Fastställande av faderskap vid äggdonation

2018-10-23 i Faderskap
FRÅGA |Vid en äggdonation då paret är gifta blir pappan automatiskt barnets far? Eller måste pappan skriva under en faderskapsblankett?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om paret är gifta blir pappan automatiskt barnets farSå länge mannen har samtyckt till en assisterad befruktning och är gift med kvinnan som bär barnet, blir han automatiskt barnets far. Genom att kvinnan föder barnet blir hon också automatiskt barnets mor.Barnets rätt i framtidenEtt barn som har tillkommit genom assisterad befruktning med äggdonation har, när han eller hon uppnått tillräcklig mognad, rätt att ta del av de uppgifter om donatorn som antecknats i sjukhusets journal. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Min fru säger att jag inte är far till vårt gemensamma barn

2018-10-18 i Faderskap
FRÅGA |Hej.Min ex fru har sagt att jag ej är far till vårt gemensamma barn o vägrat lämna barnet till mig på 2 månader. Har kontaktat socialtjänsten för ett faderskapstest men de vill ej pga vi var gifta vid tidpunkten. Vad ska jag göra o vem ska jag vända mig till?
Fredrik Jonsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör faderskap och dessa bestämmelser hittar man i föräldrabalken FB.Jag förstår det som att socialtjänsten inte vill göra ett faderskapstest eftersom ni var gifta vid tidpunkten då du vände dig till dem? I föräldrabalken finns en faderskapspresumtion som innebär att om ni var gifta vid tidpunkten då barnet föddes så presumeras du vara far till barnet. Detta stadgas i 1 kap 1 § FB. Du behöver alltså inte bevisa att du är far till barnet utan det är du redan lagförd som. Vid ytterligare oklarheten så rekommenderar jag dig att vända dig till socialnämnden, inte socialtjänsten. De är enligt 2 kap. 1 § FB skyldiga att utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs, om barnet har hemvist i Sverige. Dessa uppgifter åligger den socialnämnd där ditt barn är folkbokförd.Hoppas detta svar hjälpte och jag önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning

Hävning av faderskap

2018-10-09 i Faderskap
FRÅGA |Min såkallade far har ingen vårdnad på mig men jag skulle vilja ta bort han helt och hållet att han är min far på papper. Går det att ordna!? Han har ställt till det mycket för mig under många år, som misshandel tex. Så min fråga då: Kan jag ta bort han som min far!?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag utgår i brist på annan information från att det i detta fall rör sig om din biologiska far och inte en adoptivfar eller liknande. I svensk rätt krävs det för att häva ett faderskap att man kan visa att den som är den man vill avregistrera inte är ens biologiska far. Detta följer av 1 kap. 2 § föräldrabalken (FB). Man kan för detta ändamål använda sig av till exempel ett DNA-test. Det är tyvärr inte möjligt att häva ett faderskap mellan ett barn och en biologisk förälder. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha någon ytterligare fundering är du varmt välkommen att återkomma med denna! Med vänlig hälsning,

Min pappa vill ha faderskapet upphävt via tingsrätten. Kan han göra så?

2018-10-02 i Faderskap
FRÅGA |Min mamma var gift med min pappa när jag föddes.dom skildes när jag var 7 år.för 10 år sedan ville han göra ett faderskapstest.han var inte min pappa.nu vill ha faderskapet upphävt via tingsrätten.kan han göra Så?Min mor har dött.han vill nog inte att jag ärver han när han dör
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om föräldraskap finns i Föräldrabalken (FB). Precis som du själv skriver att din pappa vill, så kan din pappas faderskap upphävas via ett mål i tingsrätten. Både din pappa och du kan ansöka om att häva hans faderskap till dig, men ingen annan (FB 3 kap. 1-2 §). Jag förstår din fråga som att ni har gjort ett DNA-test som visar att din pappa inte är din biologiska förälder. Detta är såklart ett ganska tydligt bevis och tingsrätten skulle därför troligtvis godkänna ett upphävande av din pappas faderskap till dig. Sammanfattningsvis: Ja, din pappa kan få faderskapet upphävt via tingsrätten. Jag förstår att det kan kännas väldigt tråkigt att din pappa inte längre vill vara din förälder 'i lagens mening'. Precis som du själv skriver kommer du inte längre att ha rätt att ärva efter honom när han dör om hans faderskap upphävs. Men det är tyvärr så här lagreglerna om föräldraskap och arv ser ut i Sverige och även om ett arv från en förälder kan vara uppskattat, så är det kanske de personliga relationer vi har i våra liv som är det viktigaste, inte pengar och saker. Det är egentligen 'bara' arvet du förlorar genom att faderskapet upphävs, så du och din pappa kan ju fortfarande ha en familjerelation om ni vill. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga. Med vänliga hälsningar

