FrågaFAMILJERÄTTFaderskap27/10/2019

När blir en spermiedonator ett barns far?

JAG har en komplicerad fråga . Jag och min man kunde inte få biologiska barn . Han hade inte spermier nog . I samråd med min man beslöt jag mig att bli gravid ändå . Försöket lyckades på första försöket . Sedermera ville vi ha ha syskon och denna gång köpte vi säd i Danmark . Donatorn hafe nummer 828 och två pojkar kom med två års . Nu vill min inye min man följa äktenskapet . Han är enkelt elak och kallar ungarna horungar . Han tänker inye betala underhåll . Barnen är stora med helt förstörda . Vad ska vi göra . Min man har ju rätt : horungar är dom ju . Jag skulle vilja veta mer om om donator 828 det är viktigt för mig

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar i första hand familjerättsliga regler angående föräldraskap och underhållningsplikt. Dessa regler finner du i föräldrabalken (FB).

Föräldrar har underhållsskyldighet för sina barn

En grundläggande regel i svensk familjerätt är att föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn. Antingen kan de uppfylla denna underhållskyldighet genom den dagliga omvårdnaden av barnen, eller, om de inte bor med barnen, genom att betala underhållsbidrag (FB 7 kap. 1 §). Huruvida din man vill eller inte vill "följa äktenskapet" borde inte spela någon roll: är han barnens far är han underhållsskyldig tills barnen fyller 18 år och gått ut gymnasiet (eller 21 år och ej gått ut gymnasiet).

Det tar oss till nästa fråga, nämligen vem som ska räkna som barnens föräldrar. Du som föderska blir automatiskt klassad som barnens mor i och med att du föder dem: en princip som kallas för mater est. För mannen blir bedömningen krångligare. En avgörande fråga är om ni valde att genomgå den assisterade befruktningen genom lagen om genetisk integritet (LGI) eller ej. Huvudregeln för män och faderskap är nämligen den genetiska kopplingen, vilket i så fall skulle göra donator 828 till den rättslige fadern, eftersom det är hans spermier som använts. Men om ni har följt föreskrifterna i (LGI) vid inseminationen och din man samtyckt till det hela, då är det din man som är barnens rättslige fader (FB 1 kap. 8 §).

Jag kan inte utläsa ur din fråga om ni följt LGI eller inte, men om ni pratat med svenska läkare och följt myndigheternas anvisningar så bör förfarandet skett enligt LGI. Om ni skött det hela helt privat och själva valt ut donator 828, ja då har ni kanske inte följt LGI.

Donatorer blir ej fäder om LGI har följts

Eftersom en inseminering som inte skett enligt LGI innebär att mannen i det assisterade paret inte blir fader, är det alltså donatorn som blir det istället. Har ni alltså inte följt LGI, då är donator 828 barnens far. Han kan – och till och med bör (socialnämnden kommer försöka leta reda på honom) – fastställas som barnens far. Det kommer bl.a. innebära att han blir underhållsskyldig till barnen, enligt vad som sagts ovan. I praktiken kan det dock vara svårt att få tag i honom, om han agerat anonymt och lever i Danmark. Om du tror att donator 828 är far (därför att ni inte följt LGI) och vill ha kontakt med honom bör du vända dig till socialnämnden.

Om ni har följt LGI är det istället din man som är barnens far, som tidigare konstaterat. Donatorn kan då inte fastställas som barnens far, och har ingen underhållsskyldighet. Barnen som fötts genom insemineringen har emellertid en rättighet att få veta vem mannen är enligt LGI 6 kap. 5 §. Denna rättighet är emellertid bara barnens, och gäller först från och med att de uppnått en viss mognad (ålder).

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”