Särkullbarn och efterlevande makes arvsrätt

2021-03-29 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan!! Är lite nyfiken om vad som gäller i ett sån här situation.K och M har två barn, dem skiljer sig och K gifter om sig med en S,Dem är gifta i 20 år och sedan avlider K, vad är det då som gäller,Vem ärver, barnen eller S?? Tänker på egendomar som Lägenhet, husbil, bil mm.Tacksam för svar
Ebba Kristensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga såsom att du undrar vem som ärver efter K avlider. För att besvara frågan kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).Vad sker vid K:s bortgång?Ett äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelning ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § första stycket ÄktB). All gemensam egendom som makarna äger räknas som giftorättsgods om ingen av dem har enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Enskild egendom ska inte delas i bodelningen och kan göras enskild genom äktenskapsförord, eller om någon av makarna fått en gåva, arv eller testamente med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). I en bodelning som sker på grund av ena makens bortgång blir hälften av giftorättsgodset den efterlevande makens egendom och den andra halvan tillfaller den avlidnes bröstarvingar.Särkullbarns arvsrätt går före efterlevande makens arvsrättBarn tillhör den första arvsklassen och har då som utgångspunkt rätt att dela lika på den avlidne förälderns kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). När det finns en efterlevande make så har dock denne rätt att ärva framför barnen men detta gäller endast gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). De två barnen från K:s tidigare äktenskap benämns i lagen särkullbarn då de inte är K och M:s gemensamma barn inom äktenskapet. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid deras förälders bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Alltså skulle K:s barn ärva hela faderns kvarlåtenskap när han går bort. Det betyder att efterlevande maka S inte har någon rätt att ärva K om de inte har upprättat testamente.Dock finns det en möjlighet för särkullbarn att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken och istället få rätt till efterarv (3 kap. 9 § första stycket ÄB). I så fall skulle den efterlevande maken S ärva K:s kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Vid K:s död skulle sedan särkullbarnen få rätt till sin andel av K:s arv. Detta förutsätter såklart att särkullbarnen frivilligt går med på det.Möjligheter att begränsa särkullbarnens arvsrättSärkullbarnens arvsrätt går att delvis begränsa genom upprättande av testamente. Det får dock inte inskränka särkullbarnens laglott (hälften av arvslotten). Om det sker kan särkullbarnen begära jämkning för att få ut hela sin laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB).Dessutom kan särkullbarnens arvsrätt bli uppskjuten på grund av basbeloppsregeln (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Regeln ger efterlevande maken rätt att alltid få ut ett värde av fyra prisbasbelopp. Det betyder att ifall bodelningen skett och den efterlevande maken inte uppnår det beloppet på sin egendom kan resterande belopp tas från den avlidnes makes kvarlåtenskap det vill säga särkullbarnens arv. Det som sedan tas från kvarlåtenskapen för att uppnå fyra basbelopp blir efterarv för särkullbarnen. Det innebär att de får ut det när den efterlevande maken avlider. SammanfattningDetta betyder att särkullbarnen har rätt att erhålla hela K:s kvarlåtenskap om inget testamente har skrivits. Om man vill skydda efterlevande make S:s arvsrätt går det att upprätta testamente. Det får dock inte inskränka särkullbarnens laglott. Dessutom kan särkullbarnen gå med på att avstå från sitt arv vid K:s bortgång och istället få ut efterarv när S avlider.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Bodelning av sambos barndomshem

2021-03-28 i Bodelning
FRÅGA |Min sambo har valt att göra slut med mig efter 4 års tid. Vi bor sedan 3 år tillbaka i hans barndomshem som vi har köpt ihop, lagt in precis samma summor osv. Jag vill bo kvar eftersom jag aldrig känt mig så hemma någon annanstans plus att vi har renoverat oerhört mycket som har varit på mina initiativ. Även han säger att han vill bo kvar.Min fråga är egentligen, har han mer rätt till att bo kvar i huset eftersom det är hans barndomshem fastän vi har köpt huset ihop och äger det lika mycket?
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i sambolag (SamboL).Den egendom som ska bli föremål för bodelning enligt sambolagen är endast bostad och bohag (dvs. möbler) som har förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Detta gäller dock inte egendom som den ena sambon i gåva eller genom testamente med föreskrift om att det ska vara enskild egendom, 4 § SamboL. Detsamma gäller egendom som sambon fått i arv men med föreskrift i testamente om att det ska vara enskild egendom eller egendom som trätt i stället för denna typ av egendom. Sammanfattningsvis finns det inget i sambolagen som skulle ge din sambo bättre rätt till bostaden med anledning av att det är hans barndomshem, endast ifall han hade fått bostaden i arv eller gåva. Men utifrån det du uppgett verkar det som ni har förvärvat bostaden för gemensam användning och därav ska den delas lika mellan er (antingen genom försäljning av bostaden eller att en av er bor kvar och den andra får ersättning).Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Får vårt bodelningsavtal se ut som vi vill och måste det skickas in någonstans?

2021-03-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min man ska separera. Vi är överens om hur vi ska dela våra tillgångar, i princip tänker vi behålla våra egna sparade pengar som vi har på egna sparkonton, han ska också behålla de skulder han har. Någon gemensam fastighet har vi inte. Är det okej att göra så om vi är överens och skriver i bodelningsavtalet att det är det vi har kommit överens om? Är det någon som ska kontrollera om vi har delat lika eller inte? Måste vi skicka bodelningsavtalet någonstans eller är det bara för vår egen skull?Tack på förhand.
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Överens om bodelningen vid skilsmässaÄr ett par överens om hur bodelningen ska ske kan de på egen hand upprätta bodelningsavtalet likt vilket avtal som helst. Avtalet är då ett bevis på vad ni kommit överens om, vem som ska ha vad samt att ert ekonomiska förhållande upphört. Det finns alltså inget krav på att ni måste ta hjälp av en jurist eller advokat. Många väljer dock ändå att ta hjälp eller ansöka om en bodelningsförrättare, exempelvis för att få hjälp med att komma överens, se till så att avtalet blir rätt eller för att se till att få det en har rätt till ur bodelningen.Bestämmelsen i 9 kap. 5 § äktenskapsbalken som beskriver att bodelningsavtalet ska vara skriftligt och underskrivet av båda makar, är tvingande. Däremot är inte reglerna om hur egendomen skall fördelas tvingande, utan där kan ni som två makar göra upp hur ni vill. Ni kan alltså i bodelningsavtalet besluta hur ni vill om fördelningen av tillgångarna, även om andelarna blir väldigt ojämna.Du skriver i din fråga att ni är överens om hur ni ska fördela era tillgångar, vilket lätt kan skrivas in i avtalet som att "tillgångarna har delats i sämja" eller något liknande. Däremot skulle jag rekommendera att ni tar upp dyrare tillgångar såsom eventuella bilar och annat liknande i avtalet för att undanröja eventuella tvivel.Var kan bodelningsavtalet registreras? Ni kan registrera ert bodelningsavtal hos Skatteverket om ni vill. Detta är alltså inte något som är obligatoriskt utan kan ske frivilligt enligt 13 kap. 6 § äktenskapsbalken. Tänk dock på att ni först måste ha lämnat in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten för att ni ska kunna registrera bodelningsavtalet. Jag rekommenderar att ni registrerar bodelningshandlingen hos Skatteverket för att undvika framtida tvister, då handlingen är ett bevis på vad ni kommit överens om. Hur ni går tillväga steg för steg för att registrera bodelningsavtalet finns på Skatteverkets hemsida.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Lycka till och allt gott,

Delas skulder från innan äktenskapet vid bodelning?