Fastställande av faderskap av annan man

2018-10-23 i Faderskap
FRÅGA |Hej, här är min fråga och undrar vad skall man göra i det fallet. Kvinna har fått barn som är nu 2 år gammal. När barnet var 3 månader uppger hon till myndigheter en pappa till sitt barn, samtidigt sa kvinna privat till min bror att han var biologisk pappa till det lilla barnet. Min bror vill mkt gärna medverka i barnet liv, men barnets mor vägrar, samtidigt efter när barnet var 1.5 år gammal gifte hon sig med den mannen som hon registrerade som barnets far. Vad kan jag göra nu för att vara i barnets liv och ha umgänge och faderskapet ? Mvh
Roksana Jurenczyk |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. Fastställande av faderskapetOm modern är ogift när barnet föds kan faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom, se 1 kap. 3 § föräldrabalken. En sådan bekräftelse måste godkännas av bland annat socialnämnden som enbart får godkänna den om det kan antas att mannen som har lämnat bekräftelsen är far till barnet, se 1 kap. 4 § föräldrabalken. Enligt 2 kap. 1 § föräldrabalken är socialnämnden skyldig att utreda vem som är far till barnet om modern är ogift. Väcka talan om fastställande av faderskapet Talan om fastställande av faderskapet kan väckas av barnet enligt 3 kap. 5 § föräldrabalken. Moder som är en vårdnadshavare kan föra barnets talan, se 3 kap. 5 § 2 stycket föräldrabalken. En man som anser sig vara far till barnet får inte själv väcka en talan om fastställande av faderskapet. Jag föreslår att mannen kontaktar socialnämnden som kan väcka talan för barnets räkning, oberoende av mammans uppfattning. Jag hoppas att du får svar på din fråga. Vänligen

Hur fastställs faderskap och vilka rättigheter till barnet följer med faderskap?

2018-10-15 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Träffade en kvinna för ca 1,5 månad sedan via internet och sedan vid första middagen hamnade vi i säng och hade också samlag. För ca 1 vecka sedan så talar hon om att hon är gravid, även gått till doktor för att säkerställa. Säger sedan att hon skall tänka och jag säger att vi måste prata. Så sker aldrig utan ett par dagar sedan får jag följande meddelande: "Hej! Jag förstår du är lite orolig men det var inte ditt fel eller mitt, och nu har jag bestämt mig att bli mamma och min läkare lovar att vara med mig.... och jag vet du vill inte ha barn och lite mer... Jag lovar att aldrig stör dig och jag vill inte kontakt med dig eftersom jag vill vara ifred... önskar dig allt gott och lycka till". Hon tar bort alla kontaktvägar som vi har dvs sociala media som Facebook, Messenger osv så jag har inte ens en möjlighet att svara på hennes sista meddelande. Eller som en bekant sade, att detta verkar vara planerat ifrån henne. Vad kan jag göra och hur ser mina rättigheter ut till barnet som framöver kommer? Mycket tacksam för ert svar
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller faderskap och rätt till kontakt med sitt biologiska barn. Detta regleras i huvudsak i föräldrabalken (FB) varför mitt svar kommer utgå därifrån. Hur fastställs faderskap?Om modern till barnet inte är gift måste faderskapet bekräftas hos socialnämnden (1 kap. 3 § FB). Om föräldrarna inte medverkar till fastställandet av faderskapet gör socialnämnden en utredning för att fastställa vem som är fader till barnet. Socialnämnden är skyldiga att utreda vem som är barnets fader enda tills barnet fyllt 18 år (2 kap. 1 § FB). Om faderskapsfrågan kan bedömas med tillräcklig säkerhet kontaktas den som kan antas vara fader till barnet för att denne ska få tillfälle att bekräfta faderskapet (2 kap. 5 § FB). Socialnämnden bör verka för att en blodundersökning äger rum beträffande modern, barnet och den som kan vara fader till barnet, om denne begär det eller om det finns anledning till att tro att modern har haft samlag med mer än en man under tiden som barnet kan vara avlat (2 kap. 6 § FB). Socialnämnden kan inte framtvinga en blodundersökning så om någon av de inblandade personerna vägrar medverka får talan väckas vid domstol för att fastställa vem som är fader till barnet (3 kap. 5 § FB).Vem blir vårdnadshavare och vem är underhållsskyldig? Om modern till barnet är ogift får hon ensam vårdnad om barnet vid födseln (6 kap. 3 § FB). Om föräldrarna till barnet inte är gifta men vill ha gemensam vårdnad kan en registrering göras i samband med fastställandet av faderskapet hos socialnämnden eller via Skatteverket. Om föräldrarna inte kan komma överens om att vårdnaden ska vara gemensam eller inte kan det avgöras genom en vårdnadstvist i domstol (6 kap. 5 § FB).Vårdnadshavarskapet om ett barn innebär både rättigheter och skyldigheter såsom beslutanderätt i vissa frågor t.ex. skolval och medicinsk behandling, rätt till information om barnet, skyldighet till att sörja för barnets faktiska omvårdnad. Om du fastställs som fader till barnet blir du underhållsskyldig till barnet (7 kap. 1 § FB). Den förälder som barnet inte bor hos ska försörja barnet genom att betala underhållsbidrag. Storleken på underhållsbidraget bestäms genom avtal eller dom (7 kap. 2 § FB).SammanfattningAv din fråga går att utläsa att mamman till barnet inte verkar vilja ha kontakt med dig och kommer därför kanske inte uppge dig som fader till socialnämnden. Om du vill ha kontakt med ditt barn, oavsett om du vill ha vårdnad eller inte, råder jag dig att kontakta socialnämnden där mamman bor. Om du inte vet var hon bor kan du vända dig till den där du bor så kan de säkert lotsa dig vidare. Avslutningsvis bör nämnas att i frågor om barns vårdnad och umgänge är det barnets bästa som ska vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Samt att det är barnet som har rätt till umgänge med båda sina föräldrar och inte tvärtom (6 kap. 15 § FB). Hoppas du känner att du fick svar på din fråga och lycka till! Vänliga hälsningar,

