Fastställande av faderskap och underhållsskyldighet

2019-11-21 i Faderskap
FRÅGA
Hej min kompis blev våldtagen när han sov på en fest och visa sig sedan att hon blev gravid efter det och nu två år senare berättat hon att han har en son och vill han skall betala underhåll. Hur juridiskt hjälp kan han få och kan hon kräva detta när hon hållt det hemligt för honom och ljugit för sociala att hon inte viste vem pappan var?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

För att en person ska vara underhållsskyldig för ett barn krävs att föräldraskapet är fastställt. Jag förstår det som att din vän inte är fastställd som barnets far, varför han inte har underhållsskyldighet gentemot barnet. För att han ska vara skyldig att betala underhåll skulle det alltså krävas ett fastställande av faderskap. Fram till att barnet fyller 18 år har socialnämnden en utredningsskyldighet och ska medverka till att fastställa faderskapet, föräldrabalken 2 kap 1 §. Socialnämnden kan i detta fall välja att väcka talan om fastställande av faderskap vid domstol. Talan om fastställande kan också väckas av barnet. Även barnets mor har en rätt att föra barnets talan fram tills barnet fyllt 18 år, föräldrabalken 3 kap 5 §. För det fall din vän är barnets genetiska far ska han fastställas som barnets far. Det finns ingen möjlighet att undkomma detta. Talan om underhåll kan vidare föras samtidigt som frågan om fastställande.

Din vän är alltså inte underhållsskyldig som det ser ut idag. Fastställs hans faderskap har han dock en underhållsskyldighet och talan om detta kan föras samtidigt som talan om fastställande av faderskap.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (313)
2020-08-08 Fastställande av faderskap
2020-07-24 Vem kan häva bekräftat faderskap?
2020-07-11 Kan man avsäga sig sitt faderskap?
2020-05-28 Faderskapspresumtion om befruktning sker innan skilsmässa och födsel efter

Alla besvarade frågor (82647)