2021-03-13 i Bodelning
FRÅGA |HejKan CSN-skulden som skapats innan en relation startades delas vid bodelning? Eller kommer det att vara privat egendom? Vi betalde for det nar vi var tilsammans, men fick ingen direkt fordel annat än ett jobb som en av oss hade som kunde ha kopplats till den utbildning som fått med CSN.I alla fall, en av oss studerar pa samma tiden som andra jobbade, och fick CSN skuld som borjade efter vi var tilsammans. Det forstar jag att delas. Tack
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Egendom och skulder i ett äktenskapI ett äktenskap ansvarar vardera make för sina egna skulder och råder för sin egen egendom (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det innebär alltså att ni inte delar skulder eller egendom som ni inte skaffat tillsammans. En CSN-skuld som den ena maken har fått är alltså dennes egen skuld även om skulden uppstått innan eller efter äktenskapet. Även om ni har valt att tillsammans betala av för den enas skuld då är skulden fortfarande dennes. Vid bodelningSå länge äktenskapet fortgår har ni alltså ansvar för era egna skulder och er egen egendom. Vid bodelning däremot så räknar man ihop makarnas egendom som giftorättsgods (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det innebär att ena makens skulder kan påverka den andra maken.Vid en bodelning räknar man av från makarnas egendom den skuld som de har innan man sedan lägger ihop vad som kvarstår av makarnas egendom för att dela lika (11 kap. 2-3 § Äktenskapsbalken). Till exempel innebär detta innebär alltså att om ena maken har 50.000 kr i skulder och den andra maken inte har några skulder, samt att båda makarna har 100.000 kr vardera i egendom kommer bodelningen se ut såhär:Make A Make BGiftorättsgods 100.000 kr 100.000 krSkuld 50.000 kr 0 krKvar 50.000 kr 100.000 kr Totalt innebär det att makarna ska dela lika på 150.000 kr, vilket innebär att make B blir påverkad av make As skulder. För att förhindra detta kan man skriva äktenskapsförord där man anger att egendom är enskild egendom, så att det inte delas i bodelningen (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). SammanfattningEra respektive skulder och egendom är er egen och ni ansvarar själv för dessa. Däremot om ni skiljer er påverkas ni av den andras skulder. Vill ni förhindra detta kan ni skriva ett äktenskapsord. Med vänliga hälsningar,

Har en sambo vid bodelning rätt till en fastighet där den andra står som ensam lagfaren ägare?

2021-03-28 i Bodelning
FRÅGA |Min sambo gav sin del i våran fastighet som gåva till mig och jag står nu som ensam lagfaren ägare. Jag har även övertagit hennes lån.Nu ska jag och min sambo separera och jag undrar om min sambo har någon rätt i fastigheten avseende bodelning?
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar som din sambo har någon rätt till en fastighet som du står som lagfaren ägare till.Tillämplig lag för sambor är sambolagen (SamL).En sambo kan begära bodelningNär ett samboförhållande upplöses kan någon av dem begära bodelning, 8 § SamL. Bodelning måste alltså inte ske utan sker bara om någon kräver det. Vid en bodelning ska man dela på samboegendomen vilket utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, 3 § SamL. Vad räknas som gemensam bostad?Som sambors gemensamma bostad räknas fast egendom som någon av er äger, det räcker alltså med att en person står som lagfaren ägare. Fastigheten är gemensam bostad och samboegendom under förutsättning att det finns en byggnad på fastigheten som ni har som ert gemensamma hem. En annan förutsättning är att egendomen innehas huvudsakligen för att fungera som ert gemensamma hem, 5 § SamL. Det innebär att fastigheten som du är lagfaren ägare till är samboegendom om förutsättningarna ovan är uppfyllda. Det betyder att om din sambo kräver en bodelning så ingår även fastigheten i bodelningen även fast bara du står som lagfaren ägare.Man kan avtala bort fastigheten från bodelningenOm jag förstår dig rätt så har du fått din sambos andel i fastigheten med syfte att du ska vara ensam ägare och behålla fastigheten efter att ni separerat. Om sambor står inför ett upphörande av förhållandet får samborna avtala om den kommande bodelningen, 10 § SamL. Detta avtal kallas föravtal. I ett föravtal får anges hur vissa tillgångar ska fördelas. Det innebär att ni kan upprätta ett föravtal där ni anger att fastigheten ska tillfalla enbart dig. Föravtalet måste skrivas under av båda samborna.En sambo kan ändå få behålla egendom vid en bodelning när det föreligger vissa omständigheterOm din sambo skulle kräva bodelning och inte vill upprätta ett föravtal leder det till att fastigheten ska tas med i bodelningen. Om det på grund av omständigheterna är oskäligt att du ska behöva lämna ut fastigheten kan du få behålla fastigheten vid en eventuell bodelning, 15 § SamL. Omständigheten i ditt fall kan vara att du övertagit fastigheten i syfte att bli ensam ägare och att du ska behålla fastigheten efter separationen. Andra omständigheter att beakta är förhållandets längd och era ekonomiska förhållanden.SammanfattningOm din sambo kräver bodelning kan fastigheten ingå i bodelningen. Ni kan dock upprätta ett föravtal där ni avtalar om hur tillgångarna ska fördelas för att du ska ha ensam rätt till fastigheten. Om din sambo skulle kräva bodelning kan du ändå få behålla fastigheten om det finns omständigheter som talar för det.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ska mitt företag ingå i bodelningen?

