Hur fastställs faderskap och medborgarskap när barnen är födda utomlands till en utländsk mor och en svensk far?

2019-10-22 i Faderskap
FRÅGA
Hej: Jag är Svensk och gift med Afghansk tjej och har 2 barn tillsammans .Vi bor tillsammans i Sverige nu , familjen har permanent uppehållstillstånd . Barnen är föda i Pakistan . Myndigheten i Pakistan är omöjligt att registrera utländska barnen , däremot Svenska myndigheter kräver födelsebevis och giltig faderskap för att barnen ska bli Svensk medborgare. Vi har födelsebevis från Pakistansk sjukhuset men det hjälpar inte.Vad är alternativet ? vart kan jag vända mig ?Med vänlig hälsning X
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Faderskapsbekräftelse

Bestämmelser om faderskap finns i föräldrabalken (FB).

Om mamman och pappan till ett barn är gifta vid barnets födelse fastställs faderskapet automatiskt enligt 1 kap. 1 § FB, detta kallas faderskapspresumtion. Pappan behöver alltså i det fallet han är gift med mamman till barnet inte bevisa att han är pappan till barnet utan antas automatiskt vara det.

Om föräldrarna inte var gifta vid barnets födelse ska faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse eller dom enligt 1 kap. 3 § FB.

Faderskapsbekräftelsen ska enligt 1 kap. 4 § FB göras:

Skriftligen Bevittnas av två utomstående personer Godkännas av både socialnämnden och mamman till barnet.

Socialnämnden får bara godkänna faderskapsbekräftelsen om det kan antas att den som lämnat in bekräftelsen är pappan till barnet. Om barnet myndigt dvs. att det fyllt 18 år ska barnet själv godkänna bekräftelsen.

Medborgarskap

Barn till svenska medborgare födda efter 1 april 2015 blir automatiskt genom födsel svenska medborgare.

Om ett barn är fött före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är det föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap deras barn får. Ett barn till en svensk mamma blir alltid svensk. Barn till svensk pappa och utländsk mamma blir svensk om pappan var gift med mamman vid födseln eller om barnet föddes i Sverige. Om föräldrarna inte var gifta vid födseln men senare gifter sig med varandra blir barnet svensk medborgare om det är under 18 år och ogift.

Sammanfattning

För att du ska kunna bevisa att du är pappan till dina barn ska du kontakta socialnämnden i er kommun. Socialnämnden har skyldigheten att se till så att ett faderskap fastställs genom utredning om barnet bor i Sverige enligt 2 kap. 1 § FB. Du kan av Socialnämnden begära att du vill att en blodundersökning ska göras för att fastställa faderskap enligt 2 kap. 6 § FB om det skulle vara så att de inte godkänner faderskapsbekräftelsen.

Om du endast vill registrera dina barn gör du det hos Skatteverket genom att göra en anmälan om namn.

Hoppas du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig om du har några ytterligare funderingar!

Vänligen,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll