Kan sambo kräva att den gemensamma bostaden säljs vid separation?

FRÅGA
HejJag och min nuvarande sambo äger ett hus tillsammans vi äger 50% var och vi har lagt in lika mycket pengar som insats. Vi funderar på att skilja oss och han vill köpa ut mig (om han kan) men jag vill att vi skall sälja huset via mäklare på traditionellt vis.Min fråga är: Har han rätt att köpa ut mig mot min vilja för att han har mer pengar än jag och kanske kan?Lite bakgrund om våra utgångslägen:Han äger två fungerande företag sedan många år tillbaka och ett fritidshus, han har ekonomisk trygghet. Han har ett barn på halvtid från ett tidigare förhållande. Min situation: Jag har ett barn på heltid från ett tidigare förhållande och jobbar 100% med bra lön. Vad anser ni?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och din sambo ska separera och du undrar ifall du har rätt att kräva att ni säljer er gemensamma bostad genom att sätta ut den på marknaden.

Regler om samboförhållande och vad som gäller vid ett samboförhållandes upphörande finns i sambolagen. Regler om försäljning av gemensamt ägd egendom finns i samäganderättslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Ett samboförhållande upphör bl.a. i det fall samborna flyttar isär (2 § första stycket sambolagen). Det är då möjligt för endera sambon att begära att en bodelning görs (8 § sambolagen). I en eventuell bodelning delas den så kallade samboegendomen lika mellan samborna. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som samborna har skaffat för sitt gemensamma bruk (3 § sambolagen). Observera dock att en begäran om bodelning måste göras inom ett år från samboförhållandets upphörande (8 § andra stycket sambolagen).

Bodelningen kan samborna genomföra på egen hand om de vill. Det finns dock vissa regler som det är bra att känna till. Av frågan framgår det att du och din sambo äger er bostad tillsammans och att ni har köpt den för ert gemensamma bruk. Detta innebär att den av er som bedöms ha bäst behov av bostaden har rätt att få denna avräknad på sin lott (16 § andra stycket sambolagen). Den andra sambon har då rätt till ersättning för bostadens värde. För att avgöra vem som har bäst rätt till bostaden görs en behovs- och skälighetsprövning. En sådan kommer att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Av din fråga framgår det dock att du och din sambo inte är överens om vad ni ska göra med er bostad. I det fall ni inte kan komma överens om bodelningen så har ni båda rätt att ansöka om att en bodelningsförrättare utses (26 § sambolagen). Bodelningsförrättaren ser i så fall till att lösa eventuella konflikter så att bodelningen kan genomföras på ett godtagbart sätt för båda parter.

Försäljning av samägd egendom

Skulle du och din sambo av någon anledning inte komma överens om bodelningen så är det också möjligt för dig att ansöka om att bostaden ska säljas genom offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Detta är möjligt eftersom du och din sambo samäger er bostad. I vanliga fall måste samtliga ägare vara överens om beslut som rör samägd egendom (2 § samäganderättslagen) men den aktuella bestämmelsen utgör ett undantag. Du har alltså rätt att kräva att er gemensmma bostad säljs genom att sättas ut på marknaden. En sådan ansökan ska göras hos tingsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98541)