2021-03-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag ansökte om skilsmässa 1 april förra året. Vid tidpunkten för skilsmässan ägde jag ett företag som jag fortfarande äger. Företaget har stigit betydligt i värde det senaste året. Vi ska nu göra bodelning. Jag undrar om mitt ex har krav på på någon del av värdestägringen på bolaget. (Värdestegringen uppfattar jag som ett resultat av det affärsverksamhet som jag ensamt bedrivit efter brytdagen för ett år sedan.)
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga. När det gäller bodelning vid äktenskapsskillnad så regleras detta i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer dela upp din fråga i två delar där jag först går igenom om det ska ingå i bodelningen för att därefter se över när det i sådana fall ska värderas. Ska företaget ingå i bodelningen?Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Vidare framgår det av lagen att makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att företaget kommer att utgöra giftorättsgods i den mån ni inte exempelvis har undantagit det genom äktenskapsförord. Avkastningen på enskild egendom utgör giftorättsgods i den mån ni inte har överenskommit om annat (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Hur ska värderingen ske?Som huvudregeln ska egendom vid bodelning fördelas utifrån dess värde vid den kritiska tidpunkten. Med den kritiska tidpunkten menas den dagen då talan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Det är därför företagets värde vid dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes som gäller. SammanfattningSåvida företaget inte har utgjort enskild egendom kommer det troligast att ingå vid bodelningen. Ditt ex kommer då ha rätt till en del av företagets värde från den kritiska tidpunkten. Skulle du vilja ha mer hjälp är du varmt välkommen att ta hjälp av någon av Lawlines jurister. Vänliga hälsningar,

