bodelning mellan sambor

2021-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej äger en fastighet till 50%. Den 1/4-21 har det gått ett år sedan jag flyttade och jag betalar fortfarande på lån och räntor. Min sambo pratar inte om bodelning av fastighet. Vad kan jag göra? Står på lagfarten 50%.Vänligen,
Maryam Naqqar |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frivilligt att bodela:Det är frivilligt för sambor som separerar att göra en bodelning. Paret kan komma överens om att dela upp egendomen mellan sig på något annat sätt än genom bodelning enligt sambolagen. Då en sambo begär att man ska bodela måste dock den andra sambon medverka till bodelningen. Ingen bodelning under bestående förhållande:Makar kan begära en bodelning under be­stående äktenskap/partnerskap. Det innebär att makarna delar upp ägandet till giftorättsgodset mellan sig. ­Bodelning under bestående samboförhållande är inte möjligt för ­sambor. De kan endast bodela när förhållandet upplöses. I ditt fall framkommer det inte om ni har separerats eller inte därför blir det svårt för mig att bedöma i ditt fall. Så här går det till att genomföra en bodelning: Bodelningen är sambornas verktyg för att lösa upp samboförhållandet. Bodelningen genomförs i flera steg. Samborna ska:- utreda vilka tillgångar och skulder de hade när samboförhållandet upphörde-göra en andelsberäkning, som är en värdering av samboegendomen och skulderna för att man ska veta hur mycket var och en ska bidra med i bodelningen-genomföra en lottläggning, där det bestäms vilka konkreta saker var och en ska ha-skriva ett bodelningsavtal där de fastställer bodelningen och lottläggningen.Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänligen,

Vilken summa kan jag lösa ut min make för?

2021-03-29 i Bodelning
FRÅGA |Ska skiljas köpa ut man från hus, äldre hus värt ca 1,2 milj enl värdering. Vad blir summan jag ska betala han?
Emil Wellander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid skilsmässa görs en bodelningInledningsvis tillämpas äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) på din fråga. När ni nu ska skilja er kommer en bodelning ske, vilket framgår av 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ingår all egendom som är giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Egendom som inte kommer att vara med i delningen är er eventuella enskilda egendom. Dessutom ska vardera makes skulder dras av när ert giftorättsgods lagts samman. När så har skett så ska en hälftendelning ske, det vill säga att ni ska dela lika på allt giftorättsgods. Detta framgår av 11 kap. 2-3 § ÄktB. För att räkna ut hur mycket du ska lösa ut din make för, behöver eventuella skulder ni har på huset avräknas. Ni ska avräkna skulderna från marknadsvärdet på huset idag, vilket var 1,2 miljoner enligt dina uppgifter. Efter att skulderna på huset dragits av återstår summan som ni ska dela lika på (i verkligheten kommer det ju ingå mer egendom än endast huset här). Om vi hypotetiskt säger att ni har 200 000 kr i lån så får ni alltså 500 000 kr vardera vid en hälftendelning.Antingen kan du betala kontant eller genom att kvitta egendomEftersom du vill bo kvar i huset så behöver du lösa ut hans del, vilket i mitt exempel blir 500 000 kr. Du behöver nödvändigtvis dock inte ge honom 500 000 kr kontant eftersom ni möjligtvis har innehaft annan egendom tillsammans. Sådan egendom kan vara allt från bilar, till möbler eller annat. Då sker en så kallad kvittning, vilket framgår av 11 kap. 10 § ÄktB. Det som blir kvar efter kvittningen blir den summan som du ska lösa ut honom för.SammanfattningSammanfattningsvis är summan du ska betala beroende av hur mycket lån som finns på huset, samt hur mycket övrigt giftorättsgods ni har tillsammans som eventuellt kan kvittas.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Särkullbarn och efterlevande makes arvsrätt

