni som sambor alltså välja vad som ska och inte ska delas lika mellan er. Behöver ni hjälp med att upprätta ett samboavtal kan ni göra det snabbt och enkelt här hos oss här på Lawline.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen.

Hur mycket har en efterlevande sambo rätt att få ut vid bodelning?

2020-09-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mammas sambo avled nyligen. Båda har mycket god ekonomi. Vad gäller för gemensam samboendena såsom möbler mattor lampor mm? Har min mamma rätt att behålla den gemensamma samboegendomen om den har ett värde på högst två prisbasbelopp?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!.I denna fråga blir sambolagen (SamboL) tillämplig. För att egendomen ska fördelas måste din mamma först begära att bodelning ska ske (8 § SamboL). Den egendom som ingår i bodelningen är samboegendomen, alltså sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Möbler, mattor och lampor är absolut exempel på vad som kan räknas som gemensamt bohag, så länge de förvärvats för gemensamt bruk. Precis som du säger har din mamma, som efterlevande sambo, rätt att vid fördelningen av samboegendomen få ut egendom som motsvarar två prisbasbelopp (18 § 2 st SamboL). .Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Hyresvärd och hyresgäst - sambor?

2020-09-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Om man hyr ut en avskild del av sitt hus och skriver hyreskontrakt för den som är inneboende, verkar det se ut som att man är sambos för den som tex söker upp personen på nätet. Hyresgästen har folkbokfört sig på adressen, och det är väl rimligt, men husets ägare vill inte att de ska uppfattas som sambos, då de inte alls lever tillsammans på det viset. Hur löser man det? Finns det någon risk att den inneboende kan ange huset som "säkerhet" för att tex låna pengar hos olika låneföretag?Tacksam för svar.
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Definitionen av sambor hittar du i sambolagen.Sambor är i lagens mening två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § första stycket sambolagen). Det innebär att även om hyresvärden och hyresgästen bor i samma byggnad kommer de inte att ses som sambor, såvida de inte är i ett parförhållande. Med parförhållande menas att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande där det normalt ingår ett sexuellt samliv.Om hyresvärden eller hyresgästen inte vill att namn och adress ska visas på nätet skulle jag rekommendera att kontakta hemsidan som tillhandahåller informationen. Du kan begära att de tar bort personuppgifterna från att visas vid en sökning. Ett lån med säkerhet innebär att den som lånar ut pengar får rätt att ta något som låntagaren äger om hen inte kan betala lånet. Eftersom den inneboende hyresgästen endast hyr och inte äger huset, kan hen inte heller ställa huset som säkerhet för ett lån.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Med vänliga hälsningar,

Har man kvarsittande rätt efter att ett samboförhållande avslutats?

2020-09-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo har valt att avsluta våran relation. Vi har bott tillsammans sedan 4 år. Vi har två gemensamma barn (det yngsta har jag enskild vårdnad om) i hushållet och jag har även ett barn från tidigare relation som bor 100% med mig. Min sambo står ensam på hyreskontraktet och tycker han kan kasta ut oss? Har jag någon rätt till kvarsittning om jag går till tingsrätten? Eller kommer vi bli bostadslösa?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att lägenheten inte kan klassas som samboegendom vid en eventuell bodelning. Om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden utan att denna klassas som samboegendom har den andra sambon rätt att överta lägenheten när samboförhållandet upphör. Detta förutsätter dock att den andre sambon bäst behöver lägenheten, och att övertagandet även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses vara skäligt, vilket framgår av 22 § sambolagen. Detta innebär dels att för att du ska ha rätt att överta rätten till lägenheten så ska du ha störst behov av att behålla lägenheten, dels att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt ska anses vara skäligt. Utgångspunkten är att den sambo som de gemensamma barnen kommer att bo hos är den som har bäst behov av bostaden. Eftersom barnen kommer att bo hos dig, så har du ett större behov av lägenheten. Tingsrätten kommer utöver en behovsprövning även göra en skälighetsprövning. Vid en skälighetsprövning gör tingsrätten en bredare bedömning, och faktorer som tingsrätten tar hänsyn till kan vara om det är så att lägenheten har gått i arv hos din sambos familj, om din sambo inte kommer att få någon annan egendom efter bodelningen, och även andra omständigheter som är specifika för just er situation. Vänliga hälsningar,

Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?