Kan en tänkbar pappa till ett barn kräva faderskapstest?

2018-10-04 i Faderskap
FRÅGA |Hejsan, Kan min flickväns ex pojkvän kräva ett faderskap test för att få reda på om han är pappan till barnet eller inte?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Föräldrabalken (FB). Vem har rätt att kräva att faderskapstest genomförs?För att ett faderskapstest ska kunna framtvingas krävs det att talan om fastställande av faderskap förs i domstol. En sådan talan kan endast föras av barnet, alternativt av modern eller socialnämnden i barnets ställe (3 kap. 5 § FB). Postitiv faderskapstalan från faderns sida tillämpas inte i Sverige och din flickväns ex har alltså ingen möjlighet att på egen hand framtvinga ett faderskapstest.Under vilka omständigheter ska ett faderskapstest genomföras?Din flickväns ex kan dock ha en indirekt möjlighet att få till stånd ett faderskapstest. Socialnämnden har nämligen en skyldighet att utreda vem som är barnets far om det råder oklarhet om detta (2 kap. 1 § FB). Skulle socialnämnden således bedöma att det är oklart vem som är pappa till barnet, t.ex. för att din flickväns ex vänder sig dit och hävdar det, kan de komma att begära att faderskapstester genomförs. Bara för att din flickväns ex hävdar detta är det dock inte säkert att socialnämnden bedömer det som tillräckligt osäkert vem som är far till barnet att en utredning inleds.Barnets bästa ligger till grund för om en utredning ska initieras eller inte. I dessa frågor är det alltså barnets rätt till en fader, och inte tvärtom, som i huvudsak beaktas.Ta gärna kontakt med oss här om du skulle vilja ha mer rådgivning i frågan per telefon, eller om du skulle ha fler frågor. Hoppas att det här var till hjälp! Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till återbetalning av underhållsbidrag?

2018-10-01 i Faderskap
FRÅGA |Hej,Jag har blivit lurad till att vara far till ett barn av en kvinna som när jag frågade om jag var ensam om att ha sex med kvinnan i samband med att hon blev gravid. I god tro och med mål att ta mitt ansvar har jag ersatt kvinnan för alla kostnader från att hon hävdade att jag var barnetsfar till att vi skilde oss åt efter konstaterande att jag inte var far till barnet via DNA test.Kan jag begära åter alla kostnader för att jag i god tro försörjt kvinnan och hennes barn?Jag har i korthet blivit lurad till ett fadersskap och giftesmål, kvinnan kommer från Uganda och bor nu i Sverige.Med vänliga hälsningar
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Om jag förstått din fråga rätt så undrar du om du har rätt till återbetalning av det underhållsbidrag du betalat ut när det framkommit att du ej är fader till barnet som du betalt underhålls bidrag för. Vad gäller enligt lag? Har man betalat underhållsbidrag för ett barn men det sedan framkommer att man ej är fader till barnet så kan man få ersättning av staten. Det finns även möjlighet att få ersättning för utgivna underhållsbidrag. Ersättningen ska i sådana fall motsvara vad man har betalt ut, på grund av dom, beslut eller avtal, i underhållsbidrag för barnet. Utöver ersättningen kan man även ha rätt till ränta, enligt 5 § räntelagen. Man har dock ej rätt att kräva tillbaka det utgivna beloppet av den person som mottagit underhållsbidraget, i ditt fall modern till barnet. Man får istället göra en ansökan om ersättning till Länsstyrelsen, enligt 5 § i lag om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag. Denna ansökan måste göras inom tio år efter att underhållsbidraget betalats ut, annars preskriberas kravet. SammanfattningsvisLikt ovan nämnt så har kan man ha rätt till ersättning för de underhållsbidrag som felaktigt betalats ut, om det framkommer att man ej är förälder till det barn man betalat underhållsbidrag för. Du hittar mer information i lagen om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag, klicka här. Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,