2021-03-29 i Bodelning
FRÅGA |Hejsan!! Är lite nyfiken om vad som gäller i ett sån här situation.K och M har två barn, dem skiljer sig och K gifter om sig med en S,Dem är gifta i 20 år och sedan avlider K, vad är det då som gäller,Vem ärver, barnen eller S?? Tänker på egendomar som Lägenhet, husbil, bil mm.Tacksam för svar
Ebba Kristensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga såsom att du undrar vem som ärver efter K avlider. För att besvara frågan kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).Vad sker vid K:s bortgång?Ett äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelning ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § första stycket ÄktB). All gemensam egendom som makarna äger räknas som giftorättsgods om ingen av dem har enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Enskild egendom ska inte delas i bodelningen och kan göras enskild genom äktenskapsförord, eller om någon av makarna fått en gåva, arv eller testamente med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). I en bodelning som sker på grund av ena makens bortgång blir hälften av giftorättsgodset den efterlevande makens egendom och den andra halvan tillfaller den avlidnes bröstarvingar.Särkullbarns arvsrätt går före efterlevande makens arvsrättBarn tillhör den första arvsklassen och har då som utgångspunkt rätt att dela lika på den avlidne förälderns kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). När det finns en efterlevande make så har dock denne rätt att ärva framför barnen men detta gäller endast gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). De två barnen från K:s tidigare äktenskap benämns i lagen särkullbarn då de inte är K och M:s gemensamma barn inom äktenskapet. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid deras förälders bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Alltså skulle K:s barn ärva hela faderns kvarlåtenskap när han går bort. Det betyder att efterlevande maka S inte har någon rätt att ärva K om de inte har upprättat testamente.Dock finns det en möjlighet för särkullbarn att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken och istället få rätt till efterarv (3 kap. 9 § första stycket ÄB). I så fall skulle den efterlevande maken S ärva K:s kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Vid K:s död skulle sedan särkullbarnen få rätt till sin andel av K:s arv. Detta förutsätter såklart att särkullbarnen frivilligt går med på det.Möjligheter att begränsa särkullbarnens arvsrättSärkullbarnens arvsrätt går att delvis begränsa genom upprättande av testamente. Det får dock inte inskränka särkullbarnens laglott (hälften av arvslotten). Om det sker kan särkullbarnen begära jämkning för att få ut hela sin laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB).Dessutom kan särkullbarnens arvsrätt bli uppskjuten på grund av basbeloppsregeln (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Regeln ger efterlevande maken rätt att alltid få ut ett värde av fyra prisbasbelopp. Det betyder att ifall bodelningen skett och den efterlevande maken inte uppnår det beloppet på sin egendom kan resterande belopp tas från den avlidnes makes kvarlåtenskap det vill säga särkullbarnens arv. Det som sedan tas från kvarlåtenskapen för att uppnå fyra basbelopp blir efterarv för särkullbarnen. Det innebär att de får ut det när den efterlevande maken avlider. SammanfattningDetta betyder att särkullbarnen har rätt att erhålla hela K:s kvarlåtenskap om inget testamente har skrivits. Om man vill skydda efterlevande make S:s arvsrätt går det att upprätta testamente. Det får dock inte inskränka särkullbarnens laglott. Dessutom kan särkullbarnen gå med på att avstå från sitt arv vid K:s bortgång och istället få ut efterarv när S avlider.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Bodelning av sambos barndomshem

2021-03-28 i Bodelning
FRÅGA |Min sambo har valt att göra slut med mig efter 4 års tid. Vi bor sedan 3 år tillbaka i hans barndomshem som vi har köpt ihop, lagt in precis samma summor osv. Jag vill bo kvar eftersom jag aldrig känt mig så hemma någon annanstans plus att vi har renoverat oerhört mycket som har varit på mina initiativ. Även han säger att han vill bo kvar.Min fråga är egentligen, har han mer rätt till att bo kvar i huset eftersom det är hans barndomshem fastän vi har köpt huset ihop och äger det lika mycket?
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i sambolag (SamboL).Den egendom som ska bli föremål för bodelning enligt sambolagen är endast bostad och bohag (dvs. möbler) som har förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Detta gäller dock inte egendom som den ena sambon i gåva eller genom testamente med föreskrift om att det ska vara enskild egendom, 4 § SamboL. Detsamma gäller egendom som sambon fått i arv men med föreskrift i testamente om att det ska vara enskild egendom eller egendom som trätt i stället för denna typ av egendom. Sammanfattningsvis finns det inget i sambolagen som skulle ge din sambo bättre rätt till bostaden med anledning av att det är hans barndomshem, endast ifall han hade fått bostaden i arv eller gåva. Men utifrån det du uppgett verkar det som ni har förvärvat bostaden för gemensam användning och därav ska den delas lika mellan er (antingen genom försäljning av bostaden eller att en av er bor kvar och den andra får ersättning).Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Ingår utländsk egendom i bodelningen?

2021-03-30 i Bodelning
FRÅGA |Min far, ej svensk medborgare, dog 2018. Han var då bosatt sedan 25 år i USA. Jag är ens barnet och ärvde då allt, hus, livförsäkring och pensionssparande. Allt finns kvar där och jag har fått ett ITIN nummer. Det jag undrar nu är, eftersom jag är gift med en svensk och bosatt i Sverige vad händer vid ev skilsmässa. Räknas dessa egendomar in i den svenska lagen? Vi har inget äktenskapsförord.
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att ni är gifta i Sverige kommer svenska regler att bli tillämpliga på bodelningen. Vid en skilsmässa ska allt giftorättsgods ingå enligt 10:1 ÄktB. All egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB. I din fråga framgår det inte om ni har äktenskapsförord eller annat som reglerar enskild egendom, 7:2 ÄktB. Ifall det finns, ska det inte ingå i bodelningen. Det finns alltså inget undantag i svensk lag som bestämmer att egendom som är placerat utomlands inte ska ingå i bodelningen. Med det sagt, kommer din egendom i USA att betraktas som giftorättsgods och således ingå i bodelningen. Vad gäller pensionssparande kommer den förmodligen ingå i bodelningen om den sker privat, då det är egendom som du äger. Om det däremot är tjänstepension blir situationen annorlunda. Tjänstepension anses som huvudregel vara en oöverlåtbar eller personlig rättighet som inte ska ingå i bodelningen, 10:3 1 st. ÄktB. Om du dock skulle äga tjänstepensionen och arbetsgivaren endast betalar premierna, kan det möjligtvis likställas med en privat pensionsförsäkring och därmed ingå i bodelningen. Om din arbetsgivaren äger försäkringen innebär det att du inte kan överlåta den rättigheten och den ska därmed inte ingå i bodelningen. Om du dock har möjlighet att förfoga över pensionen och dess utformning kan det trots allt ingå i bodelning, det är alltså medbestämmanderätten som är avgörande. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Gemensamma barns efterarv

2021-03-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Min man dog för 5 år sedan. Vi hade en gemensam dotter som då var 13 år.Jag har även 2 barn sedan tidigare.Jag ärvde själv allt då.Min fråga nu är, när Jag dör, ärver då vår gemensamma dotter mer efter mig än mina barn jag hade sen tidigare? Alltså har hon rätt till någon form av arv efter din avlidna pappa?
Ebba Kristensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer jag att använda mig av reglerna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).Vad hände vid din mans bortgång?Ett äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning mellan makarnas gemensamma giftorättsgods göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Huvudregeln är att makarnas egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). Du får då som efterlevande maka häften av ert gemensamma giftorättgods med full äganderätt. Den andra halvan går till den avlidnes makens dödsbo och det beloppet tillsammans med eventuell enskild egendom är alltså det arv som ska fördelas efter din mans bortgång (hans kvarlåtenskap). Om han inte upprättat något testamente följer hans arv den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen ärver bröstarvingar det vill säga barn till den avlidne kvarlåtenskapen. Utifrån frågan förstår jag det som att din man endast hade ett barn. Det skulle i så fall betyda att er gemensamma dotter var hans bröstarvinge (2 kap. 1 § första stycket ÄB).Efterlevande makes arvsrätt och fri förfoganderättI svensk lag så är det dock så att den efterlevande maken arvsrätt går före gemensamma barns arvsrätt. Med det menas att den efterlevande maken ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt före gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). De gemensamma barnen har sedan efter den efterlevande maken avlider rätt till efterarv (3 kap. 2 § första stycket ÄB). I ditt fall betyder det att din dotter har rätt till efterarv från sin pappas kvarlåtenskap vid din bortgång.Efterlevande make ärver kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det innebär att du fritt kan disponera egendomen men du får inte testamentera bort eller vidta handlingar utan tillbörlig hänsyn mot bröstarvingar som har rätt till efterarv, till exempel ge bort delar av arvet som gåva till andra än bröstarvingar (3 kap. 3 § första stycket ÄB).Efterarvets storlekEfterarv är egentligen bröstarvingars rätt till en kvotdel av den avlidne makens kvarlåtenskap. Kvotdelen beräknas genom att man dividerar den del som du ärvde av din avlidne man, med den totala förmögenheten du hade efter arvet.Exempel på hur det kan se ut:Lennart dör och efterlämnar 200 000 i kvarlåtenskap som tillfaller hustrun Johanna. Johanna har då totalt 400 000 i total förmögenhet. 200 000/400 000 ger en kvotdel på 1/2. När Johanna dör lämnar hon en kvarlåtenskap på 300 000. Det man gör då är att ta samma kvotdel och dividerar med den senare avlidna makens totala förmögenhetsmassa. I exemplet betyder det att 1/2 av 300 000 = 1500 000 kronor i efterarv. Efterarvet ska fördelas till gemensamma barn från Johanna och Lennarts äktenskap innan Johannas kvarlåtenskap fördelas mellan hennes bröstarvingar.SammanfattningFör dig skulle det betyda att när du har gått bort har din dotter först rätt att få efterarv från sin pappas kvarlåtenskap. Efter att det är fördelat såsom visats i exemplet ovan, ska din kvarlåtenskap fördelas lika mellan dina tre barn.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Har en sambo vid bodelning rätt till en fastighet där den andra står som ensam lagfaren ägare?

