Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?

FRÅGA
Måste man dela eget sparande vid en separation när man är sambos? Jag och min sambo har egna konton med egna sparade men vi betalar vår gemensamma hushåll ihop och vi har barn. Om jag gör en ansökan om bodelning kommer det då göras en bouppteckning och ingår i bouppteckningen mitt eget sparande som han inte har tillgång till?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline för rådgivning.

Sambors ekonomiska förhållanden regleras i sambolagen. Där stadgas både när en bodelning ska ske, och vilken av sambornas egendom som ska delas upp. För att kunna ge svar på din fråga kommer jag därför att sammanfatta dessa regler lite kort i det följande.

Måste man genomföra en bodelning?

När ett samboförhållande upphör av någon annan orsak än att samborna gifter sig, kan var och en av samborna begära att bodelning ska ske. Genom en bodelning delas sambornas så kallade samboegendom upp (mer om detta strax), och om en sambo begär bodelning så måste det ske. En bodelning behöver dock inte ske om ingen begär det; i sådana fall behåller vardera sambo sin egendom också i fortsättningen (8 § sambolagen).

Bara samboegendom ingår i bodelningen

I bodelningen delas som sagt bara "samboegendomen" upp. Men vad är då samboegendom? Jo, samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att bostaden/bohaget förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen).

Sambors gemensamma bostad är som det låter det hus eller den lägenhet som samborna bor tillsammans i (7 § sambolagen). Som nämnts blir bostaden dock bara samboegendom om också den också införskaffats för sambornas gemensamma användning. Till sambors gemensamma bohag hör det "inre lösöre" som är avsett för det gemensamma hemmet. Med inre lösöre menas lösa saker, såsom köksredskap, möbler och hushållsmaskiner. Saker som använts uteslutande av den ena sambon räknas dock aldrig in i det gemensamma bohaget, då det ju ska vara gemensamt (6 § sambolagen). Också här är det viktigt att bohaget har införskaffats för gemensam användning, och inte bara använts gemensamt, för att vara samboegendom.

Mot bakgrund av detta kan man dra slutsatsen att till exempel egna sparpengar och banktillgodohavanden aldrig kan vara samboegendom. Det är ju varken gemensamt, bostad, bohag, eller förvärvat för gemensam användning. Inte heller bilar, fritidshus eller personliga saker är samboegendom, och det ska därför vid ett samboförhållandes upphörande alltid behållas av ägaren (om inte ägaren frivilligt överlåter egendomen förstås).

Sammanfattning

En bodelning mellan sambor måste bara ske om någon av samborna begär det. Men även om det sker en bodelning kommer dina banktillgodohavanden inte ingå i den, då dessa inte är samboegendom. Inför en bodelning är båda samborna skyldiga att redovisa sin samboegendom, men ingen bouppteckning behöver göras (11 § sambolagen).

Jag hoppas att du fått klarhet i vad som gäller. Om du har fler frågor är det bara att höra av dig på nytt genom Lawline. Behöver du praktisk hjälp en bodelning kan du boka en tid med någon av våra jurister på https://lawline.se/boka.

Allt gott,

Ludwig Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3063)
2022-01-27 Hur skiftas arv gällande bostad om ena sambon avlider?
2022-01-25 Behöver man skriva ett samboavtal?
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav

Alla besvarade frågor (98657)