2020-09-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är sambo med ett gemensamt barn, vi äger en bostadsrätt. Kan vårat barn kräva hälften av bostaden om någon av går bort?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambor ärver inte varandraOm någon av er skulle gå bort kommer hela arvet efter den bortgångna att gå till ert gemensamma barn. Som sambo ärver man nämligen inte varandra enligt lagreglerna. Det går dock att ändra utfallet genom att skriva ett testamente. Om det inte finns något testamente kommer alltså ert gemensamma barn att ärva hälften av bostadsrätten eftersom barn tillhör de arvingar som ärver i första hand (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om ni upprättar ett testamenteOm ni däremot skulle upprätta ett gemensamt testamente kan ni ändra på detta och göra så att ni, alltså du och din sambo, ärver varandra. Ert gemensamma barn har dock alltid rätt att få ut sin s.k. laglott, som utgör halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Alltså har ert gemensamma barn alltid rätt att få ut hälften av det som han eller hon skulle ha ärvt utan ett testamente, d.v.s. hälften av hela det arv som du eller din sambo lämnar efter er. Min rekommendationJag rekommenderar er att upprätta ett testamente. På detta sätt kan ni se till så att ni ärver varandra om någon av er skulle gå bort. Vänligen,

Vad kan kostnaden för att köpa ut någon från gemensam bostad bli och hur går det till?

2020-09-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Hittar inte riktigt svaret på denna fråga i forumet.Jag och sambon sedan 5 år ska gå isär,Hon flyttar till hyresrätt och jag bor kvar i villan som jag äger till 100%.Villan är värderad till 4 miljoner och jag gick in med 2 milj kontant vid köp, resterande 2 milj är lån där vi båda står på lånet.Vad blir min totala kostnad för att köpa ut henne ur huset?Mycket tacksam för svar!
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du önskar att lösa ut din ex-sambo från den villa ni idag bor i. Du har tre sätt att gå tillväga: 1. genom bodelning 2. samägandelag och 3. avtal. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vad samboegendom är och hur ägandeförhållandena ser ut huruvida villan klassificeras som samboegendom eller om ni innehar villan med samäganderätt. Slutligen kommer jag ge dig några kommentarer på vad man bör beakta vid fastställandet av belopp för utköp. Din fråga regleras i sambolagen (samboL) och samäganderättslagen (samäL). Vad utgör samboegendom och hur sker en bodelning?Samboegendom är gemensam bostad eller bohag (3 § samboL). Med gemensam bostad förstås bostad som har köpts in i syfte av att samborna ska bruka den gemensamt och att det inte utgör en fritidsfastighet, dvs den ska innehas för bostadsändamål. Med gemensamt bohag förstås möbler, inredning och annat som "inte ser märkligt ut i ett vardagsrum", som köpts in för gemensamt bruk. Det är alltså inte helt självklart huruvida er bostad bör betraktas som samboegendom eller inte. Men om det är så att ni köpt villan medans ni varit tillsammans och att det gjorts i syfte av att ni båda ska bruka den och bo där så kan den utgöra samboegendom. I sammanhanget är det även viktigt att belysa att bostaden kan utgöra samboegendom genom s.k "dold samäganderätt". Det innebär att även om du "på papper" framstår som ägare så kan ändå din sambo ha ett giltigt anspråk på bostaden. Dold samäganderätt föreligger om villan köpts för gemensamt ändamål, din partner har "underlättat förvärvet" ekonomiskt och att du utåt sett (på papper) framstår som ägare. Om villan utgör samboegendom ska den tas upp i en eventuell bodelning. Bodelning mellan sambos sker enbart om någon av samborna begär det (8 § samboL). Bodelning i samboförhållandeVid en bodelning ska det gemensamma bohaget och bostaden läggas samman. Det ska ske en avräkning för skulder (13 § första st samboL). Värdet på samboegendomen efter avdrag om skulder ska likadelas (14 § samboL). Fördelningen sker genom lotter, där ingår all samboegendom således beror beloppet för att köpa ut din sambo på hur stor hennes lott på fastigheten är (16 § samboL). Kan fastigheten ägas med samäganderätt?Fastigheten kan även innehas med samäganderätt. Det innebär att ni innehar ideella andelar i fastigheten. En ideell andel är en hypotetisk del i huset, det vore svårt att dela upp andelarna om de vore fysiska delar i huset. Om det saknas avtal hur ni delat upp ägandeskapet så är utgångspunkten att ni äger lika mycket vardera. (jfr 1 § samäL) Således blir beloppet för att köpa ut din ex-sambo halva beloppet av marknadsvärdet. Kan ni reglera situationen genom avtal?I dessa situationer är det mest förmånliga att få till stånd en överenskommelse. Ni kan fritt reglera den uppkomna situationen genom avtal om ni önskar. Jag har enbart redogjort för de legala reglerna kring samboegendom och samägandeskap. Vad gäller angående lånet?Huvudregeln är att det alltid krävs borgenärens (långivarens) samtycke innan man övertar ett lån från någon annan som är betalningsskyldig. Min rekommendation är att kontakta banken för att förvissa er hur de vill reglera lånen. SlutsatsUtifrån min redogörelse ovan har jag berättat översiktligt hur man legalt kan beräkna hur mycket du behöver betala. Vid en bodelning tas det hänsyn till samboegendom och beloppet kan variera beroende på hur era respektive förmögenhetsförhållande ser ut. Om det innehas med samäganderätt så är utgångspunkten att ni äger halva huset vardera och beloppet blir utefter det.Hoppas du fick svar på din fråga, Mvh