Bodelning vid skilsmässa utan äktenskapsförord

2021-03-19 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min man ska skiljas. Vi bor tillsammans i ett hus som han köpte efter en tidigare försäljning av ett annat hus då han skilde sig från sina barns mamma. Jag har inte några pengar i huset, varken som lån eller insats. Vi har inte skrivit några dokument varken som sambos eller när vi gifte oss. Det finns inga äktenskapsförord. Vi har ingen gemensam ekonomi och jag har betalt honom en summa varje månad för boendekostnader. Jag undrar nu vad jag har rätt till. Jag har inga egna tillgångar, inget sparande, enbart skulder. Jag är ensam med ett barn på 100% och känner nu att vår framtid är väldigt svajjig. Min lön är inte särskilt hög. Kan jag begära att min man betalar mig en summa pengar istället för att begära en bodelning? Alltså nöja mig med en mindre summa än hälften? Vad har jag rätt till?Behöver hjälp.
Karolina Sandgren |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tänkte börja med att förklara skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom, sedan gå vidare och förklara hur en bodelning går till och vem som har rätt till vad.Dessa frågor regleras i äktenskapsbalken.Giftorättsgods och enskild egendomI 7 kap. 1 § äktenskapsbalken stadgas att all egendom i ett äktenskap är giftorättsgods, i den mån den inte är enskild egendom. För att en egendom ska betraktas som enskild behöver detta framgå av exempelvis ett äktenskapsförord, om det inte handlar om egendom som en make fått genom gåva, arv eller testamente med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda egendom.I ert fall verkar alltså all din och din makes egendom vara giftorättsgods.Giftorättsgodset ska delas lika vid en bodelningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Vid bodelningen beräknas först makarnas respektive andelar i boet, 11 kap. 1 § äktenskapsbalken, och därefter räknas makarnas skulder bort från deras del av giftorättsgodset, 11 kap. 2 §. Sedan räknas resterande giftorättsgods ihop och delas upp i två lika delar, som utgör varderas makes del i bodelningen.Till exempel:Du har giftorättsgods värde 0 kronor och skulder på 100 000 kr. Din make har giftorättsgods till ett värde av 1 miljon kronor, och skulder på 500 000 kr. Efter skuldavdraget återstår 500 000 kr (från din make) + 0 kr (från dig) = 500 000 kr / 2 = 250 000 kr vardera vid bodelning.Din makes tillgångar får inte användas som täckning för dina skulder vid bodelningen, varför din andel som ska ingå i bodelningen uppgår till 0 kr och inte ett minusbelopp.Ovanstående är vad du har laglig rätt till.Huset ska ingå vid bodelningen som giftorättsgodsSom jag beskrivit ovan är all egendom som inte är en makes enskilda egendom giftorättsgods som ska delas lika vid bodelning.Detta gäller även huset ni bor i, oavsett vem som ägde det innan ni gifte er eftersom äktenskapsförord saknas.Den make som har "bäst behov" av huset ska dock få det, enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken, men ska då också räkna bort värdet av huset från sin andel.Överenskommelse makarna emellanÖnskar du och din make inte förrätta en bodelning, kan ni givetvis komma överens om annat, antingen på egen hand eller med hjälp av en jurist. I det senare fallet kan jag varmt rekommendera dig att kontakta oss på info@lawline.se, så hjälper vi dig.Vill du gå vidare utan juridisk hjälp råder jag dig att ha i åtanke vad du faktiskt har laglig rätt till, vilket är hälften av alla era sammanlagda tillgångar, efter att avdrag för skulder gjorts enligt beskrivet ovan. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Påverkas bodelningen om jag flyttar ut tidigare?

2021-03-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min man äger vårt hus tillsammans (köpte huset tillsammans).Nu ska jag ta en hyresrätt ett tag medans min man ska bo kvar i huset. Har jag ändå rätt till halva huset vid en eventuellt bodelning och försäljning? Vad händer om jag byter adress innan försäljning och bodelning? Påverkar det något?Vi är gifta sedan 2017 och köpte huset 2019.Vi har inget äktenskapsförord.
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en bodelning ingår all egendom som är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att om huset inte är enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord eller tidigare gåvobrev ska huset ingå vid en bodelning. LikadelningUtgångspunkten är att makarnas egendom delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Det finns en undantagsregel som innebär att om giftermålet har varat kortare än fem år ingår 20% av giftorättsgodset per år i likadelningen (12 kap 1 § ÄktB).Rätt att överta egendomDen som har störst behov av den gemensamma bostaden har rätt att ta över bostaden (11 kap. 8 § ÄktB). Det innebär inte att en make får bostaden och den andra blir utan kompensation utan den som tar över bostaden måste ersätta den andra maken ekonomiskt för att överta hela bostaden.SammanfattningI ditt fall innebär detta då ni har varit gifta i ca fyra år ska ni dela lika på ca 80% av giftorättsgodset. Resterande ca 20% behåller varje make för sig. Om du flyttar från bostaden kan det påverka vem som anses ha störst behov av huset men det enda som påverkar fördelningen av huset ekonomiskt är vem som är ägare och vem som har köpt huset. Om ni äger huset till lika stor del och har betalat lika mycket spelar det ingen roll om du flyttar eller byter adress utifrån ett ekonomiskt perspektiv, eftersom det inte påverkar ägandet.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,