2021-03-28 i Bodelning
FRÅGA |Min sambo gav sin del i våran fastighet som gåva till mig och jag står nu som ensam lagfaren ägare. Jag har även övertagit hennes lån.Nu ska jag och min sambo separera och jag undrar om min sambo har någon rätt i fastigheten avseende bodelning?
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar som din sambo har någon rätt till en fastighet som du står som lagfaren ägare till.Tillämplig lag för sambor är sambolagen (SamL).En sambo kan begära bodelningNär ett samboförhållande upplöses kan någon av dem begära bodelning, 8 § SamL. Bodelning måste alltså inte ske utan sker bara om någon kräver det. Vid en bodelning ska man dela på samboegendomen vilket utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, 3 § SamL. Vad räknas som gemensam bostad?Som sambors gemensamma bostad räknas fast egendom som någon av er äger, det räcker alltså med att en person står som lagfaren ägare. Fastigheten är gemensam bostad och samboegendom under förutsättning att det finns en byggnad på fastigheten som ni har som ert gemensamma hem. En annan förutsättning är att egendomen innehas huvudsakligen för att fungera som ert gemensamma hem, 5 § SamL. Det innebär att fastigheten som du är lagfaren ägare till är samboegendom om förutsättningarna ovan är uppfyllda. Det betyder att om din sambo kräver en bodelning så ingår även fastigheten i bodelningen även fast bara du står som lagfaren ägare.Man kan avtala bort fastigheten från bodelningenOm jag förstår dig rätt så har du fått din sambos andel i fastigheten med syfte att du ska vara ensam ägare och behålla fastigheten efter att ni separerat. Om sambor står inför ett upphörande av förhållandet får samborna avtala om den kommande bodelningen, 10 § SamL. Detta avtal kallas föravtal. I ett föravtal får anges hur vissa tillgångar ska fördelas. Det innebär att ni kan upprätta ett föravtal där ni anger att fastigheten ska tillfalla enbart dig. Föravtalet måste skrivas under av båda samborna.En sambo kan ändå få behålla egendom vid en bodelning när det föreligger vissa omständigheterOm din sambo skulle kräva bodelning och inte vill upprätta ett föravtal leder det till att fastigheten ska tas med i bodelningen. Om det på grund av omständigheterna är oskäligt att du ska behöva lämna ut fastigheten kan du få behålla fastigheten vid en eventuell bodelning, 15 § SamL. Omständigheten i ditt fall kan vara att du övertagit fastigheten i syfte att bli ensam ägare och att du ska behålla fastigheten efter separationen. Andra omständigheter att beakta är förhållandets längd och era ekonomiska förhållanden.SammanfattningOm din sambo kräver bodelning kan fastigheten ingå i bodelningen. Ni kan dock upprätta ett föravtal där ni avtalar om hur tillgångarna ska fördelas för att du ska ha ensam rätt till fastigheten. Om din sambo skulle kräva bodelning kan du ändå få behålla fastigheten om det finns omständigheter som talar för det.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ska mitt företag ingå i bodelningen?

2021-03-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag ansökte om skilsmässa 1 april förra året. Vid tidpunkten för skilsmässan ägde jag ett företag som jag fortfarande äger. Företaget har stigit betydligt i värde det senaste året. Vi ska nu göra bodelning. Jag undrar om mitt ex har krav på på någon del av värdestägringen på bolaget. (Värdestegringen uppfattar jag som ett resultat av det affärsverksamhet som jag ensamt bedrivit efter brytdagen för ett år sedan.)
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga. När det gäller bodelning vid äktenskapsskillnad så regleras detta i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer dela upp din fråga i två delar där jag först går igenom om det ska ingå i bodelningen för att därefter se över när det i sådana fall ska värderas. Ska företaget ingå i bodelningen?Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Vidare framgår det av lagen att makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att företaget kommer att utgöra giftorättsgods i den mån ni inte exempelvis har undantagit det genom äktenskapsförord. Avkastningen på enskild egendom utgör giftorättsgods i den mån ni inte har överenskommit om annat (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Hur ska värderingen ske?Som huvudregeln ska egendom vid bodelning fördelas utifrån dess värde vid den kritiska tidpunkten. Med den kritiska tidpunkten menas den dagen då talan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Det är därför företagets värde vid dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes som gäller. SammanfattningSåvida företaget inte har utgjort enskild egendom kommer det troligast att ingå vid bodelningen. Ditt ex kommer då ha rätt till en del av företagets värde från den kritiska tidpunkten. Skulle du vilja ha mer hjälp är du varmt välkommen att ta hjälp av någon av Lawlines jurister. Vänliga